Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 ақпанға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 ақпанға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 157 631 025,7 157 631 025,7 157 822 005,7 5 728 743,5 8 361 110,4 146,0 5,3
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 128 534 116,3 128 534 116,3 128 534 116,3 5 086 839,5 7 537 414,3 148,2 5,9
1 Салықтық түсімдер 128 534 116,3 128 534 116,3 128 534 116,3 5 086 839,5 7 537 414,3 148,2 5,9
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 378 711,8 3 378 711,8 3 378 711,8 161 135,0 136 014,0 84,4 4,0
2 Салықтық емес түсiмдер 3 378 711,8 3 378 711,8 3 378 711,8 161 135,0 136 014,0 84,4 4,0
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 930 368,6 1 930 368,6 1 930 368,6 308 535,0 515 448,1 167,1 26,7
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 930 368,6 1 930 368,6 1 930 368,6 308 535,0 515 448,1 167,1 26,7
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 23 787 829,0 23 787 829,0 23 978 809,0 172 234,0 172 234,0 100,0 0,7
4 Трансферттердің түсімдері 23 787 829,0 23 787 829,0 23 978 809,0 172 234,0 172 234,0 100,0 0,7
II. ШЫҒЫНДАР 158 654 005,7 158 654 005,7 159 084 985,7 5 968 743,5 51 577 579,5 15 129 856,4 10 765 923,8 4 363 932,6 73,1 2,7
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 5 254 847,0 5 254 847,0 5 494 847,0 476 009,0 1 465 752,0 432 525,3 48 049,1 384 476,2 80,8 7,0
02 қорғаныс 542 190,0 542 190,0 542 190,0 5 430,0 71 820,0 4 268,5 250,9 4 017,6 74,0 0,7
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 924 523,0 5 924 523,0 5 924 523,0 228 195,0 336 841,0 197 866,4 1 086,6 196 779,8 86,2 3,3
04 Бiлiм беру 56 856 523,0 56 856 523,0 56 856 523,0 2 566 406,0 21 945 205,0 7 824 641,0 6 055 968,4 1 768 672,6 68,9 3,1
05 Денсаулық сақтау 11 936 786,0 11 936 786,0 11 936 786,0 188 056,0 6 966 138,0 1 857 210,7 1 836 044,6 21 166,1 11,3 0,2
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 6 913 903,0 6 913 903,0 7 104 883,0 266 140,5 983 120,5 213 150,5 74 737,9 138 412,5 52,0 1,9
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 19 107 973,0 19 107 973,0 19 107 973,0 157 042,0 8 554 234,0 2 478 466,0 2 470 073,0 8 393,0 5,3 0,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 7 330 704,0 7 330 704,0 7 330 704,0 380 784,0 2 957 336,0 221 157,3 53 391,6 167 765,7 44,1 2,3
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 538 879,0 538 879,0 538 879,0 0,0 148 662,0 1 316,4 1 316,4 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 691 924,0 2 691 924,0 2 691 924,0 54 878,0 785 997,0 101 330,7 57 532,0 43 798,7 79,8 1,6
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 315 216,0 315 216,0 315 216,0 17 770,0 85 926,0 15 656,5 4 102,9 11 553,7 65,0 3,7
12 Көлiк және коммуникация 9 321 681,0 9 321 681,0 9 321 681,0 46 421,0 4 496 451,0 78 778,7 33 667,4 45 111,3 97,2 0,5
13 Басқалар 2 894 222,9 2 894 222,9 2 894 222,9 23 323,0 1 221 808,0 145 199,3 129 703,0 15 496,3 66,4 0,5
14 Борышқа қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 29 018 117,0 29 018 117,0 29 018 117,0 1 558 289,0 1 558 289,0 1 558 289,0 0,0 1 558 289,0 100,0 5,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 697 691,0 1 697 691,0 1 697 691,0 -43 277,0 -20 954,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 364 280,0 2 364 280,0 2 364 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 450 039,0 1 450 039,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 663 682,0 663 682,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 666 589,0 666 589,0 43 277,0 20 954,3 48,4 3,1
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 666 589,0 666 589,0 43 277,0 20 954,3 48,4 3,1
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 108 808,0 108 808,0 0,0 0,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 108 808,0 108 808,0 0,0 3 808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 108 808,0 108 808,0 108 808,0 0,0 3 808,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -2 829 479,0 -3 069 479,0 -196 723,0 4 018 132,0
VI. БЮДЖЕТТІҢТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 2 829 479,0 3 069 479,0 196 723,0 -4 018 132,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 491 068,0 3 491 068,0 3 491 068,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 3 491 068,0 3 491 068,0 3 491 068,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 661 589,0 661 589,0 43 277,0 43 277,0 43 277,0 0,0 43 277,0 100,0 6,5
16 қарыздарды өтеу 661 589,0 661 589,0 661 589,0 43 277,0 43 277,0 43 277,0 0,0 43 277,0 100,0 6,5
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 240 000,0 240 000,0 -3 974 855,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 636 271,5
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 4 611 126,5