Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 сәуірге арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 сәуірге арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мунайлинский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мыңтеңге
Бюджеттік бағдарламаныңкодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудыңжиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудыңжиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерініңатқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерініңатқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудыңжиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерініңатқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 454 350,1 14 454 350,1 14 680 108,6 3 289 374,3 3 049 414,2 92,7 20,8
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 422 875,0 4 422 875,0 4 422 875,0 1 146 757,0 1 179 673,2 102,9 26,7
1 Салықтық түсімдер 4 422 875,0 4 422 875,0 4 422 875,0 1 146 757,0 1 179 673,2 102,9 26,7
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 33 389,1 33 389,1 33 389,1 8 271,8 3 592,5 43,4 10,8
2 Салықтық емес түсiмдер 33 389,1 33 389,1 33 389,1 8 271,8 3 592,5 43,4 10,8
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 217 472,0 217 472,0 413 011,5 312 026,5 43 829,6 14,0 10,6
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 217 472,0 217 472,0 413 011,5 312 026,5 43 829,6 14,0 10,6
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 9 780 614,0 9 780 614,0 9 810 833,0 1 822 319,0 1 822 319,0 100,0 18,6
4 Трансферттердіңтүсімдері 9 780 614,0 9 780 614,0 9 810 833,0 1 822 319,0 1 822 319,0 100,0 18,6
II. ШЫҒЫНДАР 14 894 490,1 14 894 490,1 15 132 346,6 3 486 322,3 11 536 077,3 8 277 631,3 5 143 688,2 3 133 943,1 89,9 20,7
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 526 917,0 526 917,0 526 917,0 127 729,0 357 327,0 147 217,9 39 406,7 107 811,3 84,4 20,5
02 қорғаныс 10 429,0 10 429,0 10 429,0 2 705,0 6 883,0 3 888,7 1 722,3 2 166,4 80,1 20,8
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 36 424,0 36 424,0 36 424,0 9 305,0 30 613,0 21 834,8 13 552,8 8 282,0 89,0 22,7
04 Бiлiм беру 7 008 215,0 7 008 215,0 7 008 215,0 1 779 707,0 4 023 208,0 3 405 999,3 1 707 785,8 1 698 213,6 95,4 24,2
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 696 699,0 696 699,0 726 918,0 176 815,0 548 181,0 175 659,4 70 884,0 104 775,3 59,3 14,4
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 788 274,0 4 788 274,0 4 788 274,0 677 484,0 4 788 274,0 3 192 758,8 2 664 727,5 528 031,3 77,9 11,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 158 993,0 158 993,0 158 993,0 59 871,0 73 305,0 49 669,6 8 944,5 40 725,1 68,0 25,6
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 200 644,0 200 644,0 200 644,0 57 571,0 68 696,0 60 366,8 5 728,5 54 638,3 94,9 27,2
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 38 742,0 38 742,0 38 742,0 11 115,0 23 365,0 9 338,8 3 594,1 5 744,7 51,7 14,8
12 Көлiк және коммуникация 1 402 149,0 1 402 149,0 1 402 149,0 372 276,0 1 402 149,0 997 770,9 625 495,1 372 275,8 100,0 26,6
13 Басқалар 22 568,0 22 568,0 22 568,0 3 713,0 6 045,0 5 095,0 1 847,0 3 248,0 87,5 14,4
14 Борышқа қызмет көрсету 2 046,1 2 046,1 2 046,1 393,8 393,8 393,8 0,0 393,8 100,0 19,2
15 Трансферттер 2 390,0 2 390,0 210 027,5 207 637,5 207 637,5 207 637,5 0,0 207 637,5 100,0 98,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 161 307,0 161 307,0 161 307,0 105 261,0 99 922,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 391 401,0 391 401,0 391 401,0 170 175,0 170 175,0 132 736,5 0,0 132 736,5 78,0 33,9
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 391 401,0 391 401,0 391 401,0 170 175,0 170 175,0 132 736,5 0,0 132 736,5 78,0 33,9
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 64 914,0 32 814,0 50,5 14,3
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 64 914,0 32 814,0 50,5 14,3
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -601 447,0 -601 447,0 -613 545,0 -302 209,0 -184 451,3
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 601 447,0 601 447,0 613 545,0 302 209,0 184 451,3
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 831 541,0 831 541,0 831 541,0 355 025,0 355 025,0 100,0 42,7
7 қарыздар түсімі 831 541,0 831 541,0 831 541,0 355 025,0 355 025,0 100,0 42,7
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 64 914,0 64 914,0 64 914,0 0,0 64 914,0 100,0 28,2
16 қарыздарды өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 64 914,0 64 914,0 64 914,0 0,0 64 914,0 100,0 28,2
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 12 098,0 12 098,0 -105 659,7
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарыныңқалдықтары
қаржы жылыныңбасындағы бюджет қаражаттарыныңқалдықтары 12 098,0
Есепті кезеңсоңындағы бюджет қаражаттарыныңқалдықтары 117 757,7