Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 наурызға арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 наурызға арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мунайлинский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Тµленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер, %
тµлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 454 350,1 14 454 350,1 14 680 108,6 1 856 606,3 1 702 180,8 91,7 11,6
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 422 875,0 4 422 875,0 4 422 875,0 779 732,0 891 421,3 114,3 20,2
1 Салықтық түсімдер 4 422 875,0 4 422 875,0 4 422 875,0 779 732,0 891 421,3 114,3 20,2
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 33 389,1 33 389,1 33 389,1 5 615,8 3 891,7 69,3 11,7
2 Салықтық емес түсiмдер 33 389,1 33 389,1 33 389,1 5 615,8 3 891,7 69,3 11,7
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 217 472,0 217 472,0 413 011,5 281 978,5 31 242,9 11,1 7,6
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 217 472,0 217 472,0 413 011,5 281 978,5 31 242,9 11,1 7,6
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 9 780 614,0 9 780 614,0 9 810 833,0 789 280,0 775 625,0 98,3 7,9
4 Трансферттердің түсімдері 9 780 614,0 9 780 614,0 9 810 833,0 789 280,0 775 625,0 98,3 7,9
II. ШЫҒЫНДАР 14 894 490,1 14 894 490,1 15 132 346,6 1 938 704,3 11 013 064,3 4 155 488,1 2 692 514,1 1 462 974,0 75,5 9,7
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 526 917,0 526 917,0 526 917,0 75 575,0 340 345,0 98 967,8 45 798,6 53 169,2 70,4 10,1
02 қорғаныс 10 429,0 10 429,0 10 429,0 1 286,0 6 692,0 926,8 224,0 702,8 54,6 6,7
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 36 424,0 36 424,0 36 424,0 5 710,0 30 025,0 20 689,3 16 209,2 4 480,1 78,5 12,3
04 Бiлiм беру 7 008 215,0 7 008 215,0 7 008 215,0 1 164 667,0 3 556 097,0 2 729 581,9 1 758 746,3 970 835,6 83,4 13,9
06 әлеуметтiк кµмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 696 699,0 696 699,0 726 918,0 122 890,0 541 142,0 86 185,9 61 251,2 24 934,6 20,3 3,4
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 788 274,0 4 788 274,0 4 788 274,0 270 741,0 4 788 274,0 823 370,0 678 340,4 145 029,6 53,6 3,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 158 993,0 158 993,0 158 993,0 45 707,0 61 848,0 34 595,5 4 932,1 29 663,4 64,9 18,7
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 200 644,0 200 644,0 200 644,0 37 154,0 52 285,0 28 873,4 8 085,5 20 787,9 56,0 10,4
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 38 742,0 38 742,0 38 742,0 4 377,0 21 035,0 5 728,5 2 277,5 3 451,0 78,8 8,9
12 Кµлiк және коммуникация 1 402 149,0 1 402 149,0 1 402 149,0 0,0 1 402 149,0 116 097,5 116 097,5 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 22 568,0 22 568,0 22 568,0 2 566,0 5 141,0 2 440,3 551,8 1 888,5 73,6 8,4
14 Борышқа қызмет кµрсету 2 046,1 2 046,1 2 046,1 393,8 393,8 393,8 0,0 393,8 100,0 19,2
15 Трансферттер 2 390,0 2 390,0 210 027,5 207 637,5 207 637,5 207 637,5 0,0 207 637,5 100,0 98,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 161 307,0 161 307,0 161 307,0 -43 276,0 -20 891,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 391 401,0 391 401,0 391 401,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 391 401,0 391 401,0 391 401,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 43 276,0 20 891,0 48,3 9,1
5 Бюджеттік кредиттерді µтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 43 276,0 20 891,0 48,3 9,1
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -601 447,0 -601 447,0 -613 545,0 -38 822,0 260 097,9
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 601 447,0 601 447,0 613 545,0 38 822,0 -260 097,9
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 831 541,0 831 541,0 831 541,0 70 000,0 70 000,0 100,0 8,4
7 қарыздар түсімі 831 541,0 831 541,0 831 541,0 70 000,0 70 000,0 100,0 8,4
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 43 276,0 43 276,0 43 276,0 0,0 43 276,0 100,0 18,8
16 қарыздарды µтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 43 276,0 43 276,0 43 276,0 0,0 43 276,0 100,0 18,8
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 12 098,0 12 098,0 -286 821,9
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 12 098,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 298 920,0