Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 мамырға арналған Жаңаөзен қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 мамырға арналған Жаңаөзен қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Жана-Озен
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтықжоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 273 636,4 14 400 332,4 14 428 848,4 4 043 857,0 4 157 913,5 102,8 28,8
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 14 040 590,0 14 167 286,0 14 167 286,0 3 915 096,0 4 009 215,6 102,4 28,3
1 Салықтықтүсімдер 14 040 590,0 14 167 286,0 14 167 286,0 3 915 096,0 4 009 215,6 102,4 28,3
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 44 580,4 44 580,4 44 580,4 12 853,0 14 762,2 114,9 33,1
2 Салықтықемес түсiмдер 44 580,4 44 580,4 44 580,4 12 853,0 14 762,2 114,9 33,1
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 115 557,0 115 557,0 115 557,0 59 021,0 77 048,8 130,5 66,7
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 115 557,0 115 557,0 115 557,0 59 021,0 77 048,8 130,5 66,7
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 72 909,0 72 909,0 101 425,0 56 887,0 56 887,0 100,0 56,1
4 Трансферттердің түсімдері 72 909,0 72 909,0 101 425,0 56 887,0 56 887,0 100,0 56,1
II. ШЫҒЫНДАР 14 273 636,4 14 467 619,7 14 496 135,7 4 111 144,3 10 711 851,5 7 532 785,8 3 481 215,7 4 051 570,2 98,6 27,9
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 291 882,0 294 562,0 294 562,0 91 066,0 169 917,0 127 657,4 39 737,9 87 919,5 96,5 29,8
02 қорғаныс 25 089,0 25 089,0 25 089,0 4 978,0 17 638,0 7 224,2 2 571,0 4 653,2 93,5 18,5
03 қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 57 215,0 57 215,0 57 215,0 6 003,0 46 078,0 9 445,7 3 455,1 5 990,6 99,8 10,5
04 Бiлiм беру 8 220 555,0 8 239 048,0 8 243 049,7 2 541 313,2 5 266 726,6 4 411 331,2 1 874 850,4 2 536 480,8 99,8 30,8
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 228 260,0 1 256 116,0 1 284 632,0 366 854,2 889 063,0 403 039,3 82 658,0 320 381,2 87,3 24,9
07 Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық 3 582 653,0 3 569 673,0 3 580 058,6 670 461,6 3 568 318,6 2 041 952,3 1 374 609,6 667 342,7 99,5 18,6
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттықкеңістiк 457 063,0 465 063,0 465 063,0 179 825,0 290 865,0 210 889,9 31 353,9 179 536,0 99,8 38,6
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 146 566,0 152 148,0 152 148,0 86 476,0 152 148,0 146 566,0 60 090,0 86 476,0 100,0 56,8
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 76 648,0 91 722,0 91 722,0 23 663,0 52 955,0 29 224,2 6 221,8 23 002,4 97,2 25,1
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 32 353,0 48 125,0 48 125,0 25 741,0 30 865,0 27 701,6 1 989,6 25 712,0 99,9 53,4
12 Көлiк және коммуникация 98 624,0 99 307,0 99 307,0 3 944,0 90 206,0 3 883,0 0,0 3 883,0 98,5 3,9
13 Басқалар 52 738,0 60 138,0 45 750,7 5 396,0 31 648,0 8 448,0 3 678,4 4 769,6 88,4 10,4
14 Борышқа қызмет көрсету 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 3 976,0 109 399,3 109 399,3 105 423,3 105 423,3 105 423,3 0,0 105 423,3 100,0 96,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 39 602,0 39 602,0 39 602,0 40 842,0 40 411,8
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 430,2 0,0 34,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 430,2 0,0 34,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -39 602,0 -106 889,3 -106 889,3 -108 129,3 65 931,5
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 39 602,0 106 889,3 106 889,3 108 129,3 -65 931,5
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 67 287,3 67 287,3 67 287,3 -106 773,5
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 67 287,3
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 174 060,8