Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 қазанға арналған Маңғыстау ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп2016 жылғы 1 қазанға арналған Маңғыстау ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есептіқаржы жылына бекітілген бюджет Есептіқаржы жылына нақтыланған бюджет Есептіқаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер менқаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойыншақаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер менқаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 6 485 170,8 7 629 975,6 8 328 439,6 5 969 375,0


5 823 776,5 97,6 69,9

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 341 282,0 5 396 552,4 5 396 552,4 3 914 613,0


3 775 453,3 96,4 70,0
1 Салықтық түсімдер 4 341 282,0 5 396 552,4 5 396 552,4 3 914 613,0


3 775 453,3 96,4 70,0

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 5 501,8 8 552,2 8 552,2 5 701,0


7 221,8 126,7 84,4
2 Салықтық емес түсiмдер 5 501,8 8 552,2 8 552,2 5 701,0


7 221,8 126,7 84,4

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 11 347,0 11 347,0 11 347,0 8 511,0


9 651,5 113,4 85,1
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 11 347,0 11 347,0 11 347,0 8 511,0


9 651,5 113,4 85,1

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 2 127 040,0 2 213 524,0 2 911 988,0 2 040 550,0


2 031 450,0 99,6 69,8
4 Трансферттердің түсімдері 2 127 040,0 2 213 524,0 2 911 988,0 2 040 550,0


2 031 450,0 99,6 69,8

II. ШЫҒЫНДАР 6 485 170,8 7 643 939,5 8 342 403,5 5 978 554,3 7 658 201,8 6 665 040,7 856 022,6 5 809 018,1 97,2 69,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiкқызметтер 417 685,0 424 623,0 424 623,0 293 220,0 353 575,5 275 545,8 19 015,9 256 530,0 87,5 60,4
02 қорғаныс 10 727,0 13 774,0 13 774,0 11 521,0 12 014,0 10 112,7 1 932,2 8 180,5 71,0 59,4
03 қоғамдық тәртіп,қауіпсіздік,құқықтық, сот,қылмыстық-атқаруқызметі 0,0 5 560,0 5 560,0 2 732,0 4 152,0 2 588,8 0,0 2 588,8 94,8 46,6
04 Бiлiм беру 3 487 301,0 3 504 973,0 3 505 576,0 2 546 334,0 2 955 800,0 2 807 299,6 313 202,1 2 494 097,5 97,9 71,1
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiкқамсыздандыру 338 352,0 369 372,0 397 974,0 299 483,0 377 427,0 281 339,4 3 271,7 278 067,7 92,8 69,9
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 471 564,0 531 527,0 851 389,0 574 161,0 851 389,0 637 551,8 96 886,6 540 665,2 94,2 63,5
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 266 346,0 268 173,0 268 173,0 196 641,0 249 782,0 195 787,3 2 437,9 193 349,4 98,3 72,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекшеқорғалатын табиғи аумақтар,қоршаған ортаны және жануарлар дүниесінқорғау, жерқатынастары 136 933,0 137 993,0 137 993,0 98 905,0 125 767,0 113 600,6 20 341,7 93 258,8 94,3 67,6
11 өнеркәсіп, сәулет,қалақұрылысы жәнеқұрылысқызметі 24 704,0 25 004,0 375 004,0 19 354,0 370 752,0 17 272,0 725,2 16 546,8 85,5 4,4
12 Көлiк және коммуникация 1 263 857,0 1 425 857,0 1 425 857,0 1 011 635,0 1 425 857,0 1 409 334,5 398 124,4 1 011 210,0 100,0 70,9
13 Басқалар 67 668,0 68 108,0 67 505,0 55 632,0 62 750,0 45 671,9 84,9 45 587,0 81,9 67,5
14 Борышқа қызмет көрсету 33,8 39,2 39,2 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 0,0 868 936,3 868 936,3 868 936,3 868 936,3 868 936,3 0,0 868 936,3 100,0 100,0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 77 586,0 77 366,0 77 366,0 101 808,0


83 437,5


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 100 608,4 0,0 100 608,4 98,8 98,8
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекшеқорғалатын табиғи аумақтар,қоршаған ортаны және жануарлар дүниесінқорғау, жерқатынастары 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 100 608,4 0,0 100 608,4 98,8 98,8

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


17 170,9 0,0 70,3
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


17 170,9 0,0 70,3

IV.ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -77 586,0 -91 329,9 -91 329,9 -110 987,3


-68 679,1


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 77 586,0 91 329,9 91 329,9 110 987,3


68 679,1


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0


101 808,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0


101 808,0 100,0 100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


0,0 0,0 0,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҚ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 13 963,9 13 963,9 9 179,3


-33 128,9


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


13 963,9


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


47 092,9