Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 қаңтарға арналған Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 қаңтарға арналған Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 9 760 866,9 10 836 106,0 11 318 816,0 11 318 816,0 11 464 183,5 101,3 101,3
САЛЫҚ ТүСІМДЕРІ 8 623 569,0 9 082 925,4 9 082 925,4 9 082 925,4 9 221 445,2 101,5 101,5
1 Салықтық түсімдер 8 623 569,0 9 082 925,4 9 082 925,4 9 082 925,4 9 221 445,2 101,5 101,5
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 4 071,9 11 476,6 11 476,6 11 476,6 15 902,5 138,6 138,6
2 Салықтық емес түсiмдер 4 071,9 11 476,6 11 476,6 11 476,6 15 902,5 138,6 138,6
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 32 287,0 71 558,0 71 558,0 71 558,0 73 979,8 103,4 103,4
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 32 287,0 71 558,0 71 558,0 71 558,0 73 979,8 103,4 103,4
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 100 939,0 1 670 146,0 2 152 856,0 2 152 856,0 2 152 856,0 100,0 100,0
4 Трансферттердің түсімдері 1 100 939,0 1 670 146,0 2 152 856,0 2 152 856,0 2 152 856,0 100,0 100,0
II. ШЫҒЫНДАР 9 760 866,9 10 915 187,1 11 397 897,1 11 397 897,1 11 397 897,1 11 333 843,4 30 109,3 11 303 734,2 99,2 99,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 334 207,0 403 830,4 465 802,9 465 802,9 465 802,9 459 681,4 4 071,4 455 610,0 97,8 97,8
02 қорғаныс 3 000,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 2 100,0 0,0 2 100,0 100,0 100,0
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 7 448,0 1 592,0 1 592,0 1 592,0 1 592,0 1 588,1 0,0 1 588,1 99,8 99,8
04 Бiлiм беру 3 312 766,0 3 384 058,0 3 384 617,0 3 384 617,0 3 384 617,0 3 367 290,2 4 462,6 3 362 827,6 99,4 99,4
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 403 089,0 518 788,0 665 405,0 665 405,0 665 405,0 660 465,5 3 818,5 656 647,0 98,7 98,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 594 575,0 1 178 026,0 1 465 354,0 1 465 354,0 1 465 354,0 1 457 537,5 12 489,0 1 445 048,5 98,6 98,6
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 226 428,0 271 536,0 271 536,0 271 536,0 271 536,0 271 508,2 0,0 271 508,2 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 125 866,0 120 280,0 120 280,0 120 280,0 120 280,0 119 815,6 0,0 119 815,6 99,6 99,6
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 27 077,0 38 553,0 38 553,0 38 553,0 38 553,0 38 544,0 0,0 38 544,0 100,0 100,0
12 Көлiк және коммуникация 352 796,0 564 119,0 564 119,0 564 119,0 564 119,0 564 117,5 5 267,8 558 849,7 99,1 99,1
13 Басқалар 113 347,0 117 198,1 103 431,6 103 431,6 103 431,6 95 718,2 0,0 95 718,2 92,5 92,5
14 Борышқа қызмет көрсету 38,9 1 083,0 1 083,0 1 083,0 1 083,0 1 082,9 0,0 1 082,9 100,0 100,0
15 Трансферттер 4 260 229,0 4 314 023,6 4 314 023,6 4 314 023,6 4 314 023,6 4 294 394,4 0,0 4 294 394,4 99,5 99,5
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -337 010,0 -138 531,1 -138 531,1 -138 531,1 97 681,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 101 808,0 129 695,5 129 695,5 129 695,5 129 695,5 129 695,5 0,0 129 695,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 101 808,0 129 695,5 129 695,5 129 695,5 129 695,5 129 695,5 0,0 129 695,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 438 818,0 268 226,6 268 226,6 268 226,6 32 014,0 11,9 11,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 438 818,0 268 226,6 268 226,6 268 226,6 32 014,0 11,9 11,9
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 337 010,0 59 450,0 59 450,0 59 450,0 62 767,8
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -337 010,0 -59 450,0 -59 450,0 -59 450,0 -62 767,8
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 101 808,0 101 662,5 101 662,5 101 662,5 101 662,5 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 101 808,0 101 662,5 101 662,5 101 662,5 101 662,5 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 438 818,0 268 226,6 268 226,6 268 226,6 268 226,6 268 226,6 0,0 268 226,6 100,0 100,0
16 қарыздарды өтеу 438 818,0 268 226,6 268 226,6 268 226,6 268 226,6 268 226,6 0,0 268 226,6 100,0 100,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 107 114,1 107 114,1 107 114,1 103 796,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 107 114,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 3 317,9