Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 қарашаға арналған Бейнеу ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 қарашаға арналған Бейнеу ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаныңкодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудыңжиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудыңжиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерініңатқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерініңатқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудыңжиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерініңатқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 8 410 771,3 8 781 499,0 9 282 528,0 7 926 046,3


7 809 348,3 98,5 84,1

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 2 758 930,0 2 790 493,0 2 790 493,0 2 192 384,0


2 089 231,8 95,3 74,9
1 Салықтық түсімдер 2 758 930,0 2 790 493,0 2 790 493,0 2 192 384,0


2 089 231,8 95,3 74,9

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 5 684,3 13 452,2 13 452,2 13 022,5


15 564,7 119,5 115,7
2 Салықтық емес түсiмдер 5 684,3 13 452,2 13 452,2 13 022,5


15 564,7 119,5 115,7

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 12 088,0 14 288,0 14 288,0 14 288,0


18 650,1 130,5 130,5
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 12 088,0 14 288,0 14 288,0 14 288,0


18 650,1 130,5 130,5

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 5 634 069,0 5 963 265,8 6 464 294,8 5 706 351,8


5 685 901,8 99,6 88,0
4 Трансферттердің түсімдері 5 634 069,0 5 963 265,8 6 464 294,8 5 706 351,8


5 685 901,8 99,6 88,0

II. ШЫҒЫНДАР 8 410 771,3 8 842 190,5 9 343 219,5 7 986 737,8 8 849 356,0 8 132 246,6 736 993,5 7 395 253,1 92,6 79,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 360 908,0 447 014,8 447 014,8 344 803,3 415 802,3 350 953,7 19 965,5 330 988,2 96,0 74,0
02 қорғаныс 7 657,0 6 534,0 6 534,0 2 719,5 6 532,0 3 400,9 700,0 2 700,9 99,3 41,3
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 13 354,0 11 459,9 11 459,9 3 310,9 11 459,9 3 981,8 1 008,7 2 973,1 89,8 25,9
04 Бiлiм беру 5 131 601,0 5 062 512,0 5 062 512,0 4 241 948,3 4 734 546,0 4 369 969,4 274 175,7 4 095 793,7 96,6 80,9
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 437 563,0 472 596,8 509 751,8 428 395,0 492 951,0 395 009,9 1 197,2 393 812,7 91,9 77,3
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 777 658,0 1 867 096,0 2 330 970,0 2 206 076,0 2 330 970,0 2 237 311,3 416 224,1 1 821 087,1 82,5 78,1
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 222 882,0 251 005,0 251 005,0 208 456,0 237 511,0 207 223,0 2 372,9 204 850,0 98,3 81,6
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 91 857,0 79 108,4 79 108,4 62 868,4 74 534,4 67 189,5 8 604,5 58 585,1 93,2 74,1
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 22 870,0 13 331,1 13 331,1 10 600,1 12 317,1 10 915,2 401,3 10 513,9 99,2 78,9
12 Көлiк және коммуникация 256 125,0 445 962,0 445 962,0 336 335,0 354 610,0 345 071,7 12 343,5 332 728,1 98,9 74,6
13 Басқалар 82 473,0 65 224,0 65 224,0 20 927,0 57 824,0 20 922,1 0,1 20 922,0 100,0 32,1
14 Борышқа қызмет көрсету 43,3 48,2 48,2 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 5 780,0 120 298,3 120 298,3 120 298,3 120 298,3 120 298,3 0,0 120 298,3 100,0 100,0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 68 808,0 68 808,0 68 808,0 101 808,0


12 232,0


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 38 178,0 0,0 38 178,0 37,5 37,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 38 178,0 0,0 38 178,0 37,5 37,5

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 33 000,0 33 000,0 33 000,0 0,0


25 946,0 0,0 78,6
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 33 000,0 33 000,0 33 000,0 0,0


25 946,0 0,0 78,6

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -68 808,0 -129 499,5 -129 499,5 -162 499,5


401 863,2


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 68 808,0 129 499,5 129 499,5 162 499,5


-401 863,2


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0


101 808,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0


101 808,0 100,0 100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 33 000,0 33 000,0 33 000,0 0,0


0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 33 000,0 33 000,0 33 000,0 0,0


0,0 0,0 0,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 60 691,5 60 691,5 60 691,5


-503 671,2


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


60 691,5


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


564 362,8