Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 шілдеге арналған Жаңаөзен қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 шілдеге арналған Жаңаөзен қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Жана-Озен
Кезеңділігі айлық
өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезењге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 14 273 636,4 14 400 332,4 14 428 848,4 6 477 517,8 6 851 357,9 105,8 47,5
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 14 040 590,0 14 167 286,0 14 167 286,0 6 326 442,8 6 663 449,6 105,3 47,0
1 Салықтық түсімдер 14 040 590,0 14 167 286,0 14 167 286,0 6 326 442,8 6 663 449,6 105,3 47,0
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 44 580,4 44 580,4 44 580,4 20 227,0 23 419,4 115,8 52,5
2 Салықтық емес түсiмдер 44 580,4 44 580,4 44 580,4 20 227,0 23 419,4 115,8 52,5
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАНТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 115 557,0 115 557,0 115 557,0 65 206,0 98 846,9 151,6 85,5
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 115 557,0 115 557,0 115 557,0 65 206,0 98 846,9 151,6 85,5
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 72 909,0 72 909,0 101 425,0 65 642,0 65 642,0 100,0 64,7
4 Трансферттердің түсімдері 72 909,0 72 909,0 101 425,0 65 642,0 65 642,0 100,0 64,7
II. ШЫҒЫНДАР 14 273 636,4 14 467 619,7 14 496 135,7 6 544 805,1 11 842 323,9 9 904 137,8 3 361 951,4 6 542 186,5 100,0 45,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 291 882,0 294 562,0 294 562,0 142 055,0 208 499,0 188 061,6 46 024,6 142 037,0 100,0 48,2
02 Қорғаныс 25 089,0 25 089,0 25 089,0 7 537,0 19 021,0 9 307,1 1 771,0 7 536,2 100,0 30,0
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 57 215,0 57 215,0 57 215,0 16 539,0 48 885,0 31 771,3 15 236,1 16 535,2 100,0 28,9
04 Бiлiм беру 8 220 555,0 8 239 048,0 8 243 049,7 4 009 667,0 6 210 728,0 5 667 362,3 1 657 779,7 4 009 582,5 100,0 48,6
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 228 260,0 1 256 116,0 1 284 632,0 602 426,2 970 869,0 613 456,8 13 502,0 599 954,8 99,6 46,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 582 653,0 3 569 673,0 3 580 058,6 1 200 925,6 3 572 321,6 2 668 707,2 1 467 788,3 1 200 918,9 100,0 33,5
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 457 063,0 465 063,0 465 063,0 256 237,0 330 099,0 294 870,0 38 646,1 256 223,9 100,0 55,1
09 Отын-энергетика кешенi жєне жер қойнауын пайдалану 146 566,0 152 148,0 152 148,0 101 205,0 152 148,0 152 148,0 50 943,3 101 204,7 100,0 66,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 76 648,0 91 722,0 91 722,0 49 472,0 62 677,0 54 067,0 4 604,5 49 462,5 100,0 53,9
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 32 353,0 48 125,0 48 125,0 31 192,0 35 583,0 33 336,4 2 149,6 31 186,8 100,0 64,8
12 Көлiк және коммуникация 98 624,0 99 307,0 99 307,0 13 838,0 92 678,0 74 720,4 60 885,7 13 834,7 100,0 13,9
13 Басқалар 52 738,0 60 138,0 45 750,7 8 288,0 33 392,0 10 906,4 2 620,4 8 286,0 100,0 18,1
14 Борышқа қызмет көрсету 14,4 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 3 976,0 109 399,3 109 399,3 105 423,3 105 423,3 105 423,3 0,0 105 423,3 100,0 96,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 39 602,0 39 602,0 39 602,0 40 842,0 40 175,8
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 666,2 0,0 53,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 666,2 0,0 53,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -39 602,0 -106 889,3 -106 889,3 -108 129,3 268 995,6
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 39 602,0 106 889,3 106 889,3 108 129,3 -268 995,6
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 1 240,0 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 67 287,3 67 287,3 67 287,3 -309 837,6
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 67 287,3
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 377 124,8