Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 мамырға арналған Ақтау қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 мамырға арналған Ақтау қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Актау
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтықжоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 20 308 663,6 20 365 578,6 20 405 551,6 6 202 019,1 6 695 263,5 108,0 32,8
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 17 914 977,0 17 470 219,0 17 470 219,0 4 919 305,7 5 454 872,4 110,9 31,2
1 Салықтықтүсімдер 17 914 977,0 17 470 219,0 17 470 219,0 4 919 305,7 5 454 872,4 110,9 31,2
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 179 430,0 181 103,0 181 103,0 65 454,0 61 916,9 94,6 34,2
2 Салықтықемес түсiмдер 179 430,0 181 103,0 181 103,0 65 454,0 61 916,9 94,6 34,2
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 378 184,6 1 878 184,6 1 878 184,6 987 203,4 948 418,1 96,1 50,5
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 378 184,6 1 878 184,6 1 878 184,6 987 203,4 948 418,1 96,1 50,5
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 836 072,0 836 072,0 876 045,0 230 056,0 230 056,0 100,0 26,3
4 Трансферттердің түсімдері 836 072,0 836 072,0 876 045,0 230 056,0 230 056,0 100,0 26,3
II. ШЫҒЫНДАР 21 205 311,6 21 322 006,6 21 361 979,6 6 560 681,1 16 304 770,1 12 967 852,3 6 654 148,8 6 313 703,5 96,2 29,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 238 196,0 300 289,0 301 962,0 62 899,0 181 734,0 86 020,7 33 223,9 52 796,7 83,9 17,5
02 қорғаныс 76 831,0 76 831,0 76 831,0 7 363,0 67 184,0 5 147,7 499,8 4 647,9 63,1 6,0
03 қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 59 206,0 59 565,0 59 565,0 13 442,0 50 548,0 33 383,0 21 484,4 11 898,6 88,5 20,0
04 Бiлiм беру 10 439 323,0 10 622 695,0 10 622 695,0 3 204 947,0 7 114 301,0 5 816 812,3 2 665 838,6 3 150 973,7 98,3 29,7
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 537 883,0 1 541 883,0 1 581 856,0 590 000,0 637 616,0 555 329,1 13 500,7 541 828,4 91,8 34,3
07 Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық 4 996 759,0 5 080 236,3 5 080 236,3 1 593 420,0 4 993 715,0 4 164 228,3 2 574 086,6 1 590 141,7 99,8 31,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттықкеңістiк 615 095,0 648 722,0 648 722,0 164 147,0 378 649,0 274 063,8 123 490,5 150 573,3 91,7 23,2
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 390 217,0 352 231,0 352 231,0 169 723,0 321 255,0 205 280,5 42 050,9 163 229,6 96,2 46,3
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 48 218,0 48 218,0 48 218,0 17 919,0 29 754,0 22 566,1 5 406,4 17 159,7 95,8 35,6
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 48 438,0 56 438,0 56 438,0 14 522,0 23 166,0 16 094,9 3 844,5 12 250,4 84,4 21,7
12 Көлiк және коммуникация 2 529 513,0 2 243 133,0 2 245 252,0 621 591,0 2 237 285,0 1 519 369,9 1 001 867,4 517 502,5 83,3 23,0
13 Басқалар 219 819,0 221 938,0 218 146,0 35 971,0 204 826,0 204 819,0 168 855,2 35 963,8 100,0 16,5
14 Борышқа қызмет көрсету 2 750,6 2 750,6 2 750,6 128,4 128,4 128,4 0,0 128,4 100,0 4,7
15 Трансферттер 3 063,0 67 076,7 67 076,7 64 608,7 64 608,7 64 608,7 0,0 64 608,7 100,0 96,3
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 204,0 3 204,0 3 204,0 3 404,0 3 319,4
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 0,0 84,1 0,0 42,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 200,0 200,0 200,0 0,0 84,1 0,0 42,0
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -899 852,0 -959 632,0 -959 632,0 -362 066,0 378 240,5
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 899 852,0 959 632,0 959 632,0 362 066,0 -378 240,5
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 900 052,0 893 052,0 893 052,0 295 286,0 295 286,0 100,0 33,1
7 қарыздар түсімі 900 052,0 893 052,0 893 052,0 295 286,0 295 286,0 100,0 33,1
қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 66 780,0 66 780,0 66 780,0 -673 526,5
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 66 780,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 740 306,6