Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 қарашаға арналған Ақтау қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 қарашаға арналған Ақтау қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 27 070 553,6 30 849 621,6 30 997 891,6 25 779 763,7


27 193 297,5 105,5 87,7

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 15 307 466,0 12 900 052,6 12 900 052,6 10 182 388,3


10 456 108,6 102,7 81,1
1 Салықтық түсімдер 15 307 466,0 12 900 052,6 12 900 052,6 10 182 388,3


10 456 108,6 102,7 81,1

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 18 137,6 151 506,0 151 506,0 121 844,7


150 502,3 123,5 99,3
2 Салықтық емес түсiмдер 18 137,6 151 506,0 151 506,0 121 844,7


150 502,3 123,5 99,3

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 6 085 470,0 7 646 008,0 7 646 008,0 5 991 344,0


7 168 327,9 119,6 93,8
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6 085 470,0 7 646 008,0 7 646 008,0 5 991 344,0


7 168 327,9 119,6 93,8

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 5 659 480,0 10 152 055,0 10 300 325,0 9 484 186,7


9 418 358,7 99,3 91,4
4 Трансферттердің түсімдері 5 659 480,0 10 152 055,0 10 300 325,0 9 484 186,7


9 418 358,7 99,3 91,4

II. ШЫҒЫНДАР 21 717 531,6 26 972 842,7 27 121 112,7 20 479 226,8 25 811 311,8 22 312 172,8 3 946 069,8 18 366 103,0 89,7 67,7
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 310 262,0 365 611,0 365 635,8 198 798,8 315 498,8 171 078,6 9 469,6 161 609,1 81,3 44,2
02 қорғаныс 20 004,0 52 554,0 52 554,0 45 298,0 50 896,0 42 718,9 113,4 42 605,5 94,1 81,1
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 51 330,0 58 767,0 58 767,0 47 567,0 56 150,0 52 729,1 7 505,4 45 223,7 95,1 77,0
04 Бiлiм беру 9 472 559,0 9 515 273,0 9 515 273,0 7 732 756,0 8 564 357,0 8 340 816,2 779 992,7 7 560 823,5 97,8 79,5
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 323 551,0 1 350 786,0 1 471 526,0 1 268 231,0 1 288 184,0 1 205 065,6 8 986,3 1 196 079,3 94,3 81,3
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 6 891 144,0 9 578 435,7 9 605 965,7 6 884 674,7 9 576 826,7 7 371 480,3 2 183 268,7 5 188 211,6 75,4 54,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 494 713,0 559 351,0 559 351,0 452 771,7 491 754,7 464 727,8 21 101,4 443 626,3 98,0 79,3
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 1 266 262,0 2 084 051,0 2 084 051,0 1 656 356,0 2 084 051,0 1 928 346,7 292 626,3 1 635 720,5 98,8 78,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 46 096,0 48 626,0 60 228,9 54 262,9 55 885,9 52 564,0 1 141,1 51 422,9 94,8 85,4
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 48 541,0 103 834,0 143 883,0 92 148,0 135 639,0 98 322,0 11 634,4 86 687,7 94,1 60,2
12 Көлiк және коммуникация 1 176 379,0 2 548 484,0 2 551 484,0 1 478 853,0 2 549 559,0 1 945 231,9 541 872,7 1 403 359,2 94,9 55,0
13 Басқалар 616 273,0 608 467,0 553 790,3 469 868,3 544 868,3 541 450,3 88 358,0 453 092,3 96,4 81,8
14 Борышқа қызмет көрсету 417,6 389,6 389,6 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 0,0 98 213,4 98 213,4 97 641,4 97 641,4 97 641,4 0,0 97 641,4 100,0 99,4

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 0,0 0,0 0,0 0,0


-315,5


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 0,0 0,0 0,0 0,0


315,5 0,0 0,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0 0,0 0,0 0,0


315,5 0,0 0,0

IV. ҚАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 353 022,0 3 876 778,9 3 876 778,9 5 300 536,9


8 827 510,0


VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 353 022,0 -3 876 778,9 -3 876 778,9 -5 300 536,9


-8 827 510,0


ҚАРЫЗДАРДЫң ТҮСІМІ 0,0 1 423 958,0 1 423 958,0 0,0


0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 0,0 1 423 958,0 1 423 958,0 0,0


0,0 0,0 0,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 5 353 022,0 5 352 822,0 5 352 822,0 5 352 622,0 5 352 622,0 5 352 622,0 0,0 5 352 622,0 100,0 100,0
16 қарыздарды өтеу 5 353 022,0 5 352 822,0 5 352 822,0 5 352 622,0 5 352 622,0 5 352 622,0 0,0 5 352 622,0 100,0 100,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 52 085,1 52 085,1 52 085,1


-3 474 888,0


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


52 085,1


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


3 526 973,2