Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 мамырға арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 мамырға арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мангистауский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 7 048 865,5 6 874 685,5 6 900 349,5 1 698 007,7 1 526 025,2 89,9 22,1
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 5 543 476,0 5 559 855,0 5 559 855,0 1 543 630,7 1 335 484,3 86,5 24,0
1 Салықтық түсімдер 5 543 476,0 5 559 855,0 5 559 855,0 1 543 630,7 1 335 484,3 86,5 24,0
САЛЫҚТАН ТЫС ТүСІМДЕР 9 375,5 9 316,5 9 316,5 1 712,0 35 359,0 2 065,4 379,5
2 Салықтық емес түсiмдер 9 375,5 9 316,5 9 316,5 1 712,0 35 359,0 2 065,4 379,5
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 18 751,0 18 751,0 18 751,0 5 106,0 7 622,9 149,3 40,7
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 18 751,0 18 751,0 18 751,0 5 106,0 7 622,9 149,3 40,7
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 477 263,0 1 286 763,0 1 312 427,0 147 559,0 147 559,0 100,0 11,2
4 Трансферттердің түсімдері 1 477 263,0 1 286 763,0 1 312 427,0 147 559,0 147 559,0 100,0 11,2
II. ШЫҒЫНДАР 7 048 865,5 6 874 967,2 6 900 631,2 1 706 636,4 4 850 804,0 2 722 861,0 1 160 660,4 1 562 200,7 91,5 22,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 593 931,0 555 051,0 555 051,0 125 205,7 369 836,7 155 643,9 33 941,6 121 702,4 97,2 21,9
02 қорғаныс 12 883,0 12 883,0 12 883,0 3 434,0 8 586,0 4 235,1 810,0 3 425,1 99,7 26,6
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 674,0 6 674,0 6 674,0 2 332,0 3 746,0 2 480,2 148,9 2 331,3 100,0 34,9
04 Бiлiм беру 3 671 873,0 3 676 998,0 3 677 498,0 1 167 404,7 2 162 341,9 1 707 346,3 629 399,8 1 077 946,5 92,3 29,3
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 409 262,0 410 362,0 436 026,0 127 587,7 180 863,6 123 883,1 9 286,8 114 596,4 89,8 26,3
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 199 276,0 1 247 993,0 1 247 993,0 65 806,0 1 239 503,0 479 446,2 425 429,5 54 016,7 82,1 4,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 332 908,0 335 908,0 335 908,0 130 554,0 289 423,0 105 027,7 595,1 104 432,7 80,0 31,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 131 309,0 134 678,6 134 678,6 44 606,0 115 249,0 102 925,4 58 337,2 44 588,2 100,0 33,1
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 12 164,0 12 564,0 12 564,0 3 904,0 6 005,0 3 491,3 0,0 3 491,3 89,4 27,8
12 Көлiк және коммуникация 652 961,0 452 961,0 452 961,0 28 262,0 452 961,0 30 780,0 2 518,0 28 262,0 100,0 6,2
13 Басқалар 20 586,0 20 586,0 20 086,0 4 270,2 14 018,7 4 331,7 193,6 4 138,1 96,9 20,6
14 Борышқа қызмет көрсету 38,5 38,5 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 5 000,0 8 270,1 8 270,1 3 270,1 8 270,1 3 270,1 0,0 3 270,1 100,0 39,5
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 208,5 1 208,5 1 208,5 30 632,0 20 711,5
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 631,5 0,0 30 631,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 631,5 0,0 30 631,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 9 920,0 0,0 33,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 9 920,0 0,0 33,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 50 957,0 50 957,0 0,0 0,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 0,0 50 957,0 50 957,0 0,0 50 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 0,0 50 957,0 50 957,0 0,0 50 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 208,5 -52 447,2 -52 447,2 -39 260,7 -56 887,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 208,5 52 447,2 52 447,2 39 260,7 56 887,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 100,0 100,0
7 қарыздар түсімі 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0
16 қарыздарды өтеу 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 51 238,7 51 238,7 8 628,7 26 255,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 51 238,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 24 983,8