Іздеу
Версия для слабовидящих
Телефон доверия:
8(7292) 43 81 16

2017 жылғы 1 тамызға арналған Тұпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп


2017 жылғы 1 тамызға арналған Тұпқараған ауданы бюджетiнің атқарылуы туралы есеп
Маңғыстау облысы, Тупкараганский район
Кезеңділігі айлық
Өлшем бірілігі: мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның кодтары Атауы Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет Есепті кезеңге түсімдер мен ќаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Тіркелген міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер (11-баған : 6-баған), % Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. КІРІСТЕР 6 417 510,4 6 300 409,1 3 691 063,7 3 483 702,6 94,4 55,3
САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ 5 345 668,0 5 211 457,7 2 947 029,7 2 723 625,4 92,4 52,3
1 Салықтық түсімдер 5 345 668,0 5 211 457,7 2 947 029,7 2 723 625,4 92,4 52,3
САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР 8 306,4 8 421,4 4 753,0 10 945,8 230,3 130,0
2 Салықтық емес түсiмдер 8 306,4 8 421,4 4 753,0 10 945,8 230,3 130,0
НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАНТҮСКЕН ТҮСІМДЕР 96 561,0 96 446,0 32 656,0 42 506,4 130,2 44,1
3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 96 561,0 96 446,0 32 656,0 42 506,4 130,2 44,1
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ 966 975,0 984 084,0 706 625,0 706 625,0 100,0 71,8
4 Трансферттердің түсімдері 966 975,0 984 084,0 706 625,0 706 625,0 100,0 71,8
II. ШЫҒЫНДАР 6 417 510,4 6 393 514,1 3 784 168,7 5 485 336,7 4 733 418,1 1 171 399,9 3 562 018,2 94,1 55,7
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 386 848,0 410 875,0 192 461,0 290 662,0 211 622,4 22 506,5 189 115,9 98,3 46,0
02 Қорғаныс 11 556,0 11 556,0 5 384,0 7 972,0 5 752,7 395,9 5 356,8 99,5 46,4
04 Бiлiм беру 3 183 999,0 3 175 696,0 1 908 372,0 2 566 466,0 2 366 065,8 507 350,0 1 858 715,8 97,4 58,5
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 190 490,0 238 439,0 117 471,0 122 907,0 115 215,8 1 107,8 114 108,0 97,1 47,9
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 862 035,0 1 710 886,0 1 275 620,0 1 710 886,0 1 685 077,1 561 233,2 1 123 843,9 88,1 65,7
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 214 016,0 223 514,0 124 042,0 197 207,0 131 920,0 12 535,2 119 384,9 96,2 53,4
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 59 432,0 60 153,0 44 300,0 45 271,0 44 406,0 610,3 43 795,8 98,9 72,8
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 14 495,0 23 656,0 17 263,0 17 737,0 16 695,8 8 254,3 8 441,5 48,9 35,7
12 Көлiк және коммуникация 482 129,0 516 590,0 89 617,0 516 590,0 147 023,8 57 406,8 89 617,0 100,0 17,3
13 Басқалар 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Борышқа қызмет көрсету 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Трансферттер 2 500,0 12 138,7 9 638,7 9 638,7 9 638,7 0,0 9 638,7 100,0 79,4
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 1 476 164,2 1 474 713,9 282 623,7 278 674,8
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 1 484 074,0 1 484 074,0 284 074,0 1 484 074,0 284 074,0 0,0 284 074,0 100,0 19,1
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 450 039,0 1 450 039,0 250 039,0 1 450 039,0 250 039,0 0,0 250 039,0 100,0 17,2
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 34 035,0 0,0 34 035,0 100,0 100,0
БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ 7 909,8 9 360,1 1 450,3 5 399,2 372,3 57,7
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 909,8 9 360,1 1 450,3 5 399,2 372,3 57,7
IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -1 476 164,2 -1 567 818,9 -375 728,7 -356 990,3
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 1 476 164,2 1 567 818,9 375 728,7 356 990,3
ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ 1 484 074,0 1 484 074,0 284 074,0 284 074,0 100,0 19,1
7 Қарыздар түсімі 1 484 074,0 1 484 074,0 284 074,0 284 074,0 100,0 19,1
ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Қарыздарды өтеу 7 909,8 7 909,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ 0,0 91 654,7 91 654,7 72 916,3
Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91 654,7
Есепті кезең соњындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 738,4