Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 маусымға арналған Тұпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 маусымға арналған Тұпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Тупкараганский район
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 6 417 510,4 6 283 300,1 6 300 409,1 2 265 688,7 2 521 993,0 111,3 40,0
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 5 345 668,0 5 211 457,7 5 211 457,7 1 944 405,7 2 204 721,6 113,4 42,3
1 Салықтық түсімдер 5 345 668,0 5 211 457,7 5 211 457,7 1 944 405,7 2 204 721,6 113,4 42,3
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 8 306,4 8 421,4 8 421,4 3 532,0 3 859,8 109,3 45,8
2 Салықтық емес түсiмдер 8 306,4 8 421,4 8 421,4 3 532,0 3 859,8 109,3 45,8
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 96 561,0 96 446,0 96 446,0 32 656,0 28 316,6 86,7 29,4
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 96 561,0 96 446,0 96 446,0 32 656,0 28 316,6 86,7 29,4
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 966 975,0 966 975,0 984 084,0 285 095,0 285 095,0 100,0 29,0
4 Трансферттердің түсімдері 966 975,0 966 975,0 984 084,0 285 095,0 285 095,0 100,0 29,0
II. ШЫҒЫНДАР 6 417 510,4 6 376 405,1 6 393 514,1 2 358 793,7 4 909 139,7 4 375 618,3 2 098 583,8 2 277 034,5 96,5 35,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 386 848,0 410 875,0 410 875,0 131 280,0 273 603,0 162 405,6 36 456,4 125 949,2 95,9 30,7
02 Қорғаныс 11 556,0 11 556,0 11 556,0 3 462,0 6 878,0 3 944,8 485,9 3 458,9 99,9 29,9
04 Бiлiм беру 3 183 999,0 3 175 696,0 3 175 696,0 1 288 126,0 2 060 911,0 1 875 158,4 597 523,2 1 277 635,2 99,2 40,2
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 190 490,0 221 330,0 238 439,0 97 014,0 103 823,0 96 276,7 4 225,8 92 050,9 94,9 38,6
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 862 035,0 1 710 886,0 1 710 886,0 615 507,0 1 710 886,0 1 598 729,3 1 031 969,9 566 759,4 92,1 33,1
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 214 016,0 223 514,0 223 514,0 85 813,0 179 111,0 92 720,6 8 135,0 84 585,6 98,6 37,8
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 59 432,0 60 153,0 60 153,0 30 542,0 32 905,0 30 734,9 787,1 29 947,7 98,1 49,8
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 14 495,0 23 656,0 23 656,0 14 794,0 14 794,0 12 494,3 8 027,4 4 466,9 30,2 18,9
12 Көлiк және коммуникация 482 129,0 516 590,0 516 590,0 82 617,0 516 590,0 493 515,0 410 973,0 82 542,0 99,9 16,0
13 Басқалар 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 10,4 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 2 500,0 12 138,7 12 138,7 9 638,7 9 638,7 9 638,7 0,0 9 638,7 100,0 79,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 476 164,2 1 474 713,9 1 474 713,9 82 623,7 80 305,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 84 074,0 1 484 074,0 84 074,0 0,0 84 074,0 100,0 5,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 450 039,0 1 450 039,0 50 039,0 1 450 039,0 50 039,0 0,0 50 039,0 100,0 3,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 0,0 34 035,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 909,8 9 360,1 9 360,1 1 450,3 3 768,7 259,9 40,3
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 909,8 9 360,1 9 360,1 1 450,3 3 768,7 259,9 40,3
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 476 164,2 -1 567 818,9 -1 567 818,9 -175 728,7 164 653,2
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 476 164,2 1 567 818,9 1 567 818,9 175 728,7 -164 653,2
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 84 074,0 84 074,0 100,0 5,7
7 Қарыздар түсімі 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 84 074,0 84 074,0 100,0 5,7
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 91 654,7 91 654,7 91 654,7 -248 727,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 91 654,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 340 381,9