Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп  
Кезеңділігі  айлық 

өлшем бірілігі:  мың теңге 

Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Төленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), %  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
төлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 107 424 070,2 119 316 453,4 125 149 784,4 113 722 169,1


109 343 617,6 96,1 87,4

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 64 241 963,0 67 022 416,3 67 022 416,3 60 704 682,1


56 434 255,4 93,0 84,2
1 Салықтық түсімдер 64 241 963,0 67 022 416,3 67 022 416,3 60 704 682,1


56 434 255,4 93,0 84,2

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 59 694,2 2 804 717,7 2 804 717,7 2 678 771,9


2 571 269,4 96,0 91,7
2 Салықтық емес түсiмдер 59 694,2 2 804 717,7 2 804 717,7 2 678 771,9


2 571 269,4 96,0 91,7

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 3 014,0 3 014,0 3 014,0 2 259,0


1 636,7 72,5 54,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3 014,0 3 014,0 3 014,0 2 259,0


1 636,7 72,5 54,3

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 43 119 399,0 49 486 305,4 55 319 636,4 50 336 456,1


50 336 456,1 100,0 91,0
4 Трансферттердің түсімдері 43 119 399,0 49 486 305,4 55 319 636,4 50 336 456,1


50 336 456,1 100,0 91,0

II. ШЫҒЫНДАР 106 467 449,2 117 273 828,8 123 107 159,8 113 053 503,2 ########### 114 693 255,7 6 081 737,9 108 611 517,9 96,1 88,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 3 563 140,0 4 766 341,0 4 766 341,0 4 592 591,0 4 672 953,5 4 299 246,8 445 718,6 3 853 528,2 83,9 80,8
02 қорғаныс 1 075 248,0 959 787,0 959 787,0 953 106,0 958 160,0 758 702,1 89 482,8 669 219,4 70,2 69,7
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 988 110,0 5 970 031,0 5 970 031,0 5 503 851,5 5 758 260,5 5 377 378,3 789 986,5 4 587 391,9 83,3 76,8
04 Бiлiм беру 15 033 804,0 14 900 868,0 15 154 209,0 14 102 865,0 14 690 957,0 14 279 634,1 488 711,0 13 790 923,0 97,8 91,0
05 Денсаулық сақтау 19 865 552,0 21 015 400,0 21 015 400,0 18 322 184,0 20 984 363,0 20 569 109,7 3 208 834,1 17 360 275,6 94,8 82,6
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 678 381,0 2 447 615,0 3 033 285,0 2 804 923,0 2 892 729,0 2 794 622,4 104 154,0 2 690 468,4 95,9 88,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 227 588,0 10 243 398,0 15 151 355,0 14 863 909,0 15 085 260,0 14 764 372,8 48 176,8 14 716 196,0 99,0 97,1
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 4 466 379,0 4 809 810,0 4 816 056,0 4 613 194,3 4 706 735,7 4 598 440,7 167 929,3 4 430 511,4 96,0 92,0
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 70 171,0 12 950,0 12 950,0 12 950,0 12 950,0 10 017,9 8 393,1 1 624,8 12,5 12,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 427 050,0 3 516 099,0 3 518 144,0 3 120 070,3 3 368 403,0 3 177 729,1 436 869,8 2 740 859,3 87,8 77,9
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 369 392,0 367 051,0 389 117,0 376 134,0 379 327,0 350 072,7 38 440,7 311 632,0 82,9 80,1
12 Көлiк және коммуникация 4 929 262,0 5 425 858,0 5 631 691,0 5 295 861,0 5 543 161,0 5 345 699,1 219 958,9 5 125 740,1 96,8 91,0
13 Басқалар 11 174 420,2 11 765 326,0 11 615 499,0 10 176 765,7 10 335 402,0 10 053 131,6 35 082,3 10 018 049,3 98,4 86,2
14 Борышқа  қызмет көрсету 1 250,0 1 395,4 1 395,4 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 27 597 702,0 31 071 899,4 31 071 899,4 28 315 098,4 28 315 098,4 28 315 098,4 0,0 28 315 098,4 100,0 91,1

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -5 815 784,0 1 848 182,7 1 848 182,7 -17 986,0


-103 906,2


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 852 133,0 8 343 944,0 8 343 944,0 6 243 512,0 8 343 944,0 6 123 982,0 0,0 6 123 982,0 98,1 73,4
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 0,0 690 000,0 690 000,0 690 000,0 690 000,0 690 000,0 0,0 690 000,0 100,0 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 0,0 6 472 281,0 6 472 281,0 4 371 849,0 6 472 281,0 4 281 849,0 0,0 4 281 849,0 97,9 66,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 731 745,0 731 745,0 731 745,0 731 745,0 731 745,0 731 745,0 0,0 731 745,0 100,0 100,0
13 Басқалар 120 388,0 449 918,0 449 918,0 449 918,0 449 918,0 420 388,0 0,0 420 388,0 93,4 93,4

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 6 667 917,0 6 495 761,3 6 495 761,3 6 261 498,0


6 227 888,2 99,5 95,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 6 667 917,0 6 495 761,3 6 495 761,3 6 261 498,0


6 227 888,2 99,5 95,9

IV. ҚАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 961 621,0 1 885 823,0 1 885 823,0 1 885 823,0


1 704 120,7


ҚАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 961 621,0 1 885 823,0 1 885 823,0 1 885 823,0 1 885 823,0 1 721 075,0 0,0 1 721 075,0 91,3 91,3
13 Басқалар 961 621,0 1 885 823,0 1 885 823,0 1 885 823,0 1 885 823,0 1 721 075,0 0,0 1 721 075,0 91,3 91,3

МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 0,0 0,0 0,0 0,0


16 954,3 0,0 0,0
6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0


16 954,3 0,0 0,0

V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 810 784,0 -1 691 381,1 -1 691 381,1 -1 199 171,1


-868 114,8


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 810 784,0 1 691 381,1 1 691 381,1 1 199 171,1


868 114,8


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 852 133,0 8 014 414,0 8 014 414,0 7 287 940,0


7 287 940,0 100,0 90,9
7 қарыздар түсімі 852 133,0 8 014 414,0 8 014 414,0 7 287 940,0


7 287 940,0 100,0 90,9

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 6 662 917,0 6 490 761,3 6 490 761,3 6 256 497,3 6 256 497,3 6 256 497,2 0,0 6 256 497,2 100,0 96,4
16 қарыздарды өтеу 6 662 917,0 6 490 761,3 6 490 761,3 6 256 497,3 6 256 497,3 6 256 497,2 0,0 6 256 497,2 100,0 96,4

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 167 728,4 167 728,4 167 728,4


-163 328,0


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


167 728,4


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


331 056,4