Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған Бейнеу ауданны бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған Бейнеу ауданны бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 8 410 771,3 8 507 752,0 9 008 602,0 8 552 305,3


8 614 850,6 100,7 95,6

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 2 758 930,0 2 695 093,0 2 695 093,0 2 528 022,5


2 574 788,7 101,8 95,5
1 Салықтық түсімдер 2 758 930,0 2 695 093,0 2 695 093,0 2 528 022,5


2 574 788,7 101,8 95,5

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 5 684,3 15 554,2 15 554,2 15 387,0


16 810,6 109,3 108,1
2 Салықтық емес түсiмдер 5 684,3 15 554,2 15 554,2 15 387,0


16 810,6 109,3 108,1

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 12 088,0 19 335,0 19 335,0 19 335,0


20 674,4 106,9 106,9
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 12 088,0 19 335,0 19 335,0 19 335,0


20 674,4 106,9 106,9

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 5 634 069,0 5 777 769,8 6 278 619,8 5 989 560,8


6 002 576,8 100,2 95,6
4 Трансферттердің түсімдері 5 634 069,0 5 777 769,8 6 278 619,8 5 989 560,8


6 002 576,8 100,2 95,6

II. ШЫҒЫНДАР 8 410 771,3 8 568 443,5 9 069 293,5 8 612 996,8 8 941 715,0 8 518 861,7 279 556,7 8 239 305,0 95,7 90,8
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 360 908,0 422 048,8 422 048,8 405 765,3 418 462,8 388 000,3 9 660,6 378 339,8 93,2 89,6
02 қорғаныс 7 657,0 6 534,0 6 534,0 3 948,5 4 003,0 3 800,1 0,0 3 800,1 96,2 58,2
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 13 354,0 11 459,9 11 459,9 11 459,9 11 459,9 11 181,8 336,2 10 845,6 94,6 94,6
04 Бiлiм беру 5 131 601,0 5 082 425,0 5 082 425,0 4 745 490,5 4 971 143,2 4 732 227,9 119 995,5 4 612 232,4 97,2 90,7
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 437 563,0 484 283,8 521 438,8 504 032,3 515 338,8 460 934,2 1 118,6 459 815,6 91,2 88,2
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 777 658,0 1 597 113,0 2 060 808,0 1 993 938,0 2 060 808,0 1 993 990,4 99 292,6 1 894 697,8 95,0 91,9
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 222 882,0 250 883,0 250 883,0 236 348,0 247 930,0 232 719,4 362,7 232 356,7 98,3 92,6
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 91 857,0 74 105,4 74 105,4 73 015,9 73 224,9 71 845,1 71,7 71 773,4 98,3 96,9
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 22 870,0 13 331,1 13 331,1 12 787,1 13 133,1 12 144,3 44,7 12 099,6 94,6 90,8
12 Көлiк және коммуникация 256 125,0 484 986,0 484 986,0 484 986,0 484 986,0 470 797,7 48 674,0 422 123,7 87,0 87,0
13 Басқалар 82 473,0 20 927,0 20 927,0 20 927,0 20 927,0 20 922,1 0,1 20 922,0 100,0 100,0
14 Борышқа қызмет көрсету 43,3 48,2 48,2 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 5 780,0 120 298,3 120 298,3 120 298,3 120 298,3 120 298,3 0,0 120 298,3 100,0 100,0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 68 808,0 68 808,0 68 808,0 101 808,0


71 287,2


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 0,0 101 808,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0 0,0 101 808,0 100,0 100,0

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 33 000,0 33 000,0 33 000,0 0,0


30 520,8 0,0 92,5
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 33 000,0 33 000,0 33 000,0 0,0


30 520,8 0,0 92,5

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -68 808,0 -129 499,5 -129 499,5 -162 499,5


304 258,4


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 68 808,0 129 499,5 129 499,5 162 499,5


-304 258,4


ҚАРЫЗДАРДЫң ТҮСІМІ 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0


101 808,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 101 808,0 101 808,0 101 808,0 101 808,0


101 808,0 100,0 100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 33 000,0 33 000,0 33 000,0 0,0


0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 33 000,0 33 000,0 33 000,0 0,0


0,0 0,0 0,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҚ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 60 691,5 60 691,5 60 691,5


-406 066,4


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


60 691,5


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


466 757,9