Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 қарашаға арналған Маңғыстау ауданның бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 қарашаға арналған Маңғыстау ауданның бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 6 485 170,8 7 629 975,6 8 328 439,6 7 341 639,0


6 290 454,8 85,7 75,5

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 341 282,0 5 396 552,4 5 396 552,4 4 873 987,0


3 827 101,1 78,5 70,9
1 Салықтық түсімдер 4 341 282,0 5 396 552,4 5 396 552,4 4 873 987,0


3 827 101,1 78,5 70,9

САЛЫҚТАН ТЫС ТүСІМДЕР 5 501,8 8 552,2 8 552,2 6 628,0


8 177,5 123,4 95,6
2 Салықтық емес түсiмдер 5 501,8 8 552,2 8 552,2 6 628,0


8 177,5 123,4 95,6

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 11 347,0 11 347,0 11 347,0 9 456,0


11 455,3 121,1 101,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 11 347,0 11 347,0 11 347,0 9 456,0


11 455,3 121,1 101,0

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 2 127 040,0 2 213 524,0 2 911 988,0 2 451 568,0


2 443 721,0 99,7 83,9
4 Трансферттердің түсімдері 2 127 040,0 2 213 524,0 2 911 988,0 2 451 568,0


2 443 721,0 99,7 83,9

II. ШЫҒЫНДАР 6 485 170,8 7 643 939,5 8 342 403,5 7 351 818,3 7 896 672,3 7 306 983,3 986 063,5 6 320 919,8 86,0 75,8
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 417 685,0 424 623,0 431 002,7 362 223,7 387 081,7 297 177,3 19 131,4 278 045,9 76,8 64,5
02 қорғаныс 10 727,0 13 774,0 13 774,0 12 412,0 12 601,0 10 511,6 1 932,2 8 579,4 69,1 62,3
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 0,0 5 560,0 5 560,0 4 741,0 4 811,0 3 205,6 0,0 3 205,6 67,6 57,7
04 Бiлiм беру 3 487 301,0 3 504 973,0 3 505 576,0 2 923 624,0 3 142 400,0 2 945 315,3 253 160,6 2 692 154,7 92,1 76,8
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 338 352,0 369 372,0 397 974,0 355 171,0 385 879,0 320 412,0 1 926,1 318 485,8 89,7 80,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 471 564,0 531 527,0 851 389,0 820 618,0 851 389,0 695 853,7 114 707,1 581 146,6 70,8 68,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 266 346,0 268 173,0 268 173,0 225 812,0 255 709,0 217 062,5 1 937,9 215 124,6 95,3 80,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 136 933,0 137 993,0 133 853,9 123 576,9 127 621,9 117 054,3 3 574,3 113 480,0 91,8 84,8
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 24 704,0 25 004,0 372 763,4 194 816,4 370 753,4 368 316,1 350 468,6 17 847,5 9,2 4,8
12 Көлiк және коммуникация 1 263 857,0 1 425 857,0 1 425 857,0 1 399 951,0 1 425 857,0 1 409 782,3 232 420,5 1 177 361,8 84,1 82,6
13 Басқалар 67 668,0 68 108,0 67 505,0 59 936,0 63 633,0 53 356,5 6 804,9 46 551,5 77,7 69,0
14 Борышқа қызмет көрсету 33,8 39,2 39,2 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 0,0 868 936,3 868 936,3 868 936,3 868 936,3 868 936,3 0,0 868 936,3 100,0 100,0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 77 586,0 77 366,0 77 366,0 101 808,0


80 397,0


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 100 608,4 0,0 100 608,4 98,8 98,8
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 100 608,4 0,0 100 608,4 98,8 98,8

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


20 211,3 0,0 82,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


20 211,3 0,0 82,7

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -77 586,0 -91 329,9 -91 329,9 -111 987,3


-110 862,0


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 77 586,0 91 329,9 91 329,9 111 987,3


110 862,0


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0


101 808,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0


101 808,0 100,0 100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 24 222,0 24 442,0 24 442,0 0,0


0,0 0,0 0,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 13 963,9 13 963,9 10 179,3


9 054,0


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


13 963,9


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


4 910,0