Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 маусымға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


 

2017 жылғы 1 маусымға арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп  
   Маңғыстау облысы 
Кезеңділігі  айлық 
өлшем бірілігі:  мың теңге 
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Төленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), %  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
төлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 99 429 939,7 109 389 567,9 109 580 547,9 36 637 987,5 36 096 628,3 98,5 32,9
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 69 629 140,0 71 128 448,0 71 128 448,0 26 831 666,3 26 601 525,5 99,1 37,4
1 Салықтық түсімдер 69 629 140,0 71 128 448,0 71 128 448,0 26 831 666,3 26 601 525,5 99,1 37,4
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 079 767,7 4 056 709,7 4 056 709,7 992 975,9 682 309,1 68,7 16,8
2 Салықтық емес түсiмдер 3 079 767,7 4 056 709,7 4 056 709,7 992 975,9 682 309,1 68,7 16,8
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 281,0 2 281,0 2 281,0 997,1 3 674,5 368,5 161,1
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 281,0 2 281,0 2 281,0 997,1 3 674,5 368,5 161,1
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 26 718 751,0 34 202 129,2 34 393 109,2 8 812 348,2 8 809 119,2 100,0 25,6
4 Трансферттердің түсімдері 26 718 751,0 34 202 129,2 34 393 109,2 8 812 348,2 8 809 119,2 100,0 25,6
II. ШЫҒЫНДАР 99 116 131,7 108 204 734,0 108 395 714,0 36 716 789,6 73 779 122,9 49 621 044,5 14 441 982,2 35 179 062,3 95,8 32,5
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 366 696,0 3 054 953,0 3 054 953,0 1 463 382,8 2 401 831,0 1 774 385,1 352 716,9 1 421 668,2 97,1 46,5
02 Қорғаныс 394 070,0 420 556,0 420 556,0 82 488,0 389 174,0 146 339,7 64 736,8 81 602,9 98,9 19,4
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 760 435,0 5 792 378,0 5 794 378,0 1 456 318,0 3 795 945,0 1 953 007,9 505 111,6 1 447 896,4 99,4 25,0
04 Бiлiм беру 16 234 224,0 21 416 664,0 21 441 292,0 4 658 336,0 19 475 331,0 7 634 886,9 3 866 599,8 3 768 287,1 80,9 17,6
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 081 423,0 2 392 715,0 2 583 695,0 992 683,0 1 430 129,0 1 214 269,2 245 669,1 968 600,2 97,6 37,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 824 979,0 9 544 242,1 9 564 688,1 2 217 157,0 7 504 577,0 2 235 979,9 34 604,3 2 201 375,6 99,3 23,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 5 074 735,0 5 301 985,0 5 301 985,0 2 019 425,2 3 782 180,3 3 508 630,5 1 535 305,4 1 973 325,1 97,7 37,2
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 2 096,0 10 346,0 10 346,0 9 467,0 10 346,0 9 466,2 0,0 9 466,2 100,0 91,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 992 918,0 2 329 937,0 2 329 937,0 561 705,0 1 244 027,0 1 048 231,2 520 675,1 527 556,1 93,9 22,6
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 137 521,0 177 521,0 322 313,0 48 063,0 172 956,0 152 087,3 108 274,7 43 812,6 91,2 13,6
12 Көлiк және коммуникация 5 196 164,0 4 625 587,0 4 625 587,0 1 267 706,0 3 866 319,0 3 041 599,7 1 784 474,5 1 257 125,1 99,2 27,2
13 Басқалар 2 561 511,9 2 620 086,5 2 427 191,5 845 984,0 2 113 220,0 756 850,5 117 739,7 639 110,8 75,5 26,3
14 Борышқа  қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 1 968,0 1 968,0 1 968,0 0,0 1 968,0 100,0 30,2
15 Трансферттер 37 546 056,0 37 941 734,8 37 941 734,8 16 471 147,8 16 471 147,8 16 271 147,8 0,0 16 271 147,8 98,8 42,9
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 034 479,0 3 859 938,0 3 859 938,0 1 645 667,0 1 486 066,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 701 068,0 4 526 527,0 4 526 527,0 1 862 054,0 4 316 527,0 1 862 053,0 0,0 1 862 053,0 100,0 41,1
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 786 827,0 3 138 286,0 3 138 286,0 1 157 813,0 3 138 286,0 1 157 812,0 0,0 1 157 812,0 100,0 36,9
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 663 682,0 1 137 682,0 663 682,0 0,0 663 682,0 100,0 58,3
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 40 559,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 666 589,0 666 589,0 216 387,0 375 987,0 173,8 56,4
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 666 589,0 666 589,0 216 387,0 375 987,0 173,8 56,4
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 886 971,0 886 971,0 408 808,0 408 808,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 886 971,0 886 971,0 408 808,0 793 808,0 408 808,0 0,0 408 808,0 100,0 46,1
13 Басқалар 108 808,0 886 971,0 886 971,0 408 808,0 793 808,0 408 808,0 0,0 408 808,0 100,0 46,1
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -3 562 075,1 -3 562 075,1 -2 133 277,1 -977 308,0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 3 562 075,1 3 562 075,1 2 133 277,1 977 308,0
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 091 068,0 1 611 227,0 77,1 40,6
7 Қарыздар түсімі 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 091 068,0 1 611 227,0 77,1 40,6
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 661 589,0 661 589,0 216 387,0 216 387,0 216 387,0 0,0 216 387,0 100,0 32,7
16 Қарыздарды өтеу 661 589,0 661 589,0 661 589,0 216 387,0 216 387,0 216 387,0 0,0 216 387,0 100,0 32,7
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 258 596,1 258 596,1 258 596,1 -417 532,0
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 258 596,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 676 128,1