Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 сәуірге арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 сәуірге арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мангистауский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 7 048 865,5 7 048 865,5 7 074 529,5 1 237 580,9 1 305 768,3 105,5 18,5
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 5 543 476,0 5 543 476,0 5 543 476,0 1 223 724,9 1 278 163,0 104,4 23,1
1 Салықтық түсімдер 5 543 476,0 5 543 476,0 5 543 476,0 1 223 724,9 1 278 163,0 104,4 23,1
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 9 375,5 9 375,5 9 375,5 1 170,0 11 339,4 969,2 120,9
2 Салықтық емес түсiмдер 9 375,5 9 375,5 9 375,5 1 170,0 11 339,4 969,2 120,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 18 751,0 18 751,0 18 751,0 3 404,0 6 983,8 205,2 37,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 18 751,0 18 751,0 18 751,0 3 404,0 6 983,8 205,2 37,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 477 263,0 1 477 263,0 1 502 927,0 9 282,0 9 282,0 100,0 0,6
4 Трансферттердің түсімдері 1 477 263,0 1 477 263,0 1 502 927,0 9 282,0 9 282,0 100,0 0,6
II. ШЫҒЫНДАР 7 048 865,5 7 048 865,5 7 077 799,6 1 240 851,0 4 767 025,2 1 829 443,7 817 182,4 1 012 261,3 81,6 14,3
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 593 931,0 593 931,0 593 931,0 101 490,0 388 768,0 108 660,2 44 019,4 64 640,8 63,7 10,9
02 қорғаныс 12 883,0 12 883,0 12 883,0 3 963,0 8 247,0 3 258,8 810,0 2 448,8 61,8 19,0
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 674,0 6 674,0 6 674,0 1 589,0 3 291,0 1 678,1 233,9 1 444,2 90,9 21,6
04 Бiлiм беру 3 671 873,0 3 671 873,0 3 672 373,0 809 116,3 1 964 309,0 1 422 612,2 668 868,3 753 743,9 93,2 20,5
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 409 262,0 409 262,0 434 926,0 67 422,6 130 204,1 64 493,3 2 038,7 62 454,7 92,6 14,4
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 199 276,0 1 199 276,0 1 199 276,0 43 595,0 1 190 786,0 23 606,0 20 507,2 3 098,8 7,1 0,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 332 908,0 332 908,0 332 908,0 72 434,0 281 261,0 70 851,6 718,1 70 133,5 96,8 21,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 131 309,0 131 309,0 131 309,0 45 617,0 120 635,0 95 869,0 61 943,9 33 925,1 74,4 25,8
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 12 164,0 12 164,0 12 164,0 2 118,0 4 942,0 2 069,3 0,0 2 069,3 97,7 17,0
12 Көлiк және коммуникация 652 961,0 652 961,0 652 961,0 87 283,0 652 961,0 30 780,0 18 043,0 12 737,0 14,6 2,0
13 Басқалар 20 586,0 20 586,0 20 086,0 2 953,0 13 351,0 2 295,1 0,0 2 295,1 77,7 11,4
14 Борышқа қызмет көрсету 38,5 38,5 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 5 000,0 5 000,0 8 270,1 3 270,1 8 270,1 3 270,1 0,0 3 270,1 100,0 39,5
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 208,5 1 208,5 1 208,5 30 632,0 23 077,4
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 631,5 0,0 30 631,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 631,5 0,0 30 631,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 7 554,1 0,0 25,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 7 554,1 0,0 25,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 208,5 -1 208,5 -4 478,6 -33 902,1 270 429,5
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 208,5 1 208,5 4 478,6 33 902,1 -270 429,5
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 0,0 3 270,1 3 270,1 -301 061,5
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 51 238,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 352 300,3