Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған Түпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған Түпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

Өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 7 046 206,6 7 737 570,6 9 192 370,6 8 790 649,0


9 065 890,1 103,1 98,6

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 312 048,0 4 371 342,0 4 371 342,0 4 191 441,0


4 411 267,0 105,2 100,9
1 Салықтық түсімдер 4 312 048,0 4 371 342,0 4 371 342,0 4 191 441,0


4 411 267,0 105,2 100,9

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 4 949,6 8 838,6 8 838,6 8 639,0


9 078,1 105,1 102,7
2 Салықтық емес түсiмдер 4 949,6 8 838,6 8 838,6 8 639,0


9 078,1 105,1 102,7

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 68 932,0 71 157,0 71 157,0 69 975,0


93 551,4 133,7 131,5
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 68 932,0 71 157,0 71 157,0 69 975,0


93 551,4 133,7 131,5

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 2 660 277,0 3 286 233,0 4 741 033,0 4 520 594,0


4 551 993,6 100,7 96,0
4 Трансферттердің түсімдері 2 660 277,0 3 286 233,0 4 741 033,0 4 520 594,0


4 551 993,6 100,7 96,0

II. ШЫҒЫНДАР 7 046 206,6 7 749 222,9 9 204 022,9 8 802 301,3 8 945 450,9 8 708 038,0 1 115 962,0 7 592 076,0 86,3 82,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 318 981,0 401 214,7 453 087,7 379 022,7 388 852,7 337 991,6 9 710,4 328 281,1 86,6 72,5
02 қорғаныс 11 127,0 10 827,0 10 827,0 9 089,0 9 089,0 8 187,2 334,6 7 852,6 86,4 72,5
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 8 782,0 622,0 622,0 622,0 622,0 619,9 0,0 619,9 99,7 99,7
04 Бiлiм беру 2 982 542,0 2 968 610,5 2 968 610,5 2 757 580,2 2 835 116,5 2 737 624,1 111 029,6 2 626 594,6 95,2 88,5
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 218 005,0 212 821,0 236 458,0 201 155,0 203 634,0 189 256,9 812,0 188 444,9 93,7 79,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 176 961,0 1 890 533,5 2 036 450,5 2 004 366,5 2 036 450,5 1 999 611,7 564 735,3 1 434 876,4 71,6 70,5
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 245 135,0 236 655,9 236 655,9 215 464,9 219 077,9 192 451,9 1 353,0 191 098,9 88,7 80,7
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 83 081,0 80 680,0 80 680,0 73 257,0 73 366,0 66 824,2 61,6 66 762,6 91,1 82,7
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 26 489,0 15 664,0 1 249 037,0 1 247 641,0 1 247 657,0 1 245 957,9 379 843,8 866 114,1 69,4 69,3
12 Көлiк және коммуникация 406 593,0 389 265,0 389 265,0 371 783,0 389 265,0 388 200,0 45 791,0 342 409,0 92,1 88,0
13 Басқалар 68 093,0 40 678,0 40 678,0 40 677,7 40 678,0 39 670,2 2 290,8 37 379,4 91,9 91,9
14 Борышқа қызмет көрсету 6,6 9,0 9,0 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 1 500 411,0 1 501 642,3 1 501 642,3 1 501 642,3 1 501 642,3 1 501 642,3 0,0 1 501 642,3 100,0 100,0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 39 571,0 49 116,0 49 116,0 54 086,0


47 631,1


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 44 541,0 54 086,0 54 086,0 54 086,0 54 086,0 54 085,5 0,0 54 085,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 44 541,0 54 086,0 54 086,0 54 086,0 54 086,0 54 085,5 0,0 54 085,5 100,0 100,0

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


6 454,4 0,0 129,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


6 454,4 0,0 129,9

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -39 571,0 -60 768,3 -60 768,3 -65 738,3


1 426 183,0


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 39 571,0 60 768,3 60 768,3 65 738,3


-1 426 183,0


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 44 541,0 44 541,0 44 541,0 44 541,0


44 541,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 44 541,0 44 541,0 44 541,0 44 541,0


44 541,0 100,0 100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 4 970,0 4 970,0 4 970,0 0,0


0,0 0,0 0,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 21 197,3 21 197,3 21 197,3


-1 470 724,0


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


21 197,3


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


1 491 921,3