Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 наурызға арналған Жаңаөзен қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 наурызға арналған Жаңаөзен қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Жана-Озен
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Тµленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер, %
тµлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 273 636,4 14 273 636,4 14 302 152,4 1 767 926,9 2 107 004,2 119,2 14,7
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 14 040 590,0 14 040 590,0 14 040 590,0 1 742 392,9 2 056 019,3 118,0 14,6
1 Салықтық түсімдер 14 040 590,0 14 040 590,0 14 040 590,0 1 742 392,9 2 056 019,3 118,0 14,6
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 44 580,4 44 580,4 44 580,4 5 480,0 6 887,9 125,7 15,5
2 Салықтық емес түсiмдер 44 580,4 44 580,4 44 580,4 5 480,0 6 887,9 125,7 15,5
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТүСКЕН ТүСІМДЕР 115 557,0 115 557,0 115 557,0 15 486,0 39 529,0 255,3 34,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 115 557,0 115 557,0 115 557,0 15 486,0 39 529,0 255,3 34,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТүСІМДЕРІ 72 909,0 72 909,0 101 425,0 4 568,0 4 568,0 100,0 4,5
4 Трансферттердің түсімдері 72 909,0 72 909,0 101 425,0 4 568,0 4 568,0 100,0 4,5
II. ШЫҒЫНДАР 14 273 636,4 14 273 636,4 14 369 439,7 1 835 214,2 9 344 354,9 5 139 391,8 3 564 934,9 1 574 456,9 85,8 11,0
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 291 882,0 291 882,0 291 882,0 38 812,0 133 468,0 76 749,6 40 297,3 36 452,3 93,9 12,5
02 қорғаныс 25 089,0 25 089,0 25 089,0 1 892,0 15 806,0 3 692,0 1 800,0 1 892,0 100,0 7,5
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 57 215,0 57 215,0 57 215,0 2 850,0 43 870,0 2 637,5 535,7 2 101,8 73,7 3,7
04 Бiлiм беру 8 220 555,0 8 220 555,0 8 220 555,0 1 132 606,3 4 325 309,0 3 316 906,1 2 205 912,3 1 110 993,8 98,1 13,5
06 әлеуметтiк кµмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 228 260,0 1 228 260,0 1 256 776,0 105 505,0 733 252,0 108 517,0 13 637,6 94 879,4 89,9 7,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 582 653,0 3 582 653,0 3 544 517,0 200 993,0 3 488 576,0 1 238 540,9 1 122 036,5 116 504,4 58,0 3,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 457 063,0 457 063,0 457 063,0 101 529,0 191 214,0 123 296,6 68 553,9 54 742,8 53,9 12,0
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 146 566,0 146 566,0 146 566,0 119 917,0 146 566,0 146 566,0 108 127,0 38 439,0 32,1 26,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 76 648,0 76 648,0 76 648,0 6 772,0 22 230,0 5 912,5 708,3 5 204,2 76,8 6,8
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 32 353,0 32 353,0 32 353,0 4 788,0 11 517,0 7 128,5 2 595,1 4 533,4 94,7 14,0
12 Кµлiк және коммуникация 98 624,0 98 624,0 98 624,0 1 881,0 87 338,0 1 539,1 0,0 1 539,1 81,8 1,6
13 Басқалар 52 738,0 52 738,0 52 738,0 12 245,6 39 785,6 2 482,7 731,2 1 751,5 14,3 3,3
14 Борышқа қызмет кµрсету 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 3 976,0 3 976,0 109 399,3 105 423,3 105 423,3 105 423,3 0,0 105 423,3 100,0 96,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 39 602,0 39 602,0 39 602,0 0,0 -215,9
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 215,9 0,0 17,4
5 Бюджеттік кредиттерді µтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 215,9 0,0 17,4
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -39 602,0 -39 602,0 -106 889,3 -67 287,3 532 763,2
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 39 602,0 39 602,0 106 889,3 67 287,3 -532 763,2
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды µтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 67 287,3 67 287,3 -532 763,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 67 287,3
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 600 050,4