Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 қарашаға арналған Мұнайлы ауданның бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 қарашаға арналған Мұнайлы ауданның бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Тµленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер, %
тµлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 10 145 745,4 12 055 094,8 14 192 187,8 10 859 113,2


10 103 591,8 93,0 71,2

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 617 234,0 4 629 208,0 4 629 208,0 3 764 594,4


3 053 691,4 81,1 66,0
1 Салықтық түсімдер 4 617 234,0 4 629 208,0 4 629 208,0 3 764 594,4


3 053 691,4 81,1 66,0

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 16 484,4 23 850,8 23 850,8 21 838,8


27 639,3 126,6 115,9
2 Салықтық емес түсiмдер 16 484,4 23 850,8 23 850,8 21 838,8


27 639,3 126,6 115,9

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТүСКЕН ТүСІМДЕР 120 116,0 119 653,0 119 653,0 119 653,0


174 175,0 145,6 145,6
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 120 116,0 119 653,0 119 653,0 119 653,0


174 175,0 145,6 145,6

ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТүСІМДЕРІ 5 391 911,0 7 282 383,0 9 419 476,0 6 953 027,0


6 848 086,0 98,5 72,7
4 Трансферттердің түсімдері 5 391 911,0 7 282 383,0 9 419 476,0 6 953 027,0


6 848 086,0 98,5 72,7

II. ШЫҒЫНДАР 10 145 745,4 13 362 771,7 15 499 864,7 11 466 790,1 14 729 226,1 13 794 597,4 3 439 126,5 10 355 470,8 90,3 66,8
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 450 691,0 579 310,0 579 310,0 434 929,0 525 615,0 438 222,8 78 808,9 359 413,9 82,6 62,0
02 қорғаныс 16 287,0 11 434,0 11 434,0 9 575,0 10 005,0 7 825,5 361,2 7 464,2 78,0 65,3
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 20 403,0 18 737,0 18 737,0 15 908,0 17 758,0 16 018,2 1 108,0 14 910,2 93,7 79,6
04 Бiлiм беру 6 088 436,0 6 230 062,0 6 230 062,0 5 188 555,0 5 608 266,0 5 354 063,5 376 031,6 4 978 032,0 95,9 79,9
06 әлеуметтiк кµмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 577 476,0 577 560,0 643 312,0 572 672,0 604 685,0 498 240,5 2 296,8 495 943,6 86,6 77,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 578 240,0 4 148 776,0 4 702 323,0 3 141 068,0 4 702 323,0 4 410 416,2 1 809 301,3 2 601 114,9 82,8 55,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 151 057,0 151 643,0 151 643,0 124 364,0 129 817,0 122 606,0 2 660,3 119 945,7 96,4 79,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 199 047,0 195 647,0 195 647,0 170 193,0 174 438,0 161 229,5 2 271,8 158 957,7 93,4 81,2
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 32 512,0 32 320,0 1 550 114,0 705 390,0 1 546 317,0 1 506 292,8 808 385,8 697 907,0 98,9 45,0
12 Кµлiк және коммуникация 458 242,0 825 168,0 825 168,0 549 807,0 825 168,0 779 649,4 353 457,1 426 192,2 77,5 51,6
13 Басқалар 573 230,0 586 358,0 586 358,0 548 725,0 579 230,0 494 429,1 4 443,8 489 985,3 89,3 83,6
14 Борышқа қызмет кµрсету 124,4 152,6 152,6 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 0,0 5 604,1 5 604,1 5 604,1 5 604,1 5 604,1 0,0 5 604,1 100,0 100,0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -192 813,0 518 767,3 518 767,3 516 386,0


862 648,4


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 365 872,0 1 075 888,0 1 075 888,0 940 872,0 1 075 888,0 940 832,0 0,0 940 832,0 100,0 87,4
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 0,0 710 016,0 710 016,0 575 000,0 710 016,0 575 000,0 0,0 575 000,0 100,0 81,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 365 872,0 365 872,0 365 872,0 365 872,0 365 872,0 365 832,0 0,0 365 832,0 100,0 100,0

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 558 685,0 557 120,7 557 120,7 424 486,0


78 183,6 18,4 14,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 558 685,0 557 120,7 557 120,7 424 486,0


78 183,6 18,4 14,0

IV. ҚАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 192 813,0 -1 826 444,2 -1 826 444,2 -1 124 062,9


-1 114 527,5


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -192 813,0 1 826 444,2 1 826 444,2 1 124 062,9


1 114 527,5


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 365 872,0 2 275 888,0 2 275 888,0 1 440 872,0


1 440 872,0 100,0 63,3
7 қарыздар түсімі 365 872,0 2 275 888,0 2 275 888,0 1 440 872,0


1 440 872,0 100,0 63,3

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 558 685,0 557 120,7 557 120,7 424 486,0 424 486,0 424 485,7 0,0 424 485,7 100,0 76,2
16 қарыздарды өтеу 558 685,0 557 120,7 557 120,7 424 486,0 424 486,0 424 485,7 0,0 424 485,7 100,0 76,2

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 107 676,9 107 676,9 107 676,9


98 141,2


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


107 676,9


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


9 535,7