Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қаңтарға арналған Ақтау қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қаңтарға арналған Ақтау қаласының бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Актау
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 27 070 553,6 30 676 532,6 30 735 437,6 30 735 437,6 31 190 079,4 101,5 101,5
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 15 307 466,0 12 967 708,6 12 967 708,6 12 967 708,6 13 118 289,3 101,2 101,2
1 Салықтық түсімдер 15 307 466,0 12 967 708,6 12 967 708,6 12 967 708,6 13 118 289,3 101,2 101,2
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 18 137,6 174 253,0 174 253,0 174 253,0 228 132,7 130,9 130,9
2 Салықтық емес түсiмдер 18 137,6 174 253,0 174 253,0 174 253,0 228 132,7 130,9 130,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 6 085 470,0 7 758 796,0 7 758 796,0 7 758 796,0 8 008 977,4 103,2 103,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6 085 470,0 7 758 796,0 7 758 796,0 7 758 796,0 8 008 977,4 103,2 103,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 5 659 480,0 9 775 775,0 9 834 680,0 9 834 680,0 9 834 680,0 100,0 100,0
4 Трансферттердің түсімдері 5 659 480,0 9 775 775,0 9 834 680,0 9 834 680,0 9 834 680,0 100,0 100,0
II. ШЫҒЫНДАР 21 717 531,6 26 799 753,7 26 858 658,7 26 858 658,7 26 858 658,7 26 751 402,9 418 325,7 26 333 077,3 98,0 98,0
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 310 262,0 290 404,0 290 428,8 290 428,8 290 428,8 281 322,9 22 514,1 258 808,8 89,1 89,1
02 қорғаныс 20 004,0 53 770,0 53 770,0 53 770,0 53 770,0 53 651,3 92,5 53 558,9 99,6 99,6
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, қүқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 51 330,0 57 227,0 57 227,0 57 227,0 57 227,0 57 156,4 358,3 56 798,1 99,3 99,3
04 Бiлiм беру 9 472 559,0 9 535 025,0 9 535 025,0 9 535 025,0 9 535 025,0 9 518 498,4 31 564,1 9 486 934,2 99,5 99,5
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 323 551,0 1 428 634,0 1 460 009,0 1 460 009,0 1 460 009,0 1 453 078,3 0,0 1 453 078,3 99,5 99,5
07 Түрғын үй-коммуналдық шаруашылық 6 891 144,0 8 820 770,7 8 848 300,7 8 848 300,7 8 848 300,7 8 820 368,6 271 640,0 8 548 728,6 96,6 96,6
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 494 713,0 589 210,0 589 210,0 589 210,0 589 210,0 586 677,0 8 676,7 578 000,2 98,1 98,1
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 1 266 262,0 2 676 181,0 2 676 181,0 2 676 181,0 2 676 181,0 2 668 776,7 40 794,5 2 627 982,2 98,2 98,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 46 096,0 51 828,0 63 430,9 63 430,9 63 430,9 62 762,8 0,0 62 762,8 98,9 98,9
11 өнеркәсіп, сәулет, қала қүрылысы және қүрылыс қызметі 48 541,0 104 983,0 113 383,0 113 383,0 113 383,0 108 708,0 8 567,1 100 140,9 88,3 88,3
12 Көлiк және коммуникация 1 176 379,0 2 524 672,0 2 527 672,0 2 527 672,0 2 527 672,0 2 496 892,0 34 118,3 2 462 773,7 97,4 97,4
13 Басқалар 616 273,0 568 446,0 545 418,3 545 418,3 545 418,3 544 907,6 0,0 544 907,6 99,9 99,9
14 Борышқа қызмет көрсету 417,6 389,6 389,6 389,6 389,6 389,6 0,0 389,6 100,0 100,0
15 Трансферттер 0,0 98 213,4 98 213,4 98 213,4 98 213,4 98 213,4 0,0 98 213,4 100,0 100,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 0,0 0,0 0,0 0,0 -514,8
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 0,0 0,0 0,0 0,0 514,8 0,0 0,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0 0,0 0,0 0,0 514,8 0,0 0,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 5 353 022,0 3 876 778,9 3 876 778,9 3 876 778,9 4 857 516,9
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -5 353 022,0 -3 876 778,9 -3 876 778,9 -3 876 778,9 -4 857 516,9
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 0,0 1 423 958,0 1 423 958,0 1 423 958,0 510 000,0 35,8 35,8
7 қарыздар түсімі 0,0 1 423 958,0 1 423 958,0 1 423 958,0 510 000,0 35,8 35,8
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 5 353 022,0 5 352 822,0 5 352 822,0 5 352 822,0 5 352 822,0 5 352 822,0 0,0 5 352 822,0 100,0 100,0
16 қарыздарды өтеу 5 353 022,0 5 352 822,0 5 352 822,0 5 352 822,0 5 352 822,0 5 352 822,0 0,0 5 352 822,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 52 085,1 52 085,1 52 085,1 -14 694,9
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 52 085,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 66 780,0