Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 наурызға арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 наурызға арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Бейнеуский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Тµленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер, %
тµлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 7 813 097,4 7 813 097,4 7 839 102,4 956 730,0 1 368 251,8 143,0 17,5
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 2 976 315,0 2 976 315,0 2 976 315,0 394 662,0 805 057,2 204,0 27,0
1 Салықтық түсімдер 2 976 315,0 2 976 315,0 2 976 315,0 394 662,0 805 057,2 204,0 27,0
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 17 002,4 17 002,4 17 002,4 3 555,0 4 422,2 124,4 26,0
2 Салықтық емес түсiмдер 17 002,4 17 002,4 17 002,4 3 555,0 4 422,2 124,4 26,0
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 22 709,0 22 709,0 22 709,0 2 875,0 3 134,5 109,0 13,8
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 22 709,0 22 709,0 22 709,0 2 875,0 3 134,5 109,0 13,8
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 4 797 071,0 4 797 071,0 4 823 076,0 555 638,0 555 638,0 100,0 11,5
4 Трансферттердің түсімдері 4 797 071,0 4 797 071,0 4 823 076,0 555 638,0 555 638,0 100,0 11,5
II. ШЫҒЫНДАР 7 813 097,4 7 813 097,4 7 841 217,2 958 844,8 3 282 718,8 1 984 066,7 1 079 832,3 904 234,4 94,3 11,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 437 868,0 437 868,0 437 868,0 52 294,0 120 845,0 72 220,2 29 847,9 42 372,3 81,0 9,7
02 қорғаныс 8 832,0 8 832,0 8 832,0 636,0 5 570,0 403,7 0,0 403,7 63,5 4,6
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 2 821,0 2 821,0 2 821,0 0,0 2 821,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Бiлiм беру 5 275 752,0 5 275 752,0 5 275 752,0 788 486,0 1 772 632,0 1 614 115,1 847 526,9 766 588,2 97,2 14,5
06 әлеуметтiк кµмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 656 703,0 656 703,0 682 708,0 37 131,0 93 903,0 25 998,5 3 717,4 22 281,1 60,0 3,3
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 950 781,0 950 781,0 950 781,0 18 744,0 948 581,0 98 695,0 82 390,7 16 304,3 87,0 1,7
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 249 519,0 249 519,0 249 519,0 38 495,0 153 160,0 38 411,9 3 184,3 35 227,6 91,5 14,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 82 730,0 82 730,0 82 730,0 18 136,0 53 916,0 51 547,2 35 202,3 16 344,9 90,1 19,8
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 13 758,0 13 758,0 13 758,0 1 597,0 3 891,0 1 717,2 329,7 1 387,5 86,9 10,1
12 Кµлiк және коммуникация 125 285,0 125 285,0 125 285,0 1 211,0 125 285,0 78 843,1 77 633,0 1 210,1 99,9 1,0
13 Басқалар 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет кµрсету 48,4 48,4 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 7 000,0 7 000,0 9 114,8 2 114,8 2 114,8 2 114,8 0,0 2 114,8 100,0 23,2
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -28 315,1 -28 315,1 -28 315,1 0,0 -6 128,6
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 6 128,6 0,0 15,9
5 Бюджеттік кредиттерді µтеу 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 6 128,6 0,0 15,9
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 28 315,1 28 315,1 26 200,3 -2 114,8 470 146,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -28 315,1 -28 315,1 -26 200,3 2 114,8 -470 146,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды µтеу 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 2 114,8 2 114,8 -470 146,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 85 298,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 555 444,8