Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 қарашаға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 қарашаға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп  
   Маңғыстау облысы 

Кезеңділігі  айлық 

өлшем бірілігі:  мың теңге 

Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Төленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), %  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
төлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 107 424 070,2 121 729 740,4 127 584 379,4 102 015 820,0


99 101 068,3 97,1 77,7

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 64 241 963,0 67 959 445,3 67 959 445,3 53 569 095,8


51 896 868,8 96,9 76,4
1 Салықтық түсімдер 64 241 963,0 67 959 445,3 67 959 445,3 53 569 095,8


51 896 868,8 96,9 76,4

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 59 694,2 2 630 775,7 2 630 775,7 2 585 211,1


2 435 500,7 94,2 92,6
2 Салықтық емес түсiмдер 59 694,2 2 630 775,7 2 630 775,7 2 585 211,1


2 435 500,7 94,2 92,6

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 3 014,0 3 014,0 3 014,0 2 008,0


1 636,7 81,5 54,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3 014,0 3 014,0 3 014,0 2 008,0


1 636,7 81,5 54,3

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 43 119 399,0 51 136 505,4 56 991 144,4 45 859 505,1


44 767 062,1 97,6 78,6
4 Трансферттердің түсімдері 43 119 399,0 51 136 505,4 56 991 144,4 45 859 505,1


44 767 062,1 97,6 78,6

II. ШЫҒЫНДАР 106 467 449,2 119 451 393,8 125 306 032,8 102 211 432,1 ########### 105 442 711,0 8 387 262,9 97 055 448,1 95,0 77,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 3 563 140,0 4 976 515,0 4 976 515,0 4 480 344,9 4 751 919,2 4 097 542,7 438 390,6 3 659 152,1 81,7 73,5
02 қорғаныс 1 075 248,0 1 035 248,0 1 035 248,0 1 013 187,0 1 030 737,0 744 715,5 215 387,6 529 327,9 52,2 51,1
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 988 110,0 5 986 661,0 5 980 174,0 4 151 053,0 5 309 647,0 4 746 799,8 708 352,3 4 038 447,5 97,3 67,5
04 Бiлiм беру 15 033 804,0 15 155 823,0 15 206 203,0 12 729 994,0 14 106 027,0 13 354 236,1 1 200 540,4 12 153 695,7 95,5 79,9
05 Денсаулық сақтау 19 865 552,0 20 643 317,0 20 643 317,0 16 662 570,0 20 575 347,0 20 086 485,5 4 297 785,1 15 788 700,5 94,8 76,5
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 678 381,0 2 676 408,0 3 289 873,0 2 699 421,0 2 900 086,0 2 603 363,5 128 052,2 2 475 311,3 91,7 75,2
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 227 588,0 11 059 311,0 16 347 681,0 13 649 123,0 16 283 905,0 13 508 358,1 52 265,2 13 456 092,8 98,6 82,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 4 466 379,0 4 756 277,0 4 756 277,0 4 082 528,8 4 480 299,7 4 264 497,6 401 948,1 3 862 549,5 94,6 81,2
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 70 171,0 73 321,0 73 321,0 73 321,0 73 321,0 10 449,8 9 832,8 617,0 0,8 0,8
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 427 050,0 3 613 791,0 3 615 836,0 2 911 983,3 3 388 343,0 3 043 452,0 486 028,0 2 557 424,0 87,8 70,7
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 369 392,0 419 386,0 471 244,0 357 373,0 415 739,0 339 095,5 70 368,3 268 727,2 75,2 57,0
12 Көлiк және коммуникация 4 929 262,0 5 101 697,0 5 113 226,0 4 290 693,0 4 655 668,0 4 489 961,8 314 755,7 4 175 206,2 97,3 81,7
13 Басқалар 11 174 420,2 12 985 069,0 12 828 548,0 10 351 637,7 10 581 038,0 9 395 550,6 63 556,7 9 331 993,9 90,1 72,7
14 Борышқа  қызмет көрсету 1 250,0 1 395,4 1 395,4 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 27 597 702,0 30 967 174,4 30 967 174,4 24 758 202,4 24 758 202,4 24 758 202,4 0,0 24 758 202,4 100,0 79,9

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -5 815 784,0 -32 805,3 -32 805,3 -1 964 239,0


-1 979 913,7


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 852 133,0 6 462 956,0 6 462 956,0 4 203 982,0 6 462 956,0 4 203 836,5 0,0 4 203 836,5 100,0 65,0
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 0,0 690 000,0 690 000,0 690 000,0 690 000,0 690 000,0 0,0 690 000,0 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 0,0 4 920 823,0 4 920 823,0 2 661 849,0 4 920 823,0 2 661 849,0 0,0 2 661 849,0 100,0 54,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 731 745,0 731 745,0 731 745,0 731 745,0 731 745,0 731 599,5 0,0 731 599,5 100,0 100,0
13 Басқалар 120 388,0 120 388,0 120 388,0 120 388,0 120 388,0 120 388,0 0,0 120 388,0 100,0 100,0

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 6 667 917,0 6 495 761,3 6 495 761,3 6 168 221,0


6 183 750,2 100,3 95,2
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 6 667 917,0 6 495 761,3 6 495 761,3 6 168 221,0


6 183 750,2 100,3 95,2

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 961 621,0 2 451 075,0 2 451 075,0 2 101 075,0


1 434 120,7


ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 961 621,0 2 451 075,0 2 451 075,0 2 101 075,0 2 451 075,0 1 451 075,0 0,0 1 451 075,0 69,1 59,2
13 Басқалар 961 621,0 2 451 075,0 2 451 075,0 2 101 075,0 2 451 075,0 1 451 075,0 0,0 1 451 075,0 69,1 59,2

МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 0,0 0,0 0,0


16 954,3 0,0 0,0
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0


16 954,3 0,0 0,0

V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 810 784,0 -139 923,1 -139 923,1 -332 448,1


2 591 413,2


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 810 784,0 139 923,1 139 923,1 332 448,1


-2 591 413,2


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 852 133,0 6 462 956,0 6 462 956,0 6 327 940,0


6 327 940,0 100,0 97,9
7 қарыздар түсімі 852 133,0 6 462 956,0 6 462 956,0 6 327 940,0


6 327 940,0 100,0 97,9

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 6 662 917,0 6 490 761,3 6 490 761,3 6 163 220,3 6 163 220,3 6 163 220,2 0,0 6 163 220,2 100,0 95,0
16 қарыздарды өтеу 6 662 917,0 6 490 761,3 6 490 761,3 6 163 220,3 6 163 220,3 6 163 220,2 0,0 6 163 220,2 100,0 95,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫң ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 167 728,4 167 728,4 167 728,4


-2 756 133,0


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


167 728,4


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


2 923 861,4