Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 ақпанға арналған Тұпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 ақпанға арналған Тұпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Тупкараганский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 6 417 510,4 6 417 510,4 6 434 619,4 65 832,0 85 159,2 129,4 1,3
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 5 345 668,0 5 345 668,0 5 345 668,0 63 814,0 77 224,7 121,0 1,4
1 Салықтық түсімдер 5 345 668,0 5 345 668,0 5 345 668,0 63 814,0 77 224,7 121,0 1,4
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 8 306,4 8 306,4 8 306,4 554,0 797,8 144,0 9,6
2 Салықтық емес түсiмдер 8 306,4 8 306,4 8 306,4 554,0 797,8 144,0 9,6
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 96 561,0 96 561,0 96 561,0 0,0 5 672,8 0,0 5,9
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 96 561,0 96 561,0 96 561,0 0,0 5 672,8 0,0 5,9
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 966 975,0 966 975,0 984 084,0 1 464,0 1 464,0 100,0 0,1
4 Трансферттердің түсімдері 966 975,0 966 975,0 984 084,0 1 464,0 1 464,0 100,0 0,1
II. ШЫҒЫНДАР 6 417 510,4 6 417 510,4 6 434 619,4 65 832,0 758 073,0 382 654,1 329 497,3 53 156,8 80,7 0,8
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 386 848,0 386 848,0 386 848,0 14 645,0 81 072,0 10 411,1 1 260,0 9 151,1 62,5 2,4
02 қорғаныс 11 556,0 11 556,0 11 556,0 400,0 4 487,0 650,9 250,9 400,0 100,0 3,5
04 Бiлiм беру 3 183 999,0 3 183 999,0 3 183 999,0 37 950,0 631 146,0 365 396,8 327 986,4 37 410,4 98,6 1,2
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 190 490,0 190 490,0 207 599,0 7 947,0 8 720,0 2 018,0 0,0 2 018,0 25,4 1,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 862 035,0 1 862 035,0 1 862 035,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 214 016,0 214 016,0 214 016,0 0,0 27 758,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 59 432,0 59 432,0 59 432,0 4 035,0 4 035,0 3 530,2 0,0 3 530,2 87,5 5,9
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 14 495,0 14 495,0 14 495,0 855,0 855,0 647,1 0,0 647,1 75,7 4,5
12 Көлiк және коммуникация 482 129,0 482 129,0 482 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 10,4 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 2 500,0 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 476 164,2 1 476 164,2 1 476 164,2 0,0 -823,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 450 039,0 1 450 039,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 34 035,0 34 035,0 34 035,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 823,0 0,0 10,4
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 823,0 0,0 10,4
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 476 164,2 -1 476 164,2 -1 476 164,2 0,0 32 825,4
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 476 164,2 1 476 164,2 1 476 164,2 0,0 -32 825,4
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 -32 825,4
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 91 654,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 124 480,1