Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 ақпанға арналған Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 ақпанға арналған Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Каракиянский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 8 974 661,3 8 974 661,3 8 998 155,3 55 587,0 77 433,2 139,3 0,9
САЛЫҚ ТҰСІМДЕРІ 8 661 075,3 8 661 075,3 8 661 075,3 52 717,0 72 550,7 137,6 0,8
1 Салықтық түсімдер 8 661 075,3 8 661 075,3 8 661 075,3 52 717,0 72 550,7 137,6 0,8
САЛЫҚТАН ТЫС ТҰСІМДЕР 11 812,0 11 812,0 11 812,0 330,0 1 740,6 527,5 14,7
2 Салықтық емес түсiмдер 11 812,0 11 812,0 11 812,0 330,0 1 740,6 527,5 14,7
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҰСКЕН ТҰСІМДЕР 78 853,0 78 853,0 78 853,0 1 800,0 2 401,9 133,4 3,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 78 853,0 78 853,0 78 853,0 1 800,0 2 401,9 133,4 3,0
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҰСІМДЕРІ 222 921,0 222 921,0 246 415,0 740,0 740,0 100,0 0,3
4 Трансферттердің түсімдері 222 921,0 222 921,0 246 415,0 740,0 740,0 100,0 0,3
II. ШЫҒЫНДАР 8 974 661,3 8 974 661,3 8 998 155,3 55 587,0 3 219 915,0 352 442,1 331 774,7 20 667,5 37,2 0,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 412 509,0 412 509,0 412 509,0 13 823,0 208 213,0 16 867,1 6 030,6 10 836,5 78,4 2,6
02 қорғаныс 2 500,0 2 500,0 2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 1 748,0 1 748,0 1 748,0 0,0 1 748,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Бiлiм беру 3 577 131,0 3 577 131,0 3 577 131,0 1 597,0 1 478 226,0 272 078,8 271 282,7 796,1 49,9 0,0
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 403 782,0 403 782,0 427 276,0 32 366,0 55 528,0 32 515,6 30 107,6 2 408,0 7,4 0,6
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 803 701,0 803 701,0 803 701,0 0,0 803 701,0 18 162,8 18 162,8 0,0 0,0 0,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 228 375,0 228 375,0 228 375,0 3 867,0 168 513,0 4 507,1 1 318,9 3 188,2 82,4 1,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 100 025,0 100 025,0 100 025,0 3 069,0 22 124,0 3 170,6 329,7 2 840,8 92,6 2,8
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 17 745,0 17 745,0 17 745,0 865,0 5 200,0 927,6 329,7 597,8 69,1 3,4
12 Көлiк және коммуникация 474 162,0 474 162,0 474 162,0 0,0 474 162,0 4 212,6 4 212,6 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 43,3 43,3 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 2 947 940,0 2 947 940,0 2 947 940,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -1 038,6 -1 038,6 -1 038,6 -21 639,0 -3 062,6
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 153 157,0 153 157,0 153 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 153 157,0 153 157,0 153 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 154 195,6 154 195,6 154 195,6 21 639,0 3 062,6 14,2 2,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 154 195,6 154 195,6 154 195,6 21 639,0 3 062,6 14,2 2,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 1 038,6 1 038,6 1 038,6 21 639,0 59 828,4
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -1 038,6 -1 038,6 -1 038,6 -21 639,0 -59 828,4
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҰСІМІ 153 157,0 153 157,0 153 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 153 157,0 153 157,0 153 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 154 195,6 154 195,6 154 195,6 21 639,0 21 639,0 21 639,0 0,0 21 639,0 100,0 14,0
16 қарыздарды өтеу 154 195,6 154 195,6 154 195,6 21 639,0 21 639,0 21 639,0 0,0 21 639,0 100,0 14,0
БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 -38 189,4
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 3 317,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 41 507,3