Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 тамызға арналған Жаңаөзен қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 тамызға арналған Жаңаөзен қаланың бюджетінің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, г.Жана-Озен
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. КІРІСТЕР 14 273 636,4 14 428 848,4 7 754 224,7 7 895 036,3 101,8 54,7
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 14 040 590,0 14 167 286,0 7 586 369,7 7 688 374,8 101,3 54,3
1 Салықтық түсімдер 14 040 590,0 14 167 286,0 7 586 369,7 7 688 374,8 101,3 54,3
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 44 580,4 44 580,4 23 987,0 26 391,3 110,0 59,2
2 Салықтық емес түсiмдер 44 580,4 44 580,4 23 987,0 26 391,3 110,0 59,2
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАНТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 115 557,0 115 557,0 73 509,0 109 985,1 149,6 95,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 115 557,0 115 557,0 73 509,0 109 985,1 149,6 95,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 72 909,0 101 425,0 70 359,0 70 285,0 99,9 69,3
4 Трансферттердің түсімдері 72 909,0 101 425,0 70 359,0 70 285,0 99,9 69,3
II. ШЫҒЫНДАР 14 273 636,4 14 496 135,7 7 821 512,0 12 362 616,4 10 527 431,9 2 715 516,9 7 811 915,0 99,9 53,9
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 291 882,0 294 562,0 169 313,0 227 803,0 213 068,8 44 510,2 168 558,6 99,6 57,2
02 Қорғаныс 25 089,0 25 089,0 9 544,0 19 902,0 10 364,3 1 101,0 9 263,3 97,1 36,9
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 57 215,0 57 215,0 21 625,0 50 087,0 33 180,3 11 568,6 21 611,8 99,9 37,8
04 Бiлiм беру 8 220 555,0 8 243 049,7 4 624 473,7 6 609 668,5 6 090 235,7 1 466 049,3 4 624 186,4 100,0 56,1
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 228 260,0 1 284 632,0 684 011,4 1 034 000,0 691 834,3 10 834,0 681 000,3 99,6 53,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 582 653,0 3 580 058,6 1 671 138,6 3 574 752,6 2 724 147,2 1 053 316,7 1 670 830,5 100,0 46,7
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 457 063,0 465 063,0 293 185,0 354 857,0 322 619,9 29 846,3 292 773,7 99,9 63,0
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 146 566,0 152 148,0 116 205,0 152 148,0 152 148,0 35 943,3 116 204,7 100,0 76,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 76 648,0 91 722,0 55 899,0 67 203,0 59 025,4 3 556,4 55 469,0 99,2 60,5
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 32 353,0 48 125,0 34 744,0 38 168,0 36 141,9 1 466,2 34 675,7 99,8 72,1
12 Көлiк және коммуникация 98 624,0 99 307,0 21 401,0 94 167,0 76 458,8 55 061,5 21 397,4 100,0 21,5
13 Басқалар 52 738,0 45 750,7 14 549,0 34 437,0 12 783,9 2 263,6 10 520,3 72,3 23,0
14 Борышқа қызмет көрсету 14,4 14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 3 976,0 109 399,3 105 423,3 105 423,3 105 423,3 0,0 105 423,3 100,0 96,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 39 602,0 39 602,0 40 842,0 39 860,7
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 0,0 40 842,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 -981,3 981,3 0,0 79,1
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 -981,3 981,3 0,0 79,1
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -39 602,0 -106 889,3 -108 129,3 43 260,6
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 39 602,0 106 889,3 108 129,3 -43 260,6
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 40 842,0 40 842,0 40 842,0 40 842,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 1 240,0 1 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 67 287,3 67 287,3 -84 102,6
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67 287,3
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151 389,9