Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 мамырға арналған Қарақия ауданың бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 мамырға арналған Қарақия ауданың бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Каракиянский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтықжоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 8 974 661,3 8 995 012,5 9 018 506,5 2 807 917,2 2 525 786,2 90,0 28,0
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 8 661 075,3 8 670 145,3 8 670 145,3 2 777 580,0 2 483 880,7 89,4 28,6
1 Салықтықтүсімдер 8 661 075,3 8 670 145,3 8 670 145,3 2 777 580,0 2 483 880,7 89,4 28,6
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 11 812,0 12 090,0 12 090,0 3 538,0 13 403,5 378,8 110,9
2 Салықтықемес түсiмдер 11 812,0 12 090,0 12 090,0 3 538,0 13 403,5 378,8 110,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 78 853,0 89 856,2 89 856,2 7 556,2 9 259,0 122,5 10,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 78 853,0 89 856,2 89 856,2 7 556,2 9 259,0 122,5 10,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТүСІМДЕРІ 222 921,0 222 921,0 246 415,0 19 243,0 19 243,0 100,0 7,8
4 Трансферттердің түсімдері 222 921,0 222 921,0 246 415,0 19 243,0 19 243,0 100,0 7,8
II. ШЫҒЫНДАР 8 974 661,3 8 998 330,4 9 021 824,4 2 811 235,1 5 148 615,1 3 717 890,9 1 263 675,6 2 454 215,4 87,3 27,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 412 509,0 393 475,0 393 475,0 129 162,0 245 175,0 158 821,2 50 563,8 108 257,4 83,8 27,5
02 қорғаныс 2 500,0 2 500,0 2 500,0 564,0 2 500,0 1 690,0 1 126,0 564,0 100,0 22,6
03 қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 1 748,0 1 748,0 1 748,0 0,0 1 748,0 1 178,0 1 178,0 0,0 0,0 0,0
04 Бiлiм беру 3 577 131,0 3 577 131,0 3 577 131,0 1 224 925,0 2 151 619,0 1 671 056,2 621 154,2 1 049 902,0 85,7 29,4
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 403 782,0 403 882,0 427 376,0 206 961,0 269 876,0 241 649,2 81 664,2 159 985,0 77,3 37,4
07 Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық 803 701,0 830 029,0 830 029,0 186 517,0 830 029,0 583 316,4 488 416,2 94 900,2 50,9 11,4
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттықкеңістiк 228 375,0 228 375,0 228 375,0 80 729,0 186 487,0 79 339,8 7 779,0 71 560,8 88,6 31,3
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 100 025,0 95 482,0 95 482,0 34 250,0 43 833,0 34 786,9 5 951,1 28 835,8 84,2 30,2
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 17 745,0 17 745,0 17 745,0 6 974,0 8 246,0 6 901,7 575,2 6 326,5 90,7 35,7
12 Көлiк және коммуникация 474 162,0 479 431,0 479 431,0 11 482,0 479 431,0 9 480,5 5 267,8 4 212,6 36,7 0,9
13 Басқалар 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 43,3 43,3 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 2 947 940,0 2 963 489,1 2 963 489,1 929 671,1 929 671,1 929 671,1 0,0 929 671,1 100,0 31,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -1 038,6 -1 038,6 -1 038,6 66 601,0 139 573,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 093,0 0,0 153 093,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 093,0 0,0 153 093,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 154 195,6 154 195,6 154 195,6 86 556,0 13 519,5 15,6 8,8
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 154 195,6 154 195,6 154 195,6 86 556,0 13 519,5 15,6 8,8
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 1 038,6 -2 279,3 -2 279,3 -69 918,9 -68 002,6
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -1 038,6 2 279,3 2 279,3 69 918,9 68 002,6
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 154 195,6 154 195,6 154 195,6 86 556,0 86 556,0 86 556,0 0,0 86 556,0 100,0 56,1
16 қарыздарды өтеу 154 195,6 154 195,6 154 195,6 86 556,0 86 556,0 86 556,0 0,0 86 556,0 100,0 56,1
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 3 317,9 3 317,9 3 317,9 1 401,6
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 3 317,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 1 916,2