Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 тамызға арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 тамызға арналған Бейнеу ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Бейнеуский район
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. КІРІСТЕР 7 813 097,4 7 907 448,4 4 743 003,6 4 211 810,4 88,8 53,3
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 2 976 315,0 3 045 006,0 2 316 298,6 1 604 409,8 69,3 52,7
1 Салықтық түсімдер 2 976 315,0 3 045 006,0 2 316 298,6 1 604 409,8 69,3 52,7
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 17 002,4 18 102,4 11 029,0 11 982,8 108,6 66,2
2 Салықтық емес түсiмдер 17 002,4 18 102,4 11 029,0 11 982,8 108,6 66,2
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАНТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 22 709,0 21 264,0 12 211,0 191 952,9 1 572,0 902,7
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 22 709,0 21 264,0 12 211,0 191 952,9 1 572,0 902,7
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 4 797 071,0 4 823 076,0 2 403 465,0 2 403 465,0 100,0 49,8
4 Трансферттердің түсімдері 4 797 071,0 4 823 076,0 2 403 465,0 2 403 465,0 100,0 49,8
II. ШЫҒЫНДАР 7 813 097,4 7 992 747,1 4 828 302,3 6 107 897,4 5 338 950,8 1 022 130,8 4 316 820,0 89,4 54,0
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 437 868,0 443 468,0 230 272,5 305 949,2 237 873,3 30 089,5 207 783,7 90,2 46,9
02 Қорғаныс 8 832,0 8 832,0 1 661,0 7 080,0 1 644,5 0,0 1 644,5 99,0 18,6
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 2 821,0 2 821,0 640,0 2 821,0 2 266,9 1 626,9 640,0 100,0 22,7
04 Бiлiм беру 5 275 752,0 5 265 510,0 3 365 480,0 3 805 076,0 3 531 609,3 507 530,1 3 024 079,2 89,9 57,4
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 656 703,0 585 454,0 311 477,0 371 551,0 256 231,4 4 013,8 252 217,6 81,0 43,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 950 781,0 1 050 781,0 520 202,0 1 050 781,0 880 560,6 441 962,7 438 597,9 84,3 41,7
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 249 519,0 249 519,0 146 222,1 206 106,5 146 844,2 3 593,7 143 250,4 98,0 57,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 82 730,0 82 730,0 45 721,0 67 684,0 65 275,8 20 329,9 44 946,0 98,3 54,3
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 13 758,0 13 758,0 6 562,0 10 023,0 7 490,7 945,3 6 545,4 99,7 47,6
12 Көлiк және коммуникация 125 285,0 278 710,9 197 949,9 278 710,9 207 039,4 12 038,8 195 000,5 98,5 70,0
13 Басқалар 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 48,4 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 7 000,0 9 114,8 2 114,8 2 114,8 2 114,8 0,0 2 114,8 100,0 23,2
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ -28 315,1 -28 315,1 10 211,0 -12 399,3
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 10 211,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 0,0 10 211,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 -22 610,3 22 610,3 0,0 58,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 -22 610,3 22 610,3 0,0 58,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 28 315,1 -56 983,6 -95 509,7 -92 610,3
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) -28 315,1 56 983,6 95 509,7 92 610,3
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 10 211,0 10 211,0 10 211,0 10 211,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 38 526,1 38 526,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 85 298,7 85 298,7 82 399,3
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85 298,7
Есепті кезең соњындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 899,4