Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 наурызға арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 наурызға арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Тµленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша тµленген міндеттемелер, %
тµлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 7 048 865,5 7 048 865,5 7 074 529,5 809 737,1 1 223 128,1 151,1 17,3
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 5 543 476,0 5 543 476,0 5 543 476,0 801 072,1 1 206 433,4 150,6 21,8
1 Салықтық түсімдер 5 543 476,0 5 543 476,0 5 543 476,0 801 072,1 1 206 433,4 150,6 21,8
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 9 375,5 9 375,5 9 375,5 585,0 3 965,0 677,8 42,3
2 Салықтық емес түсiмдер 9 375,5 9 375,5 9 375,5 585,0 3 965,0 677,8 42,3
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 18 751,0 18 751,0 18 751,0 1 702,0 6 351,7 373,2 33,9
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 18 751,0 18 751,0 18 751,0 1 702,0 6 351,7 373,2 33,9
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 477 263,0 1 477 263,0 1 502 927,0 6 378,0 6 378,0 100,0 0,4
4 Трансферттердің түсімдері 1 477 263,0 1 477 263,0 1 502 927,0 6 378,0 6 378,0 100,0 0,4
II. ШЫҒЫНДАР 7 048 865,5 7 048 865,5 7 077 799,6 813 007,2 4 103 464,7 1 388 236,6 778 386,8 609 849,8 75,0 8,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 593 931,0 593 931,0 593 931,0 69 485,0 235 875,0 74 621,3 39 365,6 35 255,6 50,7 5,9
02 қорғаныс 12 883,0 12 883,0 12 883,0 3 043,0 7 735,0 651,2 0,0 651,2 21,4 5,1
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 674,0 6 674,0 6 674,0 1 036,0 2 888,0 801,8 0,0 801,8 77,4 12,0
04 Бiлiм беру 3 671 873,0 3 671 873,0 3 672 373,0 571 632,0 1 789 676,0 1 142 395,2 664 983,4 477 411,8 83,5 13,0
06 әлеуметтiк кµмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 409 262,0 409 262,0 434 926,0 41 075,1 123 807,6 21 920,1 2 500,7 19 419,4 47,3 4,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 199 276,0 1 199 276,0 1 199 276,0 13 074,0 881 274,0 9 078,0 9 078,0 0,0 0,0 0,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 332 908,0 332 908,0 332 908,0 45 509,0 275 386,0 42 195,3 0,0 42 195,3 92,7 12,7
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 131 309,0 131 309,0 131 309,0 32 464,0 108 710,0 90 695,7 62 459,1 28 236,6 87,0 21,5
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 12 164,0 12 164,0 12 164,0 1 395,0 4 219,0 1 180,1 0,0 1 180,1 84,6 9,7
12 Кµлiк және коммуникация 652 961,0 652 961,0 652 961,0 29 022,0 652 961,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 20 586,0 20 586,0 20 086,0 2 002,0 12 663,0 1 427,8 0,0 1 427,8 71,3 7,1
14 Борышқа қызмет кµрсету 38,5 38,5 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 5 000,0 5 000,0 8 270,1 3 270,1 8 270,1 3 270,1 0,0 3 270,1 100,0 39,5
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 208,5 1 208,5 1 208,5 0,0 -4 947,2
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 30 632,0 30 632,0 30 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 30 632,0 30 632,0 30 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 4 947,2 0,0 16,8
5 Бюджеттік кредиттерді µтеу 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 4 947,2 0,0 16,8
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 208,5 -1 208,5 -4 478,6 -3 270,1 618 225,5
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 208,5 1 208,5 4 478,6 3 270,1 -618 225,5
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 30 632,0 30 632,0 30 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 қарыздар түсімі 30 632,0 30 632,0 30 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды µтеу 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 3 270,1 3 270,1 -618 225,5
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 51 238,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 669 464,2