Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 қарашаға арналған Түпқараған ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 қарашаға арналған Түпқараған ауданының бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Тµленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер, %
тµлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 7 046 206,6 7 778 949,6 9 268 547,6 7 282 141,7


7 342 474,6 100,8 79,2

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 312 048,0 4 375 521,0 4 375 521,0 3 558 918,7


3 599 878,4 101,2 82,3
1 Салықтық түсімдер 4 312 048,0 4 375 521,0 4 375 521,0 3 558 918,7


3 599 878,4 101,2 82,3

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 4 949,6 7 408,6 7 408,6 7 051,0


8 353,7 118,5 112,8
2 Салықтық емес түсiмдер 4 949,6 7 408,6 7 408,6 7 051,0


8 353,7 118,5 112,8

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 68 932,0 68 408,0 68 408,0 67 226,0


86 315,9 128,4 126,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 68 932,0 68 408,0 68 408,0 67 226,0


86 315,9 128,4 126,2

ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТҮСІМДЕРІ 2 660 277,0 3 327 612,0 4 817 210,0 3 648 946,0


3 647 926,6 100,0 75,7
4 Трансферттердің түсімдері 2 660 277,0 3 327 612,0 4 817 210,0 3 648 946,0


3 647 926,6 100,0 75,7

II. ШЫҒЫНДАР 7 046 206,6 7 790 601,9 9 280 199,9 7 293 794,0 8 430 125,9 8 050 098,1 1 762 279,4 6 287 818,6 86,2 67,8
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 318 981,0 346 239,6 392 470,6 281 126,0 296 285,6 242 227,0 8 200,4 234 026,6 83,2 59,6
02 қорғаныс 11 127,0 10 827,0 10 827,0 7 388,0 7 708,0 7 529,0 334,6 7 194,4 97,4 66,4
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 8 782,0 6 275,0 622,0 622,0 622,0 619,9 0,0 619,9 99,7 99,7
04 Бiлiм беру 2 982 542,0 3 003 731,0 3 003 731,0 2 523 271,0 2 730 286,0 2 554 152,4 204 141,0 2 350 011,4 93,1 78,2
06 әлеуметтiк кµмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 218 005,0 220 588,0 238 597,0 188 650,0 194 103,0 175 900,7 800,0 175 100,7 92,8 73,4
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 176 961,0 1 877 303,0 2 104 668,0 1 678 109,0 2 103 009,0 2 049 139,1 836 049,6 1 213 089,5 72,3 57,6
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 245 135,0 245 588,0 245 588,0 205 378,0 213 742,0 174 280,6 2 314,2 171 966,4 83,7 70,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 83 081,0 89 755,0 78 531,0 65 905,0 68 042,0 62 294,6 208,5 62 086,1 94,2 79,1
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 26 489,0 23 179,0 1 248 937,0 811 865,0 1 247 006,0 1 245 690,3 610 255,3 635 435,0 78,3 50,9
12 Кµлiк және коммуникация 406 593,0 397 372,0 397 372,0 362 409,0 397 372,0 379 744,0 97 685,0 282 059,0 77,8 71,0
13 Басқалар 68 093,0 68 093,0 57 205,0 49 325,7 52 205,0 38 775,2 2 290,8 36 484,4 74,0 63,8
14 Борышқа қызмет кµрсету 6,6 9,0 9,0 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 1 500 411,0 1 501 642,3 1 501 642,3 1 119 745,3 1 119 745,3 1 119 745,3 0,0 1 119 745,3 100,0 74,6

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 39 571,0 49 116,0 49 116,0 54 086,0


48 515,2


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 44 541,0 54 086,0 54 086,0 54 086,0 54 086,0 54 085,5 0,0 54 085,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 44 541,0 54 086,0 54 086,0 54 086,0 54 086,0 54 085,5 0,0 54 085,5 100,0 100,0

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


5 570,3 0,0 112,1
5 Бюджеттік кредиттерді µтеу 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


5 570,3 0,0 112,1

IV. ҚАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -39 571,0 -60 768,3 -60 768,3 -65 738,3


1 006 140,7


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 39 571,0 60 768,3 60 768,3 65 738,3


-1 006 140,7


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 44 541,0 44 541,0 44 541,0 44 541,0


44 541,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 44 541,0 44 541,0 44 541,0 44 541,0


44 541,0 100,0 100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды µтеу 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


0,0 0,0 0,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 21 197,3 21 197,3 21 197,3


-1 050 681,7


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


21 197,3


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


1 071 879,1