Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 қазанға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 қазанға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп  
   Маңғыстау облысы 

Кезеңділігі  айлық 

өлшем бірілігі:  мың теңге 

Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Төленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), %  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
төлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 107 424 070,2 121 729 740,4 127 584 379,4 87 533 335,1


88 557 257,9 101,2 69,4

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 64 241 963,0 67 959 445,3 67 959 445,3 45 702 580,6


46 851 454,4 102,5 68,9
1 Салықтық түсімдер 64 241 963,0 67 959 445,3 67 959 445,3 45 702 580,6


46 851 454,4 102,5 68,9

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 59 694,2 2 630 775,7 2 630 775,7 2 177 322,4


2 220 233,7 102,0 84,4
2 Салықтық емес түсiмдер 59 694,2 2 630 775,7 2 630 775,7 2 177 322,4


2 220 233,7 102,0 84,4

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 3 014,0 3 014,0 3 014,0 1 757,0


1 636,7 93,2 54,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3 014,0 3 014,0 3 014,0 1 757,0


1 636,7 93,2 54,3

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 43 119 399,0 51 136 505,4 56 991 144,4 39 651 675,1


39 483 933,1 99,6 69,3
4 Трансферттердің түсімдері 43 119 399,0 51 136 505,4 56 991 144,4 39 651 675,1


39 483 933,1 99,6 69,3

II. ШЫҒЫНДАР 106 467 449,2 119 451 393,8 125 306 032,8 88 873 947,2 107 576 979,5 97 256 237,5 10 520 894,8 86 735 342,7 97,6 69,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 3 563 140,0 4 976 515,0 4 976 515,0 3 833 187,7 4 558 448,0 3 940 398,5 493 918,8 3 446 479,7 89,9 69,3
02 қорғаныс 1 075 248,0 1 035 248,0 1 035 248,0 708 492,0 937 997,0 671 627,8 290 417,8 381 210,0 53,8 36,8
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 988 110,0 5 986 661,0 5 980 174,0 3 748 876,0 5 106 316,0 4 259 622,4 617 319,1 3 642 303,3 97,2 60,9
04 Бiлiм беру 15 033 804,0 15 155 823,0 15 206 203,0 11 369 629,0 13 556 967,0 12 775 033,5 1 624 329,9 11 150 703,6 98,1 73,3
05 Денсаулық сақтау 19 865 552,0 20 643 317,0 20 643 317,0 14 883 358,0 20 302 317,0 19 983 735,8 5 428 174,6 14 555 561,2 97,8 70,5
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 678 381,0 2 676 408,0 3 289 873,0 2 138 000,0 2 406 479,0 2 208 239,1 164 726,9 2 043 512,1 95,6 62,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 227 588,0 11 059 311,0 16 347 681,0 10 137 755,0 16 231 928,0 9 973 781,5 54 881,9 9 918 899,5 97,8 60,7
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 4 466 379,0 4 756 277,0 4 756 277,0 3 643 244,1 4 309 766,1 4 108 763,6 638 867,1 3 469 896,5 95,2 73,0
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 70 171,0 73 321,0 73 321,0 10 450,0 73 321,0 10 449,8 9 832,8 617,0 5,9 0,8
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 427 050,0 3 613 791,0 3 615 836,0 2 424 785,3 3 037 802,0 2 870 625,7 499 956,5 2 370 669,2 97,8 65,6
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 369 392,0 419 386,0 436 452,0 310 718,0 405 934,0 330 335,0 110 375,7 219 959,3 70,8 50,4
12 Көлiк және коммуникация 4 929 262,0 5 101 697,0 5 103 226,0 3 894 093,0 4 612 145,0 4 368 874,4 474 792,8 3 894 081,7 100,0 76,3
13 Басқалар 11 174 420,2 12 985 069,0 12 873 340,0 9 345 956,7 9 612 157,0 9 329 348,1 113 300,9 9 216 047,2 98,6 71,6
14 Борышқа  қызмет көрсету 1 250,0 1 395,4 1 395,4 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 27 597 702,0 30 967 174,4 30 967 174,4 22 425 402,4 22 425 402,4 22 425 402,4 0,0 22 425 402,4 100,0 72,4

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -5 815 784,0 -32 805,3 -32 805,3 -2 616 047,0


-2 655 576,2


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 852 133,0 6 462 956,0 6 462 956,0 3 352 174,0 6 361 148,0 3 352 174,0 0,0 3 352 174,0 100,0 51,9
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 0,0 690 000,0 690 000,0 690 000,0 690 000,0 690 000,0 0,0 690 000,0 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 0,0 4 920 823,0 4 920 823,0 1 911 849,0 4 920 823,0 1 911 849,0 0,0 1 911 849,0 100,0 38,9
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 731 745,0 731 745,0 731 745,0 629 937,0 629 937,0 629 937,0 0,0 629 937,0 100,0 86,1
13 Басқалар 120 388,0 120 388,0 120 388,0 120 388,0 120 388,0 120 388,0 0,0 120 388,0 100,0 100,0

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 6 667 917,0 6 495 761,3 6 495 761,3 5 968 221,0


6 007 750,2 100,7 92,5
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 6 667 917,0 6 495 761,3 6 495 761,3 5 968 221,0


6 007 750,2 100,7 92,5

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 961 621,0 2 451 075,0 2 451 075,0 1 451 075,0


1 434 120,7


ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 961 621,0 2 451 075,0 2 451 075,0 1 451 075,0 2 151 075,0 1 451 075,0 0,0 1 451 075,0 100,0 59,2
13 Басқалар 961 621,0 2 451 075,0 2 451 075,0 1 451 075,0 2 151 075,0 1 451 075,0 0,0 1 451 075,0 100,0 59,2

МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 0,0 0,0 0,0


16 954,3 0,0 0,0
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0


16 954,3 0,0 0,0

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 810 784,0 -139 923,1 -139 923,1 -175 640,1


3 043 370,8


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 810 784,0 139 923,1 139 923,1 175 640,1


-3 043 370,8


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 852 133,0 6 462 956,0 6 462 956,0 5 976 132,0


5 976 132,0 100,0 92,5
7 қарыздар түсімі 852 133,0 6 462 956,0 6 462 956,0 5 976 132,0


5 976 132,0 100,0 92,5

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 6 662 917,0 6 490 761,3 6 490 761,3 5 968 220,3 5 968 220,3 5 968 220,2 0,0 5 968 220,2 100,0 91,9
16 қарыздарды өтеу 6 662 917,0 6 490 761,3 6 490 761,3 5 968 220,3 5 968 220,3 5 968 220,2 0,0 5 968 220,2 100,0 91,9

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 167 728,4 167 728,4 167 728,4


-3 051 282,5


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


167 728,4


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


3 219 010,9