Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 маусымға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 маусымға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 157 631 025,7 167 513 077,1 167 704 057,1 58 334 443,5 59 670 235,2 102,3 35,6
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 128 534 116,3 129 655 411,0 129 655 411,0 48 961 108,8 50 522 593,2 103,2 39,0
1 Салықтық түсімдер 128 534 116,3 129 655 411,0 129 655 411,0 48 961 108,8 50 522 593,2 103,2 39,0
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 378 711,8 4 359 110,8 4 359 110,8 1 099 347,5 860 042,7 78,2 19,7
2 Салықтық емес түсiмдер 3 378 711,8 4 359 110,8 4 359 110,8 1 099 347,5 860 042,7 78,2 19,7
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 930 368,6 2 634 995,3 2 634 995,3 1 385 208,2 1 402 049,3 101,2 53,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 930 368,6 2 634 995,3 2 634 995,3 1 385 208,2 1 402 049,3 101,2 53,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 23 787 829,0 30 863 560,0 31 054 540,0 6 888 779,0 6 885 550,0 100,0 22,2
4 Трансферттердің түсімдері 23 787 829,0 30 863 560,0 31 054 540,0 6 888 779,0 6 885 550,0 100,0 22,2
II. ШЫҒЫНДАР 158 654 005,7 167 993 199,8 168 184 179,8 59 416 733,2 ########### 91 016 965,4 33 674 084,3 57 342 881,1 96,5 34,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 5 254 847,0 5 921 687,0 5 923 360,0 2 434 542,7 4 279 148,8 3 021 929,3 665 591,8 2 356 337,5 96,8 39,8
02 Қорғаныс 542 190,0 568 676,0 568 676,0 113 784,0 508 137,0 185 437,6 77 160,7 108 276,9 95,2 19,0
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 924 523,0 5 956 825,0 5 958 825,0 1 505 547,0 3 935 761,0 2 050 658,8 554 259,1 1 496 399,7 99,4 25,1
04 Бiлiм беру 56 856 523,0 62 240 124,0 62 269 253,7 21 031 759,6 46 712 390,2 31 364 696,0 11 424 482,7 19 940 213,2 94,8 32,0
05 Денсаулық сақтау 11 936 786,0 12 569 511,8 12 570 540,8 4 620 958,8 11 119 971,8 9 872 194,6 5 306 074,5 4 566 120,2 98,8 36,3
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 6 913 903,0 7 195 391,0 7 386 371,0 2 996 872,0 4 352 929,8 3 224 087,6 364 667,9 2 859 419,6 95,4 38,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 19 107 973,0 20 930 126,4 20 960 958,0 6 420 443,6 18 893 775,5 14 601 736,9 8 535 577,5 6 066 159,4 94,5 28,9
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 7 330 704,0 7 620 079,0 7 620 079,0 3 024 941,5 5 433 899,8 4 619 727,8 1 651 835,5 2 967 892,3 98,1 38,9
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 538 879,0 514 725,0 514 725,0 291 678,0 490 569,0 362 712,7 71 036,2 291 676,5 100,0 56,7
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 691 924,0 3 047 513,6 3 047 513,6 888 277,0 1 722 260,0 1 463 718,2 624 718,2 839 000,0 94,5 27,5
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 315 216,0 387 349,0 532 141,0 141 263,0 303 768,0 249 994,3 125 187,9 124 806,5 88,4 23,5
12 Көлiк және коммуникация 9 321 681,0 8 658 562,9 8 660 681,9 2 256 198,0 7 893 497,9 6 259 537,3 4 016 077,7 2 243 459,6 99,4 25,9
13 Басқалар 2 894 222,9 2 962 316,5 2 750 742,2 933 611,2 2 373 097,7 983 677,5 257 414,7 726 262,8 77,8 26,4
14 Борышқа қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 1 968,0 1 968,0 1 968,0 0,0 1 968,0 100,0 30,2
15 Трансферттер 29 018 117,0 29 413 795,8 29 413 795,8 12 754 888,8 12 759 888,8 12 754 888,8 0,0 12 754 888,8 100,0 43,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 697 691,0 2 521 699,7 2 521 699,7 982 574,7 844 606,2
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 364 280,0 3 189 739,0 3 189 739,0 1 105 739,0 2 979 739,0 1 103 058,0 0,0 1 103 058,0 99,8 34,6
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 801 498,0 1 801 498,0 401 498,0 1 801 498,0 401 497,0 0,0 401 497,0 100,0 22,3
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 663 682,0 1 137 682,0 661 002,0 0,0 661 002,0 99,6 58,1
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 40 559,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 668 039,3 668 039,3 123 164,3 258 451,8 209,8 38,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 668 039,3 668 039,3 123 164,3 258 451,8 209,8 38,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 937 928,0 937 928,0 408 808,0 408 808,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 937 928,0 937 928,0 408 808,0 844 765,0 408 808,0 0,0 408 808,0 100,0 43,6
13 Басқалар 108 808,0 937 928,0 937 928,0 408 808,0 844 765,0 408 808,0 0,0 408 808,0 100,0 43,6
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -3 939 750,4 -3 939 750,4 -2 473 672,4 1 073 940,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 3 939 750,4 3 939 750,4 2 473 672,4 -1 073 940,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 091 068,0 1 611 227,0 77,1 40,6
7 Қарыздар түсімі 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 091 068,0 1 611 227,0 77,1 40,6
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 661 589,0 661 589,0 216 387,0 216 387,0 216 387,0 0,0 216 387,0 100,0 32,7
16 Қарыздарды өтеу 661 589,0 661 589,0 661 589,0 216 387,0 216 387,0 216 387,0 0,0 216 387,0 100,0 32,7
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 636 271,4 636 271,4 598 991,4 -2 468 780,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 636 271,5
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 3 105 051,4