Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 сәуірге арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 сәуірге арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Бейнеуский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 7 813 097,4 7 813 097,4 7 839 102,4 1 483 203,4 1 987 105,8 134,0 25,3
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 2 976 315,0 2 976 315,0 2 976 315,0 502 093,4 1 004 791,4 200,1 33,8
1 Салықтық түсімдер 2 976 315,0 2 976 315,0 2 976 315,0 502 093,4 1 004 791,4 200,1 33,8
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 17 002,4 17 002,4 17 002,4 4 342,0 5 595,8 128,9 32,9
2 Салықтық емес түсiмдер 17 002,4 17 002,4 17 002,4 4 342,0 5 595,8 128,9 32,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 22 709,0 22 709,0 22 709,0 4 424,0 4 374,6 98,9 19,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 22 709,0 22 709,0 22 709,0 4 424,0 4 374,6 98,9 19,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 4 797 071,0 4 797 071,0 4 823 076,0 972 344,0 972 344,0 100,0 20,2
4 Трансферттердің түсімдері 4 797 071,0 4 797 071,0 4 823 076,0 972 344,0 972 344,0 100,0 20,2
II. ШЫҒЫНДАР 7 813 097,4 7 813 097,4 7 841 217,2 1 485 318,2 3 727 275,8 2 745 989,6 1 267 728,5 1 478 261,2 99,5 18,9
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 437 868,0 437 868,0 437 868,0 74 849,6 150 450,0 112 524,5 37 758,8 74 765,7 99,9 17,1
02 Қорғаныс 8 832,0 8 832,0 8 832,0 608,0 5 872,0 608,0 0,0 608,0 100,0 6,9
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 2 821,0 2 821,0 2 821,0 0,0 2 821,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Бiлiм беру 5 275 752,0 5 275 752,0 5 275 752,0 1 199 454,0 2 117 490,0 1 959 310,2 762 368,3 1 196 942,0 99,8 22,7
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 656 703,0 656 703,0 682 708,0 92 437,0 150 235,0 91 818,0 3 765,7 88 052,3 95,3 12,9
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 950 781,0 950 781,0 950 781,0 20 701,0 948 581,0 379 673,9 358 973,5 20 700,5 100,0 2,2
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 249 519,0 249 519,0 249 519,0 59 447,8 163 757,0 63 520,6 4 147,1 59 373,5 99,9 23,8
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 82 730,0 82 730,0 82 730,0 19 780,0 55 700,0 54 903,3 35 123,8 19 779,5 100,0 23,9
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 13 758,0 13 758,0 13 758,0 2 426,0 4 970,0 2 673,1 247,3 2 425,8 100,0 17,6
12 Көлiк және коммуникация 125 285,0 125 285,0 125 285,0 13 500,0 125 285,0 78 843,1 65 344,0 13 499,1 100,0 10,8
13 Басқалар 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 48,4 48,4 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 7 000,0 7 000,0 9 114,8 2 114,8 2 114,8 2 114,8 0,0 2 114,8 100,0 23,2
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -28 315,1 -28 315,1 -28 315,1 10 211,0 1 388,4
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 10 211,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 10 211,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 8 822,6 0,0 22,9
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 8 822,6 0,0 22,9
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 28 315,1 28 315,1 26 200,3 -12 325,8 507 456,2
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -28 315,1 -28 315,1 -26 200,3 12 325,8 -507 456,2
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 38 526,1 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 2 114,8 2 114,8 -517 667,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 85 298,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 602 965,9