Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 шілдеге арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 шілдеге арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағарламаның кодтары Атауы Есепті Қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезењге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 157 631 025,7 167 513 077,1 167 704 057,1 71 256 624,1 71 744 822,6 100,7 42,8
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 128 534 116,3 129 655 411,0 129 655 411,0 59 051 901,0 59 737 138,4 101,2 46,1
1 Салықтық түсімдер 128 534 116,3 129 655 411,0 129 655 411,0 59 051 901,0 59 737 138,4 101,2 46,1
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 378 711,8 4 359 110,8 4 359 110,8 2 498 581,0 2 050 500,6 82,1 47,0
2 Салықтық емес түсiмдер 3 378 711,8 4 359 110,8 4 359 110,8 2 498 581,0 2 050 500,6 82,1 47,0
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 930 368,6 2 634 995,3 2 634 995,3 1 275 427,1 1 526 468,7 119,7 57,9
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 930 368,6 2 634 995,3 2 634 995,3 1 275 427,1 1 526 468,7 119,7 57,9
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 23 787 829,0 30 863 560,0 31 054 540,0 8 430 715,0 8 430 715,0 100,0 27,1
4 Трансферттердің түсімдері 23 787 829,0 30 863 560,0 31 054 540,0 8 430 715,0 8 430 715,0 100,0 27,1
II. ШЫҒЫНДАР 158 654 005,7 167 993 199,8 168 184 179,8 72 443 916,8 ########### 107 151 503,1 35 404 588,8 71 746 914,3 99,0 42,7
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 5 254 847,0 5 931 594,0 5 933 267,0 2 717 970,4 4 406 454,1 3 392 963,7 703 842,7 2 689 121,0 98,9 45,3
02 Қорғаныс 542 190,0 568 676,0 568 676,0 120 625,2 487 862,0 243 557,4 123 783,3 119 774,0 99,3 21,1
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 924 523,0 5 958 219,0 5 960 219,0 1 901 541,0 4 233 941,0 3 164 696,2 1 267 231,2 1 897 465,0 99,8 31,8
04 Бiлiм беру 56 856 523,0 62 244 312,0 62 273 441,7 26 739 552,0 50 125 862,2 39 174 375,0 12 856 916,5 26 317 458,6 98,4 42,3
05 Денсаулық сақтау 11 936 786,0 12 569 511,8 12 570 540,8 5 262 373,8 11 931 599,8 9 957 555,4 4 696 334,2 5 261 221,2 100,0 41,9
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 6 913 903,0 7 197 391,0 7 388 371,0 3 362 169,4 4 793 013,4 3 677 464,6 363 258,3 3 314 206,2 98,6 44,9
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 19 107 973,0 20 923 450,4 20 954 282,0 8 511 676,8 20 490 516,0 17 380 175,9 8 948 742,0 8 431 433,9 99,1 40,2
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 7 330 704,0 7 623 279,0 7 623 279,0 3 586 623,1 5 676 544,3 5 023 342,0 1 456 604,8 3 566 737,2 99,4 46,8
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 538 879,0 514 725,0 514 725,0 291 678,0 514 725,0 369 001,3 77 324,8 291 676,5 100,0 56,7
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 2 691 924,0 3 047 513,6 3 047 513,6 1 050 892,8 1 801 293,0 1 555 474,2 561 414,0 994 060,2 94,6 32,6
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 315 216,0 387 349,0 532 141,0 221 967,3 360 715,3 320 352,7 102 081,9 218 270,8 98,3 41,0
12 Көлiк және коммуникация 9 321 681,0 8 644 549,9 8 646 668,9 2 794 312,0 8 283 405,9 6 375 941,2 3 611 494,3 2 764 446,9 98,9 32,0
13 Басқалар 2 894 222,9 2 962 316,5 2 750 742,2 1 051 941,2 2 370 877,7 1 686 009,6 635 560,7 1 050 448,9 99,9 38,2
14 Борышқа қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 1 968,0 1 968,0 1 968,0 0,0 1 968,0 100,0 30,2
15 Трансферттер 29 018 117,0 29 413 795,8 29 413 795,8 14 828 625,8 14 833 625,8 14 828 625,8 0,0 14 828 625,8 100,0 50,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 697 691,0 2 521 699,7 2 521 699,7 1 383 589,7 1 358 733,2
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 2 364 280,0 3 189 739,0 3 189 739,0 1 629 739,0 2 979 739,0 1 627 058,0 0,0 1 627 058,0 99,8 51,0
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 801 498,0 1 801 498,0 451 498,0 1 801 498,0 451 497,0 0,0 451 497,0 100,0 25,1
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 135 002,0 0,0 1 135 002,0 99,8 99,8
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 40 559,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 668 039,3 668 039,3 246 149,3 268 324,8 109,0 40,2
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 668 039,3 668 039,3 246 149,3 268 324,8 109,0 40,2
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 937 928,0 937 928,0 408 808,0 408 808,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 937 928,0 937 928,0 408 808,0 844 765,0 408 808,0 0,0 408 808,0 100,0 43,6
13 Басқалар 108 808,0 937 928,0 937 928,0 408 808,0 844 765,0 408 808,0 0,0 408 808,0 100,0 43,6
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -3 939 750,4 -3 939 750,4 -2 979 690,4 -1 769 632,8
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 3 939 750,4 3 939 750,4 2 979 690,4 1 769 632,8
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 615 068,0 2 615 182,0 100,0 66,0
7 Қарыздар түсімі 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 615 068,0 2 615 182,0 100,0 66,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 661 589,0 661 589,0 239 699,0 239 699,0 239 699,0 0,0 239 699,0 100,0 36,2
16 Қарыздарды өтеу 661 589,0 661 589,0 661 589,0 239 699,0 239 699,0 239 699,0 0,0 239 699,0 100,0 36,2
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 636 271,4 636 271,4 604 321,4 -605 850,1
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 636 271,5
Есепті кезењ соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 1 242 121,6