Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 шілдеге арналған Тұпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 шілдеге арналған Тұпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Тупкараганский район
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 6 417 510,4 6 283 300,1 6 300 409,1 3 127 953,7 3 299 200,6 105,5 52,4
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 5 345 668,0 5 211 457,7 5 211 457,7 2 476 720,7 2 639 755,2 106,6 50,7
1 Салықтық түсімдер 5 345 668,0 5 211 457,7 5 211 457,7 2 476 720,7 2 639 755,2 106,6 50,7
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 8 306,4 8 421,4 8 421,4 4 143,0 10 114,1 244,1 120,1
2 Салықтық емес түсiмдер 8 306,4 8 421,4 8 421,4 4 143,0 10 114,1 244,1 120,1
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАНТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 96 561,0 96 446,0 96 446,0 32 656,0 34 897,3 106,9 36,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 96 561,0 96 446,0 96 446,0 32 656,0 34 897,3 106,9 36,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 966 975,0 966 975,0 984 084,0 614 434,0 614 434,0 100,0 62,4
4 Трансферттердің түсімдері 966 975,0 966 975,0 984 084,0 614 434,0 614 434,0 100,0 62,4
II. ШЫғЫНДАР 6 417 510,4 6 376 405,1 6 393 514,1 3 221 058,7 5 183 301,7 4 359 854,4 1 156 360,8 3 203 493,6 99,5 50,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 386 848,0 410 875,0 410 875,0 176 847,0 290 218,0 187 575,3 25 109,9 162 465,4 91,9 39,5
02 Қорғаныс 11 556,0 11 556,0 11 556,0 4 371,0 7 298,0 4 833,8 463,9 4 369,9 100,0 37,8
04 Бiлiм беру 3 183 999,0 3 175 696,0 3 175 696,0 1 607 677,0 2 289 530,0 2 134 591,4 528 892,3 1 605 699,1 99,9 50,6
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 190 490,0 221 330,0 238 439,0 106 105,0 112 751,0 106 438,7 1 284,7 105 154,1 99,1 44,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 862 035,0 1 710 886,0 1 710 886,0 1 082 880,0 1 710 886,0 1 601 311,9 518 432,1 1 082 879,9 100,0 63,3
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 214 016,0 223 514,0 223 514,0 100 682,0 190 969,0 114 705,1 14 050,6 100 654,5 100,0 45,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 59 432,0 60 153,0 60 153,0 37 791,0 39 915,0 38 467,3 693,1 37 774,2 100,0 62,8
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 14 495,0 23 656,0 23 656,0 7 450,0 15 506,0 15 268,3 8 027,4 7 240,9 97,2 30,6
12 Көлiк және коммуникация 482 129,0 516 590,0 516 590,0 87 617,0 516 590,0 147 023,8 59 406,8 87 617,0 100,0 17,0
13 Басқалар 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 10,4 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 2 500,0 12 138,7 12 138,7 9 638,7 9 638,7 9 638,7 0,0 9 638,7 100,0 79,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 476 164,2 1 474 713,9 1 474 713,9 132 623,7 129 603,8
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 134 074,0 1 484 074,0 134 074,0 0,0 134 074,0 100,0 9,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 450 039,0 1 450 039,0 100 039,0 1 450 039,0 100 039,0 0,0 100 039,0 100,0 6,9
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 0,0 34 035,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 909,8 9 360,1 9 360,1 1 450,3 4 470,2 308,2 47,8
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 909,8 9 360,1 9 360,1 1 450,3 4 470,2 308,2 47,8
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 476 164,2 -1 567 818,9 -1 567 818,9 -225 728,7 -33 896,8
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 476 164,2 1 567 818,9 1 567 818,9 225 728,7 33 896,8
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 134 074,0 134 074,0 100,0 9,0
7 Қарыздар түсімі 1 484 074,0 1 484 074,0 1 484 074,0 134 074,0 134 074,0 100,0 9,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 7 909,8 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 91 654,7 91 654,7 91 654,7 -100 177,2
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 91 654,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 191 831,9