Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 мамырға арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 мамырға арналған Мұнайлы ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мунайлинский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 454 350,1 15 931 645,7 15 961 864,7 4 825 533,3 4 515 072,1 93,6 28,3
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 4 422 875,0 4 402 994,0 4 402 994,0 1 554 582,0 1 490 755,7 95,9 33,9
1 Салықтық түсімдер 4 422 875,0 4 402 994,0 4 402 994,0 1 554 582,0 1 490 755,7 95,9 33,9
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 33 389,1 33 739,1 33 739,1 9 540,8 8 056,5 84,4 23,9
2 Салықтық емес түсiмдер 33 389,1 33 739,1 33 739,1 9 540,8 8 056,5 84,4 23,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 217 472,0 412 655,5 412 655,5 296 298,5 51 147,9 17,3 12,4
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 217 472,0 412 655,5 412 655,5 296 298,5 51 147,9 17,3 12,4
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 9 780 614,0 11 082 257,1 11 112 476,1 2 965 112,0 2 965 112,0 100,0 26,7
4 Трансферттердің түсімдері 9 780 614,0 11 082 257,1 11 112 476,1 2 965 112,0 2 965 112,0 100,0 26,7
II. ШЫҒЫНДАР 14 894 490,1 16 390 883,7 16 421 102,7 5 125 623,3 11 626 369,4 8 977 186,4 4 185 552,0 4 791 634,4 93,5 29,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 526 917,0 469 014,0 469 014,0 164 754,0 314 514,0 181 514,0 40 324,9 141 189,1 85,7 30,1
02 қорғаныс 10 429,0 10 429,0 10 429,0 3 906,0 7 212,0 4 866,7 1 553,2 3 313,5 84,8 31,8
03 қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 36 424,0 36 424,0 36 424,0 13 127,0 31 147,0 24 005,7 11 563,9 12 441,9 94,8 34,2
04 Бiлiм беру 7 008 215,0 7 020 931,0 7 020 931,0 2 422 694,0 4 406 908,0 3 843 635,6 1 575 820,7 2 267 814,8 93,6 32,3
06 әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 696 699,0 700 253,0 730 472,0 251 740,0 565 579,0 229 842,6 14 528,4 215 314,2 85,5 29,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 788 274,0 6 404 596,1 6 404 596,1 1 285 041,0 4 796 065,1 3 309 870,0 2 103 415,6 1 206 454,3 93,9 18,8
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 158 993,0 166 993,0 166 993,0 57 802,0 74 200,0 64 288,7 7 799,7 56 489,0 97,7 33,8
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 200 644,0 204 593,0 204 593,0 78 297,0 86 852,0 81 663,5 10 050,1 71 613,4 91,5 35,0
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 38 742,0 37 542,0 37 542,0 13 102,0 23 598,0 14 990,5 3 151,3 11 839,2 90,4 31,5
12 Көлiк және коммуникация 1 402 149,0 1 105 467,0 1 105 467,0 622 237,0 1 105 467,0 1 008 603,7 415 885,5 592 718,2 95,3 53,6
13 Басқалар 22 568,0 22 568,0 22 568,0 4 892,0 6 796,0 5 874,4 1 458,7 4 415,7 90,3 19,6
14 Борышқа қызмет көрсету 2 046,1 2 046,1 2 046,1 393,8 393,8 393,8 0,0 393,8 100,0 19,2
15 Трансферттер 2 390,0 210 027,5 210 027,5 207 637,5 207 637,5 207 637,5 0,0 207 637,5 100,0 98,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 161 307,0 161 307,0 161 307,0 304 849,0 311 384,7
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 354 751,0 0,0 354 751,0 90,6 90,6
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 391 401,0 354 751,0 0,0 354 751,0 90,6 90,6
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 86 552,0 43 366,3 50,1 18,8
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 86 552,0 43 366,3 50,1 18,8
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -601 447,0 -620 545,0 -620 545,0 -604 939,0 -587 947,1
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 601 447,0 620 545,0 620 545,0 604 939,0 587 947,1
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 831 541,0 838 541,0 838 541,0 679 393,0 679 393,0 100,0 81,0
7 қарыздар түсімі 831 541,0 838 541,0 838 541,0 679 393,0 679 393,0 100,0 81,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 230 094,0 230 094,0 230 094,0 86 552,0 86 552,0 86 552,0 0,0 86 552,0 100,0 37,6
16 қарыздарды өтеу 230 094,0 230 094,0 230 094,0 86 552,0 86 552,0 86 552,0 0,0 86 552,0 100,0 37,6
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 12 098,0 12 098,0 12 098,0 -4 893,9
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 12 098,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 16 992,0