Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 шілдеге арналған Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 шілдеге арналған Қарақия ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Каракиянский район
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 8 974 661,3 8 995 012,5 9 018 506,5 4 212 961,2 4 307 163,6 102,2 47,8
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 8 661 075,3 8 670 145,3 8 670 145,3 4 160 920,0 4 237 344,5 101,8 48,9
1 Салықтық түсімдер 8 661 075,3 8 670 145,3 8 670 145,3 4 160 920,0 4 237 344,5 101,8 48,9
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 11 812,0 12 090,0 12 090,0 4 502,0 22 049,5 489,8 182,4
2 Салықтық емес түсiмдер 11 812,0 12 090,0 12 090,0 4 502,0 22 049,5 489,8 182,4
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАНТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 78 853,0 89 856,2 89 856,2 14 060,2 14 290,6 101,6 15,9
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 78 853,0 89 856,2 89 856,2 14 060,2 14 290,6 101,6 15,9
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 222 921,0 222 921,0 246 415,0 33 479,0 33 479,0 100,0 13,6
4 Трансферттердің түсімдері 222 921,0 222 921,0 246 415,0 33 479,0 33 479,0 100,0 13,6
II. ШЫҒЫНДАР 8 974 661,3 8 998 330,4 9 021 824,4 4 216 279,1 6 273 026,1 5 773 194,4 1 570 310,2 4 202 884,2 99,7 46,6
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 412 509,0 393 475,0 393 475,0 172 121,0 287 449,0 244 196,3 74 309,4 169 886,9 98,7 43,2
02 Қорғаныс 2 500,0 2 500,0 2 500,0 846,0 2 500,0 1 690,0 844,0 846,0 100,0 33,8
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 1 748,0 1 748,0 1 748,0 1 178,0 1 748,0 1 686,9 508,9 1 178,0 100,0 67,4
04 Бiлiм беру 3 577 131,0 3 577 131,0 3 577 131,0 1 787 574,0 2 575 785,0 2 360 077,0 578 525,1 1 781 551,9 99,7 49,8
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 403 782,0 403 882,0 427 376,0 263 631,0 300 900,0 293 134,7 33 701,5 259 433,2 98,4 60,7
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 803 701,0 830 029,0 830 029,0 227 039,0 830 029,0 743 876,7 516 932,5 226 944,2 100,0 27,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 228 375,0 228 375,0 228 375,0 111 993,0 195 700,0 117 623,9 6 011,5 111 612,4 99,7 48,9
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дұниесін қорғау, жер қатынастары 100 025,0 95 482,0 95 482,0 46 274,0 56 268,0 51 871,7 5 832,9 46 038,8 99,5 48,2
11 өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 17 745,0 17 745,0 17 745,0 9 470,0 10 545,0 9 777,2 388,5 9 388,7 99,1 52,9
12 Кµлiк және коммуникация 474 162,0 479 431,0 479 431,0 63 482,0 479 431,0 416 588,9 353 256,0 63 332,9 99,8 13,2
13 Басқалар 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет кµрсету 43,3 43,3 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 2 947 940,0 2 963 489,1 2 963 489,1 1 532 671,1 1 532 671,1 1 532 671,1 0,0 1 532 671,1 100,0 51,7
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -1 038,6 -1 038,6 -1 038,6 33 308,0 132 702,8
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 093,0 0,0 153 093,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 093,0 0,0 153 093,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 154 195,6 154 195,6 154 195,6 119 849,0 20 390,2 17,0 13,2
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 154 195,6 154 195,6 154 195,6 119 849,0 20 390,2 17,0 13,2
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 1 038,6 -2 279,3 -2 279,3 -36 625,9 -28 423,3
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -1 038,6 2 279,3 2 279,3 36 625,9 28 423,3
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 153 157,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 154 195,6 154 195,6 154 195,6 119 849,0 119 849,0 119 849,0 0,0 119 849,0 100,0 77,7
16 Қарыздарды өтеу 154 195,6 154 195,6 154 195,6 119 849,0 119 849,0 119 849,0 0,0 119 849,0 100,0 77,7
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҚ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 3 317,9 3 317,9 3 317,9 -4 884,7
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 3 317,9
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 8 202,6