Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 қарашаға арналған Қарақия ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 қарашаға арналған Қарақия ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 9 760 866,9 10 781 816,0 11 265 149,0 8 999 701,0


8 460 289,4 94,0 75,1

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 8 623 569,0 8 914 423,5 8 914 423,5 7 168 778,5


6 616 867,3 92,3 74,2
1 Салықтық түсімдер 8 623 569,0 8 914 423,5 8 914 423,5 7 168 778,5


6 616 867,3 92,3 74,2

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 4 071,9 9 372,5 9 372,5 9 070,5


11 005,7 121,3 117,4
2 Салықтық емес түсiмдер 4 071,9 9 372,5 9 372,5 9 070,5


11 005,7 121,3 117,4

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 32 287,0 62 207,0 62 207,0 61 901,0


69 973,4 113,0 112,5
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 32 287,0 62 207,0 62 207,0 61 901,0


69 973,4 113,0 112,5

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТүСІМДЕРІ 1 100 939,0 1 795 813,0 2 279 146,0 1 759 951,0


1 762 443,0 100,1 77,3
4 Трансферттердің түсімдері 1 100 939,0 1 795 813,0 2 279 146,0 1 759 951,0


1 762 443,0 100,1 77,3

II. ШЫҒЫНДАР 9 760 866,9 10 888 930,1 11 372 263,1 9 106 815,1 9 793 378,1 8 917 242,6 562 900,2 8 354 342,4 91,7 73,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 334 207,0 447 458,4 399 191,9 318 578,9 340 086,9 279 575,2 14 311,7 265 263,5 83,3 66,5
02 қорғаныс 3 000,0 2 100,0 2 100,0 1 558,0 2 100,0 2 100,0 1 242,0 858,0 55,1 40,9
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 7 448,0 4 088,0 1 592,0 1 592,0 1 592,0 1 588,1 0,0 1 588,1 99,8 99,8
04 Бiлiм беру 3 312 766,0 3 334 074,0 3 347 262,0 2 763 283,0 2 997 185,0 2 835 291,0 206 506,0 2 628 785,0 95,1 78,5
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 403 089,0 718 991,0 854 545,0 573 646,0 785 326,0 455 447,3 3 897,0 451 550,4 78,7 52,8
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 594 575,0 1 179 313,0 1 577 335,0 1 447 008,0 1 577 335,0 1 351 014,0 296 204,4 1 054 809,7 72,9 66,9
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 226 428,0 225 976,0 225 976,0 187 292,0 204 822,0 181 481,6 4 389,2 177 092,4 94,6 78,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 125 866,0 121 544,0 114 122,0 90 649,0 94 617,0 89 890,5 3 728,3 86 162,2 95,1 75,5
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 27 077,0 33 564,0 29 948,0 27 199,0 27 778,0 21 235,0 441,2 20 793,8 76,5 69,4
12 Көлiк және коммуникация 352 796,0 390 715,0 400 973,0 367 017,0 400 973,0 372 743,6 20 516,2 352 227,4 96,0 87,8
13 Басқалар 113 347,0 116 433,0 104 544,5 95 762,0 95 762,0 93 646,2 11 664,2 81 981,9 85,6 78,4
14 Борышқа қызмет көрсету 38,9 650,1 650,1 605,6 605,6 605,6 0,0 605,6 100,0 93,1
15 Трансферттер 4 260 229,0 4 314 023,6 4 314 023,6 3 232 624,6 3 265 195,6 3 232 624,5 0,0 3 232 624,5 100,0 74,9

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -337 010,0 -166 418,6 -166 418,6 -94 305,0


75 120,0


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 662,5 0,0 101 662,5 99,9 99,9
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 662,5 0,0 101 662,5 99,9 99,9

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 438 818,0 268 226,6 268 226,6 196 113,0


26 542,5 13,5 9,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 438 818,0 268 226,6 268 226,6 196 113,0


26 542,5 13,5 9,9

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 337 010,0 59 304,5 59 304,5 -12 809,1


30 827,0


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -337 010,0 -59 304,5 -59 304,5 12 809,1


-30 827,0


ҚАРЫЗДАРДЫң ТҮСІМІ 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0


101 662,5 99,9 99,9
7 қарыздар түсімі 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0


101 662,5 99,9 99,9

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 438 818,0 268 226,6 268 226,6 196 113,0 196 113,0 196 112,6 0,0 196 112,6 100,0 73,1
16 қарыздарды өтеу 438 818,0 268 226,6 268 226,6 196 113,0 196 113,0 196 112,6 0,0 196 112,6 100,0 73,1

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 107 114,1 107 114,1 107 114,1


63 623,0


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


107 114,1


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


43 491,1