Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 ақпанға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп


 

2017 жылғы 1 ақпанға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп  
   Маңғыстау облысы 
Кезеңділігі  айлық 
өлшем бірілігі:  мың теңге 
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Төленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), %  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
төлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 99 429 939,7 99 429 939,7 99 620 919,7 3 250 141,0 5 525 544,1 170,0 5,5
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 69 629 140,0 69 629 140,0 69 629 140,0 2 940 743,0 5 233 107,7 178,0 7,5
1 Салықтық түсімдер 69 629 140,0 69 629 140,0 69 629 140,0 2 940 743,0 5 233 107,7 178,0 7,5
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 079 767,7 3 079 767,7 3 079 767,7 137 042,0 119 181,3 87,0 3,9
2 Салықтық емес түсiмдер 3 079 767,7 3 079 767,7 3 079 767,7 137 042,0 119 181,3 87,0 3,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 281,0 2 281,0 2 281,0 122,0 1 021,1 837,0 44,8
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 281,0 2 281,0 2 281,0 122,0 1 021,1 837,0 44,8
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 26 718 751,0 26 718 751,0 26 909 731,0 172 234,0 172 234,0 100,0 0,6
4 Трансферттердің түсімдері 26 718 751,0 26 718 751,0 26 909 731,0 172 234,0 172 234,0 100,0 0,6
II. ШЫҒЫНДАР 99 116 131,7 99 116 131,7 99 547 111,7 3 490 141,0 22 768 456,0 5 145 461,7 2 316 533,1 2 828 928,6 81,1 2,8
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 366 696,0 2 366 696,0 2 606 696,0 352 858,0 846 370,0 315 594,1 13 530,6 302 063,4 85,6 11,6
02 қорғаныс 394 070,0 394 070,0 394 070,0 1 673,0 53 423,0 1 130,1 0,0 1 130,1 67,6 0,3
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 760 435,0 5 760 435,0 5 760 435,0 223 778,0 224 259,0 194 509,2 480,9 194 028,3 86,7 3,4
04 Бiлiм беру 16 234 224,0 16 234 224,0 16 234 224,0 374 098,0 7 117 075,0 390 191,0 219 586,9 170 604,1 45,6 1,1
05 Денсаулық сақтау 11 936 786,0 11 936 786,0 11 936 786,0 188 056,0 6 966 138,0 1 857 210,7 1 836 044,6 21 166,1 11,3 0,2
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 081 423,0 2 081 423,0 2 272 403,0 81 899,0 151 760,0 81 793,5 31 493,0 50 300,6 61,4 2,2
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 824 979,0 7 824 979,0 7 824 979,0 2 645,0 154 009,0 2 115,6 0,0 2 115,6 80,0 0,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 5 074 735,0 5 074 735,0 5 074 735,0 250 941,0 2 163 431,0 136 897,2 48 350,4 88 546,8 35,3 1,7
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 2 096,0 2 096,0 2 096,0 0,0 2 096,0 1 316,4 1 316,4 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 992 918,0 1 992 918,0 1 992 918,0 32 063,0 648 485,0 36 012,4 8 343,3 27 669,1 86,3 1,4
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 137 521,0 137 521,0 137 521,0 8 355,0 38 262,0 7 893,1 2 177,2 5 715,9 68,4 4,2
12 Көлiк және коммуникация 5 196 164,0 5 196 164,0 5 196 164,0 44 642,0 1 288 803,0 73 078,9 29 325,9 43 753,0 98,0 0,8
13 Басқалар 2 561 511,9 2 561 511,9 2 561 511,9 20 844,0 1 206 056,0 139 430,5 125 884,0 13 546,5 65,0 0,5
14 Борышқа  қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 37 546 056,0 37 546 056,0 37 546 056,0 1 908 289,0 1 908 289,0 1 908 289,0 0,0 1 908 289,0 100,0 5,1
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 034 479,0 3 034 479,0 3 034 479,0 -43 277,0 -43 277,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 701 068,0 3 701 068,0 3 701 068,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 786 827,0 2 786 827,0 2 786 827,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 663 682,0 663 682,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 666 589,0 666 589,0 43 277,0 43 277,0 100,0 6,5
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 666 589,0 666 589,0 43 277,0 43 277,0 100,0 6,5
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 108 808,0 108 808,0 0,0 0,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 108 808,0 108 808,0 0,0 3 808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 108 808,0 108 808,0 108 808,0 0,0 3 808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -2 829 479,0 -3 069 479,0 -196 723,0 2 739 892,5
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 2 829 479,0 3 069 479,0 196 723,0 -2 739 892,5
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 491 068,0 3 491 068,0 3 491 068,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 3 491 068,0 3 491 068,0 3 491 068,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 661 589,0 661 589,0 43 277,0 43 277,0 43 277,0 0,0 43 277,0 100,0 6,5
16 қарыздарды өтеу 661 589,0 661 589,0 661 589,0 43 277,0 43 277,0 43 277,0 0,0 43 277,0 100,0 6,5
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 240 000,0 240 000,0 -2 696 615,5
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 258 596,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 2 955 211,6