Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 шілдеге арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


 

2017 жылғы 1 шілдеге арналған облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп  
   Маңғыстау облысы 
Кезеңділігі  айлық
Өлшем бірілігі:  мың теңге 
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезењге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Төленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезењге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), %  Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
төлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. КІРІСТЕР 99 429 939,7 109 389 567,9 109 580 547,9 44 056 921,8 43 967 479,4 99,8 40,1
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 69 629 140,0 71 128 448,0 71 128 448,0 31 328 809,2 31 763 042,5 101,4 44,7
1 Салықтық түсімдер 69 629 140,0 71 128 448,0 71 128 448,0 31 328 809,2 31 763 042,5 101,4 44,7
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 3 079 767,7 4 056 709,7 4 056 709,7 2 372 723,4 1 842 226,7 77,6 45,4
2 Салықтық емес түсiмдер 3 079 767,7 4 056 709,7 4 056 709,7 2 372 723,4 1 842 226,7 77,6 45,4
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАНТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 2 281,0 2 281,0 2 281,0 1 105,0 7 926,0 717,3 347,5
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 281,0 2 281,0 2 281,0 1 105,0 7 926,0 717,3 347,5
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 26 718 751,0 34 202 129,2 34 393 109,2 10 354 284,2 10 354 284,2 100,0 30,1
4 Трансферттердің түсімдері 26 718 751,0 34 202 129,2 34 393 109,2 10 354 284,2 10 354 284,2 100,0 30,1
II. ШЫҒЫНДАР 99 116 131,7 108 204 734,0 108 395 714,0 44 000 121,9 78 489 787,7 59 618 914,3 16 034 736,8 43 584 177,6 99,1 40,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 2 366 696,0 3 054 953,0 3 054 953,0 1 555 749,3 2 366 545,1 1 975 094,3 422 136,2 1 552 958,1 99,8 50,8
02 Қорғаныс 394 070,0 420 556,0 420 556,0 86 726,0 366 197,0 201 988,4 116 057,3 85 931,1 99,1 20,4
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 5 760 435,0 5 792 378,0 5 794 378,0 1 839 697,0 4 089 479,0 3 050 511,3 1 212 645,2 1 837 866,0 99,9 31,7
04 Бiлiм беру 16 234 224,0 21 416 664,0 21 441 292,0 5 883 371,0 19 411 486,0 10 904 301,3 5 336 125,6 5 568 175,7 94,6 26,0
05 Денсаулық сақтау 11 936 786,0 12 569 511,8 12 570 540,8 5 262 373,8 11 931 599,8 9 957 555,4 4 696 334,2 5 261 221,2 100,0 41,9
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 2 081 423,0 2 392 715,0 2 583 695,0 1 122 678,0 1 549 665,0 1 377 297,4 263 686,8 1 113 610,6 99,2 43,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 824 979,0 9 544 242,1 9 564 688,1 3 042 167,0 7 531 003,0 3 087 120,1 45 416,5 3 041 703,6 100,0 31,8
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 5 074 735,0 5 301 985,0 5 301 985,0 2 398 613,0 3 912 528,0 3 732 806,6 1 345 974,2 2 386 832,4 99,5 45,0
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 2 096,0 10 346,0 10 346,0 9 467,0 10 346,0 9 466,2 0,0 9 466,2 100,0 91,5
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 1 992 918,0 2 329 937,0 2 329 937,0 678 529,0 1 293 073,0 1 094 391,9 466 559,7 627 832,2 92,5 26,9
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 137 521,0 177 521,0 322 313,0 124 603,0 218 818,0 207 293,9 83 807,3 123 486,6 99,1 38,3
12 Көлiк және коммуникация 5 196 164,0 4 625 587,0 4 625 587,0 1 609 207,0 4 274 015,0 3 138 244,0 1 548 624,7 1 589 619,3 98,8 34,4
13 Басқалар 2 561 511,9 2 620 086,5 2 427 191,5 960 355,0 2 108 447,0 1 456 257,7 497 369,0 958 888,7 99,8 39,5
14 Борышқа  қызмет көрсету 6 516,8 6 516,8 6 516,8 1 968,0 1 968,0 1 968,0 0,0 1 968,0 100,0 30,2
15 Трансферттер 37 546 056,0 37 941 734,8 37 941 734,8 19 424 617,8 19 424 617,8 19 424 617,8 0,0 19 424 617,8 100,0 51,2
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 3 034 479,0 3 859 938,0 3 859 938,0 2 281 957,0 2 137 956,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 3 701 068,0 4 526 527,0 4 526 527,0 2 526 656,0 4 316 527,0 2 526 655,0 0,0 2 526 655,0 100,0 55,8
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 210 000,0 210 000,0 210 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 786 827,0 3 138 286,0 3 138 286,0 1 348 415,0 3 138 286,0 1 348 414,0 0,0 1 348 414,0 100,0 43,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 663 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 1 137 682,0 0,0 1 137 682,0 100,0 100,0
13 Басқалар 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 40 559,0 0,0 40 559,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 666 589,0 666 589,0 666 589,0 244 699,0 388 699,0 158,8 58,3
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 666 589,0 666 589,0 666 589,0 244 699,0 388 699,0 158,8 58,3
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 108 808,0 886 971,0 886 971,0 408 808,0 408 808,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 108 808,0 886 971,0 886 971,0 408 808,0 793 808,0 408 808,0 0,0 408 808,0 100,0 46,1
13 Басқалар 108 808,0 886 971,0 886 971,0 408 808,0 793 808,0 408 808,0 0,0 408 808,0 100,0 46,1
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -2 829 479,0 -3 562 075,1 -3 562 075,1 -2 633 965,1 -2 163 462,2
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 2 829 479,0 3 562 075,1 3 562 075,1 2 633 965,1 2 163 462,2
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 615 068,0 2 615 182,0 100,0 66,0
7 Қарыздар түсімі 3 491 068,0 3 965 068,0 3 965 068,0 2 615 068,0 2 615 182,0 100,0 66,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 661 589,0 661 589,0 661 589,0 239 699,0 239 699,0 239 699,0 0,0 239 699,0 100,0 36,2
16 Қарыздарды өтеу 661 589,0 661 589,0 661 589,0 239 699,0 239 699,0 239 699,0 0,0 239 699,0 100,0 36,2
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 258 596,1 258 596,1 258 596,1 -212 020,8
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 258 596,1
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 470 616,9