Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 шілдеге арналған Ақтау қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 шілдеге арналған Ақтау қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Актау
Кезењділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 20 308 663,6 20 365 578,6 20 405 551,6 9 931 686,1 9 931 593,2 100,0 48,7
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 17 914 977,0 17 470 219,0 17 470 219,0 8 439 249,7 8 387 102,6 99,4 48,0
1 Салықтық түсімдер 17 914 977,0 17 470 219,0 17 470 219,0 8 439 249,7 8 387 102,6 99,4 48,0
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 179 430,0 181 103,0 181 103,0 71 441,0 86 798,3 121,5 47,9
2 Салықтық емес түсiмдер 179 430,0 181 103,0 181 103,0 71 441,0 86 798,3 121,5 47,9
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 1 378 184,6 1 878 184,6 1 878 184,6 1 047 674,4 1 084 371,3 103,5 57,7
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 378 184,6 1 878 184,6 1 878 184,6 1 047 674,4 1 084 371,3 103,5 57,7
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 836 072,0 836 072,0 876 045,0 373 321,0 373 321,0 100,0 42,6
4 трансферттердің түсімдері 836 072,0 836 072,0 876 045,0 373 321,0 373 321,0 100,0 42,6
II. ШЫҒЫНДАР 21 205 311,6 21 322 006,6 21 361 979,6 10 580 391,1 18 137 158,4 16 317 180,5 5 764 811,8 10 552 368,7 99,7 49,4
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 238 196,0 300 289,0 301 962,0 104 844,0 212 587,0 127 365,4 25 284,0 102 081,4 97,4 33,8
02 Қорғаныс 76 831,0 76 831,0 76 831,0 10 476,0 69 470,0 10 968,8 534,4 10 434,4 99,6 13,6
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 59 206,0 59 565,0 59 565,0 20 250,0 52 766,0 44 214,3 24 216,0 19 998,3 98,8 33,6
04 Бiлiм беру 10 439 323,0 10 622 695,0 10 622 695,0 5 469 542,0 8 502 688,0 7 801 149,1 2 343 244,2 5 457 904,8 99,8 51,4
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 537 883,0 1 541 883,0 1 581 856,0 816 389,0 860 029,0 835 542,2 23 541,1 812 001,1 99,5 51,3
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 996 759,0 5 080 236,3 5 080 236,3 2 681 787,0 5 059 702,3 4 650 071,1 1 973 402,2 2 676 668,8 99,8 52,7
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 615 095,0 648 722,0 648 722,0 349 157,0 445 063,0 381 534,4 34 281,1 347 253,3 99,5 53,5
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 390 217,0 352 231,0 352 231,0 181 006,0 352 231,0 207 387,1 26 381,5 181 005,6 100,0 51,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 48 218,0 48 218,0 48 218,0 25 483,0 35 143,0 28 712,9 3 741,4 24 971,6 98,0 51,8
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 48 438,0 56 438,0 56 438,0 21 357,0 36 901,0 23 589,2 3 413,4 20 175,7 94,5 35,7
12 Көлiк және коммуникация 2 529 513,0 2 243 133,0 2 245 252,0 764 039,0 2 240 190,0 1 936 264,9 1 172 444,8 763 820,2 100,0 34,0
13 Басқалар 219 819,0 221 938,0 218 146,0 70 499,0 204 826,0 204 819,0 134 327,6 70 491,4 100,0 32,3
14 Борышқа қызмет көрсету 2 750,6 2 750,6 2 750,6 128,4 128,4 128,4 0,0 128,4 100,0 4,7
15 Трансферттер 3 063,0 67 076,7 67 076,7 65 433,7 65 433,7 65 433,7 0,0 65 433,7 100,0 97,6
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 204,0 3 204,0 3 204,0 3 404,0 3 302,7
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 404,0 3 403,5 0,0 3 403,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 0,0 100,8 0,0 50,4
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 200,0 200,0 200,0 0,0 100,8 0,0 50,4
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -899 852,0 -959 632,0 -959 632,0 -652 109,0 -624 078,2
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 899 852,0 959 632,0 959 632,0 652 109,0 624 078,2
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 900 052,0 893 052,0 893 052,0 585 329,0 585 329,0 100,0 65,5
7 Қарыздар түсімі 900 052,0 893 052,0 893 052,0 585 329,0 585 329,0 100,0 65,5
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 66 780,0 66 780,0 66 780,0 38 749,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 66 780,0
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 28 030,9