Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 маусымға арналған Жаңаөзен қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 маусымға арналған Жаңаөзен қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, .Жана-Озен
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 273 636,4 14 400 332,4 14 428 848,4 5 213 769,1 5 490 196,2 105,3 38,1
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 14 040 590,0 14 167 286,0 14 167 286,0 5 078 585,1 5 329 771,7 104,9 37,6
1 Салықтық түсімдер 14 040 590,0 14 167 286,0 14 167 286,0 5 078 585,1 5 329 771,7 104,9 37,6
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 44 580,4 44 580,4 44 580,4 16 393,0 18 081,1 110,3 40,6
2 Салықтық емес түсiмдер 44 580,4 44 580,4 44 580,4 16 393,0 18 081,1 110,3 40,6
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 115 557,0 115 557,0 115 557,0 60 005,0 83 557,3 139,3 72,3
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 115 557,0 115 557,0 115 557,0 60 005,0 83 557,3 139,3 72,3
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 72 909,0 72 909,0 101 425,0 58 786,0 58 786,0 100,0 58,0
4 Трансферттердің түсімдері 72 909,0 72 909,0 101 425,0 58 786,0 58 786,0 100,0 58,0
II. ШЫҒЫНДАР 14 273 636,4 14 467 619,7 14 496 135,7 5 281 056,4 11 145 895,9 8 514 692,4 3 253 753,1 5 260 939,3 99,6 36,3
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 291 882,0 294 562,0 294 562,0 120 628,0 191 727,0 169 892,9 50 721,5 119 171,5 98,8 40,5
02 Қорғаныс 25 089,0 25 089,0 25 089,0 6 486,0 18 090,0 8 255,5 1 771,0 6 484,5 100,0 25,8
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 57 215,0 57 215,0 57 215,0 13 581,0 47 885,0 25 856,8 12 279,1 13 577,6 100,0 23,7
04 Бiлiм беру 8 220 555,0 8 239 048,0 8 243 049,7 3 156 150,3 5 613 772,0 4 812 348,1 1 656 326,4 3 156 021,7 100,0 38,3
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 228 260,0 1 256 116,0 1 284 632,0 526 326,2 923 733,0 519 435,7 10 916,3 508 519,3 96,6 39,6
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 582 653,0 3 569 673,0 3 580 058,6 965 087,6 3 570 779,6 2 355 442,0 1 390 450,2 964 991,8 100,0 27,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 457 063,0 465 063,0 465 063,0 212 839,0 304 771,0 266 264,2 53 641,1 212 623,2 99,9 45,7
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 146 566,0 152 148,0 152 148,0 101 205,0 152 148,0 146 566,0 45 361,3 101 204,7 100,0 66,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 76 648,0 91 722,0 91 722,0 31 645,0 59 251,0 37 052,3 5 645,1 31 407,2 99,2 34,2
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 32 353,0 48 125,0 48 125,0 29 173,0 33 840,0 30 921,3 1 823,9 29 097,4 99,7 60,5
12 Көлiк және коммуникация 98 624,0 99 307,0 99 307,0 5 490,0 91 752,0 27 201,0 21 802,9 5 398,1 98,3 5,4
13 Басқалар 52 738,0 60 138,0 45 750,7 7 022,0 32 724,0 10 033,3 3 014,2 7 019,1 100,0 15,3
14 Борышқа қызмет көрсету 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 3 976,0 109 399,3 109 399,3 105 423,3 105 423,3 105 423,3 0,0 105 423,3 100,0 96,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 39 602,0 39 602,0 39 602,0 40 842,0 40 306,6
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 535,4 0,0 43,2
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 535,4 0,0 43,2
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -39 602,0 -106 889,3 -106 889,3 -108 129,3 188 950,2
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 39 602,0 106 889,3 106 889,3 108 129,3 -188 950,2
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 67 287,3 67 287,3 67 287,3 -229 792,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 67 287,3
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 297 079,5