Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 наурызға арналған Тұпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 наурызға арналған Тұпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Тупкараганский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Тµленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер, %
тµлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 6 417 510,4 6 417 510,4 6 434 619,4 768 849,0 1 128 543,9 146,8 17,5
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 5 345 668,0 5 345 668,0 5 345 668,0 753 586,0 1 110 781,1 147,4 20,8
1 Салықтық түсімдер 5 345 668,0 5 345 668,0 5 345 668,0 753 586,0 1 110 781,1 147,4 20,8
САЛЫқТАН ТЫС ТүСІМДЕР 8 306,4 8 306,4 8 306,4 1 283,0 1 654,0 128,9 19,9
2 Салықтық емес түсiмдер 8 306,4 8 306,4 8 306,4 1 283,0 1 654,0 128,9 19,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 96 561,0 96 561,0 96 561,0 10 743,0 12 871,8 119,8 13,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 96 561,0 96 561,0 96 561,0 10 743,0 12 871,8 119,8 13,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 966 975,0 966 975,0 984 084,0 3 237,0 3 237,0 100,0 0,3
4 Трансферттердің түсімдері 966 975,0 966 975,0 984 084,0 3 237,0 3 237,0 100,0 0,3
II. ШЫҒЫНДАР 6 417 510,4 6 417 510,4 6 444 258,1 778 487,7 4 186 918,7 1 508 694,1 954 651,7 554 042,4 71,2 8,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 386 848,0 386 848,0 386 848,0 54 790,0 199 204,0 45 780,4 10 798,7 34 981,6 63,8 9,0
02 қорғаныс 11 556,0 11 556,0 11 556,0 1 991,0 5 316,0 1 121,0 236,3 884,7 44,4 7,7
04 Бiлiм беру 3 183 999,0 3 183 999,0 3 183 999,0 545 771,0 1 648 150,0 1 162 965,4 746 762,5 416 202,9 76,3 13,1
06 әлеуметтiк кµмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 190 490,0 190 490,0 207 599,0 34 524,0 43 278,0 22 900,2 1 974,8 20 925,4 60,6 10,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 862 035,0 1 862 035,0 1 862 035,0 74 229,0 1 623 186,0 222 658,2 188 031,2 34 627,0 46,6 1,9
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 214 016,0 214 016,0 214 016,0 34 397,0 158 962,0 34 015,8 5 845,1 28 170,7 81,9 13,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 59 432,0 59 432,0 59 432,0 9 936,0 14 344,0 8 165,6 1 003,1 7 162,5 72,1 12,1
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 14 495,0 14 495,0 14 495,0 2 711,0 2 711,0 1 448,9 0,0 1 448,9 53,4 10,0
12 Кµлiк және коммуникация 482 129,0 482 129,0 482 129,0 10 500,0 482 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет кµрсету 10,4 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 2 500,0 2 500,0 12 138,7 9 638,7 9 638,7 9 638,7 0,0 9 638,7 100,0 79,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 476 164,2 1 476 164,2 1 476 164,2 0,0 -1 450,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 450 039,0 1 450 039,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 34 035,0 34 035,0 34 035,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 1 450,3 0,0 18,3
5 Бюджеттік кредиттерді µтеу 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 1 450,3 0,0 18,3
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 476 164,2 -1 476 164,2 -1 485 802,9 -9 638,7 575 951,8
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 476 164,2 1 476 164,2 1 485 802,9 9 638,7 -575 951,8
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды µтеу 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 9 638,7 9 638,7 -575 951,8
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 91 654,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 667 606,5