Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 тамызға арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 тамызға арналған Маңғыстау ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Мангистауский район
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. КІРІСТЕР 7 048 865,5 6 900 349,5 3 321 185,8 2 942 318,9 88,6 42,6
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 5 543 476,0 5 559 855,0 2 568 232,8 2 195 358,5 85,5 39,5
1 Салықтық түсімдер 5 543 476,0 5 559 855,0 2 568 232,8 2 195 358,5 85,5 39,5
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 9 375,5 9 316,5 4 619,0 45 152,0 977,5 484,6
2 Салықтық емес түсiмдер 9 375,5 9 316,5 4 619,0 45 152,0 977,5 484,6
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАНТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 18 751,0 18 751,0 10 212,0 13 731,4 134,5 73,2
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 18 751,0 18 751,0 10 212,0 13 731,4 134,5 73,2
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 1 477 263,0 1 312 427,0 738 122,0 688 077,0 93,2 52,4
4 Трансферттердің түсімдері 1 477 263,0 1 312 427,0 738 122,0 688 077,0 93,2 52,4
II. ШЫҒЫНДАР 7 048 865,5 6 900 631,2 3 345 804,5 5 817 328,5 4 537 367,3 1 557 616,8 2 979 750,5 89,1 43,2
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 593 931,0 555 051,0 223 947,3 447 378,6 253 039,4 39 631,5 213 407,9 95,3 38,4
02 Қорғаныс 12 883,0 12 883,0 8 592,0 10 295,0 7 604,9 2 730,0 4 874,9 56,7 37,8
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 674,0 6 674,0 4 786,0 5 435,0 4 650,7 48,9 4 601,7 96,1 69,0
04 Бiлiм беру 3 671 873,0 3 677 498,0 2 034 182,9 2 810 011,0 2 541 345,3 563 996,6 1 977 348,8 97,2 53,8
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 409 262,0 436 026,0 207 132,4 372 366,8 188 275,1 3 162,2 185 112,9 89,4 42,5
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 199 276,0 1 247 993,0 489 872,0 1 247 993,0 955 085,1 678 891,3 276 193,8 56,4 22,1
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 332 908,0 335 908,0 188 749,0 309 846,0 200 652,8 15 844,9 184 807,9 97,9 55,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 131 309,0 134 678,6 74 674,3 127 423,0 111 962,4 37 292,9 74 669,6 100,0 55,4
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 12 164,0 12 564,0 7 329,3 8 934,3 7 297,0 0,0 7 297,0 99,6 58,1
12 Көлiк және коммуникация 652 961,0 452 961,0 94 080,0 452 961,0 257 423,5 215 861,5 41 562,0 44,2 9,2
13 Басқалар 20 586,0 20 086,0 6 689,2 16 414,7 6 761,0 157,0 6 604,0 98,7 32,9
14 Борышқа қызмет көрсету 38,5 38,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 5 000,0 8 270,1 5 770,1 8 270,1 3 270,1 0,0 3 270,1 56,7 39,5
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 208,5 1 208,5 30 632,0 12 465,7
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 631,5 0,0 30 631,5 100,0 100,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 631,5 0,0 30 631,5 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 -18 165,8 18 165,8 0,0 61,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 -18 165,8 18 165,8 0,0 61,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 50 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 0,0 50 957,0 0,0 50 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Басқалар 0,0 50 957,0 0,0 50 957,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 208,5 -52 447,2 -55 250,7 -49 897,3
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 208,5 52 447,2 55 250,7 49 897,3
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 100,0 100,0
7 Қарыздар түсімі 30 632,0 30 632,0 30 632,0 30 632,0 100,0 100,0
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 29 423,5 29 423,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 51 238,7 24 618,7 19 265,3
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 238,7
Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 973,4