Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 наурызға арналған Ақтау қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 наурызға арналған Ақтау қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Актау
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Тµленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер, %
тµлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 20 308 663,6 20 308 663,6 20 348 636,6 2 661 383,4 3 916 637,7 147,2 19,2
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 17 914 977,0 17 914 977,0 17 914 977,0 2 352 314,0 3 196 778,7 135,9 17,8
1 Салықтық түсімдер 17 914 977,0 17 914 977,0 17 914 977,0 2 352 314,0 3 196 778,7 135,9 17,8
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 179 430,0 179 430,0 179 430,0 28 903,0 18 118,7 62,7 10,1
2 Салықтық емес түсiмдер 179 430,0 179 430,0 179 430,0 28 903,0 18 118,7 62,7 10,1
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 378 184,6 1 378 184,6 1 378 184,6 271 819,4 693 393,3 255,1 50,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 378 184,6 1 378 184,6 1 378 184,6 271 819,4 693 393,3 255,1 50,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 836 072,0 836 072,0 876 045,0 8 347,0 8 347,0 100,0 1,0
4 Трансферттердің түсімдері 836 072,0 836 072,0 876 045,0 8 347,0 8 347,0 100,0 1,0
II. ШЫҒЫНДАР 21 205 311,6 21 205 311,6 21 309 298,3 2 725 397,1 12 817 528,1 7 430 941,5 5 683 034,3 1 747 907,2 64,1 8,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 238 196,0 238 196,0 238 196,0 35 908,0 98 176,0 29 670,7 9 729,3 19 941,5 55,5 8,4
02 қорғаныс 76 831,0 76 831,0 76 831,0 6 620,0 14 774,0 2 622,9 499,8 2 123,2 32,1 2,8
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 59 206,0 59 206,0 59 206,0 4 511,0 47 253,0 6 453,9 2 607,3 3 846,7 85,3 6,5
04 Бiлiм беру 10 439 323,0 10 439 323,0 10 439 323,0 1 535 715,0 5 763 784,0 4 478 695,0 3 141 866,7 1 336 828,3 87,0 12,8
06 әлеуметтiк кµмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 537 883,0 1 537 883,0 1 577 856,0 133 983,0 278 680,0 202 146,7 99 363,1 102 783,6 76,7 6,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 996 759,0 4 996 759,0 4 996 759,0 583 125,0 3 196 476,0 2 015 116,9 1 904 021,2 111 095,7 19,1 2,2
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 615 095,0 615 095,0 615 095,0 81 759,0 194 282,0 67 413,7 5 469,8 61 943,9 75,8 10,1
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 390 217,0 390 217,0 390 217,0 97 500,0 390 217,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 48 218,0 48 218,0 48 218,0 9 191,0 23 732,0 13 579,3 5 037,8 8 541,6 92,9 17,7
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 48 438,0 48 438,0 48 438,0 7 339,0 18 117,0 9 061,0 4 548,2 4 512,9 61,5 9,3
12 Кµлiк және коммуникация 2 529 513,0 2 529 513,0 2 529 513,0 131 804,0 2 523 076,0 538 220,1 506 836,1 31 384,0 23,8 1,2
13 Басқалар 219 819,0 219 819,0 219 819,0 33 800,0 204 819,0 3 819,0 3 055,2 763,8 2,3 0,3
14 Борышқа қызмет кµрсету 2 750,6 2 750,6 2 750,6 128,4 128,4 128,4 0,0 128,4 100,0 4,7
15 Трансферттер 3 063,0 3 063,0 67 076,7 64 013,7 64 013,7 64 013,7 0,0 64 013,7 100,0 95,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 204,0 3 204,0 3 204,0 0,0 -33,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 404,0 3 404,0 3 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 404,0 3 404,0 3 404,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 0,0 33,5 0,0 16,7
5 Бюджеттік кредиттерді µтеу 200,0 200,0 200,0 0,0 33,5 0,0 16,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -899 852,0 -899 852,0 -963 865,7 -64 013,7 2 168 764,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 899 852,0 899 852,0 963 865,7 64 013,7 -2 168 764,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 900 052,0 900 052,0 900 052,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 900 052,0 900 052,0 900 052,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды µтеу 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 64 013,7 64 013,7 -2 168 764,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 66 780,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 2 235 544,0