Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 ақпанға арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 ақпанға арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мангистауский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 7 048 865,5 7 048 865,5 7 074 529,5 293 366,5 61 411,9 20,9 0,9
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 5 543 476,0 5 543 476,0 5 543 476,0 290 782,5 53 987,3 18,6 1,0
1 Салықтық түсімдер 5 543 476,0 5 543 476,0 5 543 476,0 290 782,5 53 987,3 18,6 1,0
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 9 375,5 9 375,5 9 375,5 0,0 867,6 0,0 9,3
2 Салықтық емес түсiмдер 9 375,5 9 375,5 9 375,5 0,0 867,6 0,0 9,3
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 18 751,0 18 751,0 18 751,0 0,0 3 973,0 0,0 21,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 18 751,0 18 751,0 18 751,0 0,0 3 973,0 0,0 21,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 477 263,0 1 477 263,0 1 502 927,0 2 584,0 2 584,0 100,0 0,2
4 Трансферттердің түсімдері 1 477 263,0 1 477 263,0 1 502 927,0 2 584,0 2 584,0 100,0 0,2
II. ШЫҒЫНДАР 7 048 865,5 7 048 865,5 7 074 529,5 293 366,5 2 151 058,5 109 274,6 0,0 109 274,6 37,2 1,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 593 931,0 593 931,0 593 931,0 19 197,0 56 813,0 9 707,2 0,0 9 707,2 50,6 1,6
02 қорғаныс 12 883,0 12 883,0 12 883,0 522,0 522,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 674,0 6 674,0 6 674,0 423,0 2 455,0 305,3 0,0 305,3 72,2 4,6
04 Бiлiм беру 3 671 873,0 3 671 873,0 3 671 873,0 243 616,0 1 607 226,0 92 205,4 0,0 92 205,4 37,8 2,5
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 409 262,0 409 262,0 434 926,0 7 866,5 112 813,5 1 789,7 0,0 1 789,7 22,8 0,4
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 199 276,0 1 199 276,0 1 199 276,0 0,0 129 363,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 332 908,0 332 908,0 332 908,0 19 440,0 239 564,0 3 995,2 0,0 3 995,2 20,6 1,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 131 309,0 131 309,0 131 309,0 949,0 949,0 628,8 0,0 628,8 66,3 0,5
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 12 164,0 12 164,0 12 164,0 668,0 668,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Көлiк және коммуникация 652 961,0 652 961,0 652 961,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 20 586,0 20 586,0 20 586,0 685,0 685,0 643,1 0,0 643,1 93,9 3,1
14 Борышқа қызмет көрсету 38,5 38,5 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 208,5 1 208,5 1 208,5 0,0 -2 393,6
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 30 632,0 30 632,0 30 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 30 632,0 30 632,0 30 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 2 393,6 0,0 8,1
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 2 393,6 0,0 8,1
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 208,5 -1 208,5 -1 208,5 0,0 -45 469,1
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 208,5 1 208,5 1 208,5 0,0 45 469,1
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 30 632,0 30 632,0 30 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 30 632,0 30 632,0 30 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫң ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 0,0 0,0 45 469,1
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 51 238,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 5 769,6