Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған Жаңаөзен қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2016 жылғы 1 желтоқсанға арналған Жаңаөзен қаласы бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Кезеңділігі айлық

Өлшем бірілігі: мың теңге

Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. КІРІСТЕР 14 090 883,9 15 399 854,1 15 826 093,1 14 025 652,5


13 524 711,3 96,4 85,5

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 10 624 815,0 11 160 094,0 11 160 094,0 9 815 280,3


9 303 815,2 94,8 83,4
1 Салықтық түсімдер 10 624 815,0 11 160 094,0 11 160 094,0 9 815 280,3


9 303 815,2 94,8 83,4

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 34 939,9 40 291,1 40 291,1 38 166,2


39 940,5 104,6 99,1
2 Салықтық емес түсiмдер 34 939,9 40 291,1 40 291,1 38 166,2


39 940,5 104,6 99,1

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 60 107,0 98 141,0 98 141,0 98 141,0


103 769,6 105,7 105,7
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 60 107,0 98 141,0 98 141,0 98 141,0


103 769,6 105,7 105,7

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 3 371 022,0 4 101 328,0 4 527 567,0 4 074 065,0


4 077 186,0 100,1 90,1
4 Трансферттердің түсімдері 3 371 022,0 4 101 328,0 4 527 567,0 4 074 065,0


4 077 186,0 100,1 90,1

II. ШЫҒЫНДАР 14 090 883,9 15 868 421,4 16 294 660,4 14 494 399,8 15 853 546,1 15 118 506,7 1 175 100,9 13 943 405,8 96,2 85,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 316 089,0 340 370,0 341 104,5 287 368,5 322 655,5 298 699,5 22 359,3 276 340,3 96,2 81,0
02 қорғаныс 19 933,0 24 933,0 24 933,0 19 195,0 22 898,0 18 815,7 583,6 18 232,1 95,0 73,1
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 74 596,0 68 943,0 68 943,0 49 083,0 65 040,0 50 229,2 3 575,1 46 654,1 95,1 67,7
04 Бiлiм беру 7 624 316,0 7 924 881,0 7 924 881,0 7 123 234,4 7 578 965,8 7 388 011,2 422 985,4 6 965 025,8 97,8 87,9
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 042 535,0 1 082 842,0 1 333 374,0 1 198 402,1 1 295 509,0 1 126 921,5 7 597,8 1 119 323,7 93,4 83,9
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 629 768,0 4 255 690,0 4 431 397,0 4 077 823,0 4 427 972,0 4 274 527,0 482 451,9 3 792 075,1 93,0 85,6
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 417 940,0 663 750,0 663 750,0 566 760,0 653 130,0 628 823,1 68 120,9 560 702,1 98,9 84,5
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 124 341,0 371 541,9 371 541,9 116 968,9 371 541,9 248 974,9 132 228,7 116 746,1 99,8 31,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 72 390,0 83 865,0 83 865,0 60 042,0 79 108,0 68 891,8 11 348,7 57 543,1 95,8 68,6
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 32 100,0 35 137,0 35 137,0 26 712,0 30 790,0 26 971,4 582,0 26 389,4 98,8 75,1
12 Көлiк және коммуникация 646 588,0 928 631,0 928 631,0 904 710,0 924 382,0 914 741,6 13 427,4 901 314,2 99,6 97,1
13 Басқалар 86 897,0 74 626,0 73 891,5 50 903,5 68 356,5 59 702,6 9 840,2 49 862,4 98,0 67,5
14 Борышқа қызмет көрсету 12,9 14,1 14,1 0,0


0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 3 378,0 13 197,4 13 197,4 13 197,4 13 197,4 13 197,4 0,0 13 197,4 100,0 100,0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 15 708,0 15 727,5 15 727,5 15 727,5


15 298,7


БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 15 908,0 15 907,5 15 907,5 15 907,5 15 907,5 15 907,5 0,0 15 907,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 15 908,0 15 907,5 15 907,5 15 907,5 15 907,5 15 907,5 0,0 15 907,5 100,0 100,0

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 200,0 180,0 180,0 180,0


608,8 338,2 338,2
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 200,0 180,0 180,0 180,0


608,8 338,2 338,2

IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0


0,0


V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -15 708,0 -484 294,8 -484 294,8 -484 474,8


-433 993,2


VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 15 708,0 484 294,8 484 294,8 484 474,8


433 993,2


ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 15 908,0 15 907,5 15 907,5 15 907,5


15 907,5 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 15 908,0 15 907,5 15 907,5 15 907,5


15 907,5 100,0 100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 200,0 180,0 180,0 0,0


0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 200,0 180,0 180,0 0,0


0,0 0,0 0,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫқТАРЫ 0,0 468 567,3 468 567,3 468 567,3


418 085,7


Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары


қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


468 567,3


Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары


50 481,7