Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 қазанға арналған Бейнеу ауданның бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 қазанға арналған Бейнеу ауданның бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 8 410 771,3 8 781 499,0 9 282 528,0 6 614 134,6


6 815 657,8 103,0 73,4

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 2 758 930,0 2 790 493,0 2 790 493,0 1 814 084,3


1 998 179,1 110,1 71,6
1 Салықтық түсімдер 2 758 930,0 2 790 493,0 2 790 493,0 1 814 084,3


1 998 179,1 110,1 71,6

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 5 684,3 13 452,2 13 452,2 13 035,0


14 842,9 113,9 110,3
2 Салықтық емес түсiмдер 5 684,3 13 452,2 13 452,2 13 035,0


14 842,9 113,9 110,3

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 12 088,0 14 288,0 14 288,0 14 288,0


16 892,4 118,2 118,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 12 088,0 14 288,0 14 288,0 14 288,0


16 892,4 118,2 118,2

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 5 634 069,0 5 963 265,8 6 464 294,8 4 772 727,3


4 785 743,3 100,3 74,0
4 Трансферттердің түсімдері 5 634 069,0 5 963 265,8 6 464 294,8 4 772 727,3


4 785 743,3 100,3 74,0

II. ШЫҒЫНДАР 8 410 771,3 8 842 190,5 9 343 219,5 6 674 826,1 8 416 724,2 7 619 462,6 947 618,9 6 671 843,7 100,0 71,4
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 360 908,0 474 298,8 474 298,8 297 377,1 382 229,5 316 736,4 19 402,4 297 334,0 100,0 62,7
02 қорғаныс 7 657,0 7 657,0 7 657,0 1 926,0 5 761,0 3 225,4 1 300,0 1 925,4 100,0 25,1
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 13 354,0 4 264,9 4 264,9 2 637,9 4 264,9 3 981,8 1 344,9 2 636,9 100,0 61,8
04 Бiлiм беру 5 131 601,0 5 047 121,0 5 047 121,0 3 673 579,0 4 472 757,0 4 036 585,2 364 132,2 3 672 453,0 100,0 72,8
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 437 563,0 454 398,8 491 553,8 353 199,3 381 990,0 352 715,8 1 222,9 351 492,9 99,5 71,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 777 658,0 1 873 770,0 2 337 644,0 1 641 921,0 2 331 161,0 2 167 796,9 525 888,9 1 641 908,0 100,0 70,2
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 222 882,0 247 932,0 247 932,0 174 767,5 226 642,5 178 270,4 3 585,3 174 685,1 100,0 70,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 91 857,0 83 317,4 83 317,4 54 166,9 69 307,9 65 919,1 11 754,6 54 164,4 100,0 65,0
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 22 870,0 13 396,1 13 396,1 8 613,1 11 156,1 8 882,1 270,6 8 611,5 100,0 64,3
12 Көлiк және коммуникация 256 125,0 444 684,0 444 684,0 325 413,0 353 332,0 344 129,1 18 717,0 325 412,1 100,0 73,2
13 Басқалар 82 473,0 65 224,0 65 224,0 20 927,0 57 824,0 20 922,1 0,1 20 922,0 100,0 32,1
14 Борышқа қызмет көрсету 43,3 48,2 48,2 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 5 780,0 126 078,3 126 078,3 120 298,3 120 298,3 120 298,3 0,0 120 298,3 100,0 95,4

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 68 808,0 68 808,0 68 808,0 31 815,0


8 490,3


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 101 808,0 101 808,0 101 808,0 31 815,0 31 815,0 31 815,0 0,0 31 815,0 100,0 31,3
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 101 808,0 101 808,0 101 808,0 31 815,0 31 815,0 31 815,0 0,0 31 815,0 100,0 31,3

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 33 000,0 33 000,0 33 000,0 0,0


23 324,7 0,0 70,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 33 000,0 33 000,0 33 000,0 0,0


23 324,7 0,0 70,7

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -68 808,0 -129 499,5 -129 499,5 -92 506,5


135 323,7


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 68 808,0 129 499,5 129 499,5 92 506,5


-135 323,7


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 101 808,0 101 808,0 101 808,0 31 815,0


31 815,0 100,0 31,3
7 қарыздар түсімі 101 808,0 101 808,0 101 808,0 31 815,0


31 815,0 100,0 31,3

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 33 000,0 33 000,0 33 000,0 0,0


0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 33 000,0 33 000,0 33 000,0 0,0


0,0 0,0 0,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 60 691,5 60 691,5 60 691,5


-167 138,7


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


60 691,5


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


227 830,3