Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 шілдеге арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 шілдеге арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мангистауский район
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 7 048 865,5 6 874 685,5 6 900 349,5 2 706 940,4 2 621 500,2 96,8 38,0
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 5 543 476,0 5 559 855,0 5 559 855,0 2 252 270,4 2 121 530,9 94,2 38,2
1 Салықтық түсімдер 5 543 476,0 5 559 855,0 5 559 855,0 2 252 270,4 2 121 530,9 94,2 38,2
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 9 375,5 9 316,5 9 316,5 3 494,0 44 361,9 1 269,7 476,2
2 Салықтық емес түсiмдер 9 375,5 9 316,5 9 316,5 3 494,0 44 361,9 1 269,7 476,2
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАНТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 18 751,0 18 751,0 18 751,0 8 510,0 12 941,4 152,1 69,0
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 18 751,0 18 751,0 18 751,0 8 510,0 12 941,4 152,1 69,0
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 477 263,0 1 286 763,0 1 312 427,0 442 666,0 442 666,0 100,0 33,7
4 Трансферттердің түсімдері 1 477 263,0 1 286 763,0 1 312 427,0 442 666,0 442 666,0 100,0 33,7
II. ШЫҒЫНДАР 7 048 865,5 6 874 967,2 6 900 631,2 2 726 229,1 5 568 928,3 4 023 447,8 1 338 807,5 2 684 640,3 98,5 38,9
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 593 931,0 555 051,0 555 051,0 184 073,8 418 141,0 224 814,3 41 576,3 183 238,0 99,5 33,0
02 Қорғаныс 12 883,0 12 883,0 12 883,0 4 312,2 9 430,0 7 042,1 2 730,0 4 312,1 100,0 33,5
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 674,0 6 674,0 6 674,0 4 175,0 4 884,0 4 223,0 48,9 4 174,1 100,0 62,5
04 Бiлiм беру 3 671 873,0 3 676 998,0 3 677 498,0 1 791 851,8 2 620 356,0 2 341 139,4 561 252,9 1 779 886,5 99,3 48,4
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 409 262,0 410 362,0 436 026,0 175 701,2 356 457,4 176 308,4 2 740,5 173 567,9 98,8 39,8
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 199 276,0 1 247 993,0 1 247 993,0 289 674,2 1 247 858,0 822 418,4 557 224,6 265 193,8 91,5 21,2
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 332 908,0 335 908,0 335 908,0 158 299,0 301 067,8 161 408,9 3 648,1 157 760,8 99,7 47,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 131 309,0 134 678,6 134 678,6 61 315,3 125 718,0 107 503,3 47 778,9 59 724,4 97,4 44,3
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 12 164,0 12 564,0 12 564,0 6 073,3 8 065,3 6 041,7 0,0 6 041,7 99,5 48,1
12 Көлiк және коммуникация 652 961,0 452 961,0 452 961,0 41 562,0 452 961,0 163 212,2 121 650,2 41 562,0 100,0 9,2
13 Басқалар 20 586,0 20 586,0 20 086,0 5 921,2 15 719,7 6 066,1 157,0 5 909,1 99,8 29,4
14 Борышқа қызмет көрсету 38,5 38,5 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 5 000,0 8 270,1 8 270,1 3 270,1 8 270,1 3 270,1 0,0 3 270,1 100,0 39,5
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 208,5 1 208,5 1 208,5 30 632,0 15 777,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 631,5 0,0 30 631,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 631,5 0,0 30 631,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 14 854,5 0,0 50,5
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 14 854,5 0,0 50,5
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 50 957,0 50 957,0 0,0 0,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 0,0 50 957,0 50 957,0 0,0 50 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 0,0 50 957,0 50 957,0 0,0 50 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 208,5 -52 447,2 -52 447,2 -49 920,7 -78 917,1
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 208,5 52 447,2 52 447,2 49 920,7 78 917,1
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 29 423,5 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 51 238,7 51 238,7 19 288,7 48 285,1
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 51 238,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 2 953,6